Denník N

THE CHURCH vs. THE MALL. Kostol vs. Nákupné centrum.

Donedávna som mala opodstatnenú pochybnosť, či pod vládou Smeru a ICH ľudí je Slovenská republika právnym štátom. Teraz začínam mať pochybnosť, ako dlho ešte zostane Slovenská republika zvrchovaným štátom, ktorý sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

Debatu o zatvorených obchodoch v nedeľu neprežívam pre to, že by som si nevedela predstaviť nedeľu bez teplých rožkov. Viem si ich upiecť.
Ale popri tom všetkom, čo sa na Slovensku momentálne deje – od reality odtrhnutej iniciatívy zakázať potraty až po fakt neprofesionálnu reláciu verejnoprávnej televízie moderovanú bigotnými katolíkmi – sa bojím, že niekto zaťahuje nebo nad krajinou, ktorá sa v preambule ústavy neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Ani jogu.

Vyrušuje ma predovšetkým to, že diktátom štátu má byť voľným dňom práve nedeľa, a že niekto chce diktovať rodinám, ako majú a nemajú tráviť spoločný čas. Do kostola je v poriadku ísť, ale do nákupného centra už nie. Prečo? Čo vás je do toho, ako chcú ľudia tráviť čas?
Z ľudí chce opäť niekto vytvárať kategórie tých, ktorí môžu pracovať a nebyť s rodinou a tých, ktorí nesmú pracovať, aby boli s rodinou. Prečo bude matka na pumpe pracovať aj v nedeľu? A prečo môže v nedeľu pracovať ten tatko z reštaurácie? A prečo môžu farári v nedeľu slúžiť omše? Čo s tou matkou z maskérne RTVS, ktorá musí každú nedeľu patlať tváre politikov, ktorí sa prišli vyrozprávať do O 5 minút 12? A čo ten moderátor nedeľných politických relácií?

Jasné, toto sú také emotívnejšie argumenty o regulácii otváracích hodín. Existujú aj pragmatickejšie, založené na dátach a faktoch.

V roku 2015 zverejnila London school of economics štúdiu, ktorá sa zaoberala dereguláciou predaja v nedeľu v 30 európskych krajinách. Dopracovala sa k týmto zisteniam:

• efekt na zamestnanosť bol pozitívny – vďaka otvoreniu prevádzok v nedeľu došlo k vstupu nových firiem na trh a k zvýšeniu zamestnanosti v existujúcich prevádzkach o 7 – 9% .
• zvýšil sa objem predaja/ výdavkov, aj keď nie vo všetkých kategóriách produktov. Najviac sa zvýšenie týkalo kategórie potravín – medzi 0,14 a 12,5%.
• nebol zistený žiadny negatívny vplyv na rast cien (nedošlo k ich zvýšeniu) a to aj napriek zvýšenej zamestnanosti a s tým spojenými vyššími nákladmi na prácu pre firmy.
• zvýšil sa počet firiem na trhu o 1%. Autori štúdie sú preto toho názoru, že deregulácia otváracích hodín povedie k väčšej otvorenosti a konkurencii na trhu.

Štúdia Williamson et al 2006 pre Ministerstvo obchodu a priemyslu v Spojenom kráľovstve hovorí:

• zákaz predaja v nedeľu pokrivuje súťaž na trhu, pretože zvýhodňuje online obchody. To môže viesť k neefektívnemu alokovaniu zdrojov;
• obchodovanie v nedeľu vedie k nižším cenám, čo predpokladá disproporčnú výhodu pre nízkopríjmové skupiny, ktoré míňajú oveľa väčšiu časť svojho príjmu práve na potraviny.
• obchodovanie v nedeľu prináša viac možnosti privyrobenia si pre ľudí pracujúcich na čiastočný úväzok – študentov, dôchodcov atď., keďže maloobchodné reťazce ponúkajú značnú flexibilitu pracovného času.
• zatvorené obchody limitujú prístup spotrebiteľov k čerstvým potravinám. Ak sa tieto potraviny neminú predtým ako sa obchody na nedeľu zatvoria, môže to viesť k zvýšenej produkcii odpadu.
• zákaz nakupovať v nedeľu nie je v súlade s liberálnym ekonomickým duchom a obmedzuje možnosti spotrebiteľov, ktorým je prikazované kedy môžu a kedy nemôžu nakupovať. Ide tiež o zhoršenie podnikateľského prostredia;
• pre zamestnancov je to možnosť privyrobiť si na príplatkoch k mzde

Pre férovosť sa teraz pozrime na argumenty za zatvorenie obchodov v nedeľu:

• Synchronizácia voľna a aktivít členov rodiny
• Práca v nedeľu má negatívny dopad najmä na neúplné rodiny (jeden pracujúci rodič), pričom vo väčšine prípadov je to práve matka, keďže ženy tvoria väčšinu pracovnej sily v obchodnom sektore. Otázka je, či práve single mother nie je tá, ktorá si chce privyrobiť na príplatkoch.
• Podľa Európskej sociálnej charty, ktorej je Slovensko signatárom, by mal byť zamestnancom zabezpečený odpočinok v týždni, ak je to možné, zhodný s dňom uznaným tradíciou alebo obyčajmi za deň odpočinku v príslušnej krajine alebo regióne. (V r. 1996 Európsky súdny dvor zrušil ustanovenie smernice o pracovnom čase z 1993, ktoré stanovovalo, že minimálny odpočinok by mal v princípe byť v nedeľu. Podľa Súdneho dvora Rada nevysvetlila, prečo je nedeľa spojená so zdravím a bezpečnosťou pracovníkov viac ako iný deň.).

Veľmi zaujímavý záver priniesla v roku 2006 štúdia z USA : THE CHURCH VS. THE MALL (Kostol verzus Nákupné centrum), ktorá sa zaoberala dopadom zákazu predaja v nedeľu na praktizovanie náboženstva. Podľa nej má rozšírenie otváracích hodín obchodov aj na nedeľu za následok zníženie počtu ľudí navštevujúcich bohoslužby a zníženie sumy milodarov. Potvrdila, že diskusia o zákaze obchodovania v nedeľu nie je ničím iným, len bojom medzi náboženským a sekulárnym svetom o to, ako ľudia trávia svoj čas.

Ak chce vláda dokázať, že jej ide naozaj len o odpočinok pre ľudí pracujúcich v obchodoch (inak, v maloobchode je to len 13% ľudí), nech to urobia ako napríklad v Belgicku. Obchody si musia vybrať jeden deň v týždni, kedy sú zatvorené. Ak bude Matovičova vláda trvať na tom, že obchody musia byť zatvorené práve v nedeľu, iba prehlbujú v ľuďoch pocit, že nejde o nič iné, len o presadzovanie ich bigotných ideológií. A to je v rozpore s preambulou Ústavy Slovenskej republiky, ktorá sa ako zvrchovaný štát neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Ani jogu.

Teraz najčítanejšie

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Vždy ma prekvapí, keď ma niekto označí za političku. Necítim sa tak. Srdcom som matka, novinárka, športovkyňa a niekto, koho vyrušujú rôzne skrivodlivosti sveta a má neustále nutkanie ich naprávať. V parlamente, na ulici, v rodine. Pred ideológiou uprednostňujem zdravý rozum a úsudok, ale mám rada slobodu. Preto som v SaS. A píšem knihu, bicyklujem a behám.