Denník N

Slovutný pán prezident

V januári 2020 som sa zúčastnil diskusie s pánom Ivanom Kamencom – historikom a asi najväčším odborníkom na holokaust na Slovensku, ktorý okrem iného vyslovil názor, že aj napriek množstvu faktov, ktoré o predmetných udalostiach máme a tiež veľmi spoľahlivej historiografickej rekonštrukcii slovenského holokaustu, ešte stále nedisponujeme úplne komplexným obrazom o tejto našej tienistej histórii.

S týmto názorom sa nedá nesúhlasiť. A hoci pre niektoré politické a cirkevné kruhy je vŕtanie sa v tejto historickej rane vyrušujúce, argumentujúc, že o holokauste už bolo vyslovené všetko, a že to je akoby iba neustále živená téma s cieľom dehonestovať vlastné národné dejiny, o slovenskom holokauste ešte fakt nebolo povedané úplne všetko.

Mnohokrát nám v tom akademickom diskurze, venujúcom sa najmä faktom, číslam a rozboru politicko-ekonomických súvislostí chýbajú tí, ktorých sa to bezprostredne všetko dotýkalo. Prosto ľudia. Obete, rodiny, ale v neposlednom rade aj vinníci z nižších poschodí politiky a slovenskej každodennosti.

Stále ešte zostalo množstvo tragických príbehov nevyslovených, ukrytých v zabudnutých a navždy stratených osudoch. Mnohé obete nestihli svoje príbehy rozpovedať iným, pretože viacerí preživší o svojich traumách nechceli hovoriť a mnohé veľké príbehy, temné epizódy a povedzme aj tragické „kuriozity“ ešte stále driemu v archívoch.

Pán Kamenec na predmetnej prednáške tiež avizoval, že na knižnom trhu sa onedlho objaví kniha, ktorá prispeje pár sklíčkami do chýbajúcej mozaiky poznania slovenského holokaustu. Stalo sa. Kniha sa volá Slovutný pán prezident a jej autorkou je americká historička Madeline Vadkerty.

Vydaniu knihy predchádzal precízny výskum vo fondoch Slovenského národného archívu, a to konkrétne v archívnom fonde Kancelárie prezidenta republiky. Výsledkom autorkinho bádania je dielo, ktoré je zmesou autentických dokumentov, orálnej histórie, malých dejín, a to všetko vo veľmi príťažlivej forme beletrizovaného textu.

Na vytvorenie plastického obrazu slovenského holokaustu stačilo čitateľovi ponúknuť trinásť silných dokumentárnych poviedok, ktoré na osude obyčajných ľudí interpretujú perfídnosť protižidovskej politiky vojnového Slovenského štátu. Okrem toho týchto 13 kapitol tiež názorne demonštruje, že holokaust sa neodohral len v dobytčích vagónoch a plynových komorách táborov smrti.

Predohrou boli protižidovské nariadenia, politická propaganda a v neposlednom rade monštruózny Židovský kódex s 270 paragrafmi namierenými proti vlastnému obyvateľstvu. Prvé dejstvá slovenského holokaustu potom prebiehali v tichej beznádeji perzekvovaných, nešťastných a ponižovaných ľudí, ktorí sa v zúfalstve obracali na prezidenta Jozefa Tisa a adresovali mu množstvo prosebných listov.

Nežiadali v nich iba o milosť, ale tiež proklamovali svoju vlastnú bezúhonnosť, pracovitosť, lásku k vlasti a iné občianske cnosti. Prezidentská kancelária na mnohé listy vôbec neodpovedala, resp. často alibisticky, po niekoľkých mesiacoch od doručenia vyzývala iné územné úrady o prešetrenie situácie. Následné odpovede boli často zamietavé a mnohokrát prišli „s krížikom po funuse“ – doslovne a cynicky povedané.

Čítanie je to teda skôr smutné a dojímavé. Každého čitateľa so svedomím musia vybrané príbehy chytiť za srdce. Veľmi tiež oceňujem, že autorka a vydavateľ použili v grafickom spracovaní faksimile rôznych autentických dokumentov úradnej povahy. Tie sú akoby byrokratickým kontrastom voči tým úprimným apelom a prosbám „občanov“, no a zároveň sú tiež dôkazovým materiálom zločinu proti ľudskosti.

Madeline Vadkerty: Slovutný pán prezident (Listy Jozefovi Tisovi), Absynt, 2020

Teraz najčítanejšie