Denník N

DO KRÍŽA či krížom krážom?

Po zhliadnutí relácie o interrupciách súhlasím s tým, že sa táto relácia nikdy nemala vysielať. Avšak z iných dôvodov ako tomu bolo pôvodne. Je dobre, že katolíkov, ktorí dnes tvrdia muziku, si mohli všetci pozrieť bez akéhokoľvek retušovania. Mimochodom aj ja som katolík.

Relácia, ktorá sa takto volá, vyvoláva z rôznych dôvodov polemiku a diskusiu. 20. mája večer sa zo záznamu na kanáli verejnoprávneho média štyria muži zhovárali o interrupcii. Podľa oznámenia moderátora Jaroslava Danišku na sociálnej sieti z technických príčin nebolo možné pripraviť nový diel. Preto so súhlasom učastníkov odvysielali reláciu, ktorú pripravili ešte v jeseni 2019.  V publiku boli aj ženy, reprezentujúce iné názory. Položili zopár otázok a navodili dojem pestrosti názorov.

Chcel som vidieť pilotnú reláciu, ktorá sa podľa tvorcov nikdy nemala vysielať. Na jej základe však dostal tím, ktorý ju pre RTVS pripravuje, kontrakt na prípravu ďalších častí a zaradenie do vysielania. Je to zaujímavé. Relácie dnes prebiehajú bez publika vyvažujúceho v pilote presilovku dvoch moderátorov a dvoch hostí, z ktorých jeden je spravidla z toho istého ideologického tábora. Hra troch proti jednému je viac alebo menej zrejmá.

Po zhliadnutí relácie o interrupciách súhlasím s tým, že sa táto relácia nikdy nemala vysielať. Avšak z iných dôvodov ako tomu bolo pôvodne. A tomu ďalšiemu priebehu už vôbec nerozumiem. Ale je fajn, že katolíkov, ktorí dnes tvrdia muziku, si mohli všetci pozrieť bez akéhokoľvek retušovania. Mimochodom aj ja som katolík. Neprijímam výhradu, že zlý. Aj ako Slovák by som sa inde nekvalifikoval ani na titul dobrého Slováka. Necítim sa však ako pomerne informovaný katolík názormi moderátorov tejto relácie ani reprezentovaný ani sa s nimi neviem stotožniť. A to nielen kvôli času, ktorý som strávil v katolíckych akademických inštitúciách.

Konfesionálna pýcha

Zaznelo a modelované tam bolo všetko: nadradenosť, neempatia, manipulácia, zhadzovanie, posmech, pohŕdanie ženami aj inými názormi, zavádzanie, lož a iné prejavy konfesionálnej pýchy. Nezabudnime na to. Keď sa nikto nedíva a sú v eufórii, sú takíto. Pripraviť sa na takúto nekorektnú presilovku nedá. Bola to však, čase, kedy si moderátor mýli liberálnu demokraciu s liberalizmom či ultraliberalizmom, dobrá príležitosť nahliadnuť do mentálneho sveta tejto názorovej skupiny. Je to aj ďalšia z prípadových štúdií ohľadom toho, ako bude vyzerať naša debata na hodnotovo-spoločenské témy najbližšie roky. Tento druh a úroveň debaty sa dostane postupne aj do parlamentu a spoločnosti.

Je dobré, že to RTVS odvysielala. Nezabudnime akí sú „do kríža“, keď si myslia, že sú v presile a myslia si, že sa nikto nedíva. Budujme ostrovy zdravého rozumu a viery, ktorá sa nebojí nového sveta a života. Je aj iné kresťanstvo ako toto.

Kritické myslenie a teologická reflexia

Môžem a viem celkom dobre pochopiť, že moderátori programu ako radoví katolíci bez akademického teologického vzdelania spolu s hosťom Vladímírom Palkom nevnímajú v čom a prečo sa mýlia. Nie sú zvyknutí o obsahu svojej viery diskutovat a polemizovať. V ich cirkvi sa kritické myslenie, argumentácia o obsahu vierouky či čo i len možnosť diskutovať nepripúšťa. Nevnímajú, že teológia je akademická disciplína a cirkevné právo či katechizmus katolíckej cirkvi je tiež odrazom teologickej reflexie na jej istej historickej úrovni.

Katolícka cirkevná náuka nepadá z neba. Odpovedá na znamenia čias a hľadá času primerané odpovede. Tie sa formulujú do pastoračných usmernení. Často aj s miernym oneskorením.  Aj niekoľko storočí. Aj preto pápež Ján Pavol II. hovoril v roku 2000 vo svojom dokumente o potrebe poprosiť o odpustenie za hriechy cirkvi v minulosti. Lebo cirkevná teologická reflexia meškala a cirkev namiesto dialógu často zneužívala moc, politiku či viedla vojny. Bojovala aj likvidáciou proti svojim názorovým odporcom. Ospravedlnie Janovi Husovi malo pre Jana Husa malý význam. Je to však symptóm a znamenie. A výstraha aby sa dnes nedialo vo „svätej prostote a horlivosti“ to isté.

Potrat je zlo

Potrat nie je dobrým riešením ťažkej životnej situácie. Aj neortodoxný katolík či veriaci nekatolík sa zhodnú, že nezodpovedný a ľahkovážny potrat je hriech. Vnímať ho ako antikoncepciu je hrubým zneužitím možností dnešnej medicíny na osobné ciele. Z praxe v pastorácii či duchovných rozhovoroch som však v minulosti niekoľkokrát zažil, ako ľudia, ktorí sa pre potrat rozhodli, mali pre to dobré dôvody.

A aj keď ich cirkev neschvaľuje, hľadá ako v individuálnych prípadoch ľuďom aj duchovne pomôcť. Pri úprimnom prísľube zmeniť sa či takzvanej dokonalej ľútosti môže dokonca človek, čo spolupracoval či bol na potrate, dostať rozhrešenie. A začať znova. Osobná zodpovednosť pred Najvyšším napriek tomu ostáva.

Sloboda a osobná zodpovednosť

Cirkev vytvára v osobnom duchovnom vedení tento priestor pre zodpovednosť.  Ak to náboženskí aktivisti nechcú vedieť, zatvárajú oči pred dnešným stavom.

Veriaci ľudia určite nie sú nikým nútení z akýchkoľvek dôvodov využívať proti svojmu presvedčeniu slobodu, ktorú ponúka sekulárny štát a ich cirkevné učenie to nepripúšťa. Individuálne prípady, kedy aj pastorácia hľadá cesty pomoci však svedčia o opaku. Aj cirkev vidí rozdiel medzi vraždou a potratom. Medzi vraždou živého jedinca a ukončením prenatálneho vývoja ľudského života.

Ak sa napriek tomu snažia niektorí kresťania presadením konfesionálnych náboženských pravidiel do legislatívy Slovenskej republiky, ktorá sa neviaže na žiadne náboženstvo, túto legislatívu aj v spolupráci s fašistami meniť, začína to byť problém.

Ide v konečnom dôsledku o kriminalizáciu konania žien či zdravotníckeho personálu. Aj nekatolíci či nie-kresťania majú svoje poznanie a svedomie a teda aj legitímne právo mať výhradu vo svedomí voči katolíckej náuke o potrate.

Ak sú aktivistami jednej cirkvi moderátori verejnoprávnej televízie, je dobré na to upozorniť.  A zamyslieť sa nad tým, či to je takto v poriadku.

Svojho času som ako externista niekoľko rokov moderoval dve relácie verejnoprávneho rozhlasu. Keď som sa začal viditeľne verejne angažovať a prejavil som svoje názorové preferencie v rámci svojich súkromných aktivít ako radový člen politickej strany PS, moje pôsobenie vo verejnoprávnom médiu sa skončilo. Hoci dve verzie dôvodu nepokračovania každé tri mesiace predlžovaného kontraktu sa nezhodovali, nepolemizoval som ani s jednou. Úplne pochopiteľne.

Nestrannosť vs. zaujatosť

Reláciu DO KRÍŽA moderujú angažovaní členovia najväčšej náboženskej spoločnosti. Prezentujú jednoznačne aj svoje pozície. Deje sa to z hľadiska konfesionálne zadefinovaného učenia rímskokatolíckej cirkvi, ktorá diskusiu vo svojom vnútri nedovolí ani na akademickej úrovni. Vo verejnoprávnom médiu demokratickej krajiny to v rámci názorovej diskusie vzbudzuje aj vzhľadom na spôsob vedenia diskusie takú mieru pochybností o nezaujatosti moderátorskej dvojice, ktorá sa nedá prehliadnuť.

Zvlášť ak sa moderátor nevie zdržať ironizujúcich a ponižujúcich poznámok na adresu „liberálneho“ hosťa, lebo – ako sám povedal- už „má v ruke mikrofón.“ A myslí si, že by si to neodpustil ani nikto iný. Kto bude obhajovať túto neprofesionalitu, bude sa pokúšať obhajovať neobhájiteľné.

 

Teraz najčítanejšie

Miroslav Kocúr

Teológ, pedagóg. Zakladajúci člen PS, expert a člen tímu pre školstvo a vzdelávanie.