Denník N

Bratislavčania začali masívne tráviť voľný čas v prírode, nevyháňajme ich odtiaľ

S koronou prišiel skokový nárast ľudí v bratislavských lesoch. Je pravdepodobné, že aj po otvorení prevádzok v meste, časť ľudí uprednostní prírodu pred rušným centrom. Mnohí objavili čaro prírody v okolí Železnej studničky, Horárne Krasňany, či desiatok kilometrov chodníkov a chodníčkov hlbšie v lese. Aj keď alikvotne vzrástol počet neprispôsobivých návštevníkov, a na niektorých miestach je to s ochranou prírody náročnejšie, nemali by sme ľudí z lesa vyháňať. Práve naopak. Ak chceme, aby si ľudia a najmä deti budovali vzťah k prírode, musia v nej tráviť čas a objavovať jej čaro.

Asi nikto v odhadoch na najbližšie roky neočakával takýto skokový rast návštevnosti. Už pred pandémiou bol evidentný rastúci záujem o krátkodobú rekreáciu a šport v bratislavských lesoch. Každoročne rástol počet horských aj cestných cyklistov, bežcov ale aj rodín s deťmi. Pomohlo tomu výrazne zníženie ťažby dreva, obmedzenie vjazdu áut na Železnú studničku, ale aj postupný rozvoj rekreačných území.

Viac ľudí v lese znamená väčší nápor na hlavné rekreačné centrá (Železná studnička, Kamzík a Horáreň Krasňany). Viac ľudí zároveň prináša vyššie nároky na údržbu mobiliáru, kvalitný systém turistického značenia, ale aj vyššie nároky na základné služby (zber odpadu, čisté toalety, dopravná infraštruktúra). Tu len pripomeniem, že nové vedenie MLB si vypracovalo passport mobiliáru a zistilo, že viac ako 40 % je poškodeného alebo úplne zničeného. Viac turistov, psíčkarov a cyklistov zároveň zvýraznilo možné konflikty medzi týmito skupinami. Na toto všetko musí  hlavné mesto aktívne reagovať.

DOPRAVA

Je nutné okamžite minimalizovať prejazdy motorových vozidiel v lesoparku. Motorové vozidlá nemajú medzi bežcami, rodinami s deťmi, či cyklistami čo robiť. Denne vznikajú na úzkych asfaltových cestách kolízne situácie, autá parkujú arogantne na lúčkach či okrajoch rybníkov a zbytočne dochádza najmä na jar k usmrcovaniu plazov či obojživelníkov.

Dôležitým krokom v prospech podpory rekreácie je aj oprava asfaltových ciest. Nárast cestných cyklistov a rodinných cyklovýletníkov je tento rok zjavný. Od Sanatória po obľúbený Biely kríž sú z veľkej časti opravené asfaltové cesty. Mesto tiež opravilo časť Peknej cesty, avšak stále sú v lesoparku asfaltové cesty v zlom stave a nebezpečné pre cestných či rekreačných cyklistov.

V minulosti sa vydávali povolenky na vjazd naozaj nekoncepčne a vo veľkých množstvách. Jedna z prvých vecí, ktorú som ako mestský poslanec po zvolení začal riešiť, bolo zvolanie stretnutia za účasti mestských lesov, mestskej polície a oddelenia dopravy na magistráte priamo na Železnej studničke. Dohodli sme riešenia, ktoré sa postupne aplikujú. Mestské lesy prehodnotili a sprísnili pravidlá na vydávanie povoleniek. Mestská polícia zvýšila aktivitu v území a častejšie ich vídať aj hlbšie v lese. Kontrolnú činnosť zvýšila aj štátna polícia a lesná stráž.

REKREAČNÉ ÚZEMIA

Napriek faktu, že ľudia v čase pandémie vyhľadávali skôr menej frekventované lesné chodníky či oddychové miesta, postupný návrat do normálu vráti koncentráciu ľudí na hlavné vstupné body do lesoparku, ktorými sú Partizánska lúka, Kamzík a areál od Peknej cesty po Horáreň Krasňany. Okrem základnej nevyhnutnej údržby musí mesto reagovať na zvýšenú koncentráciu verejnosti citlivo rozvíjať tieto územia.

Mesto pripravuje návrh revitalizácie areálu Kamzík medzi bufetmi. Upratať by sa mali rôzne rušivé prvky ako suché záchody, kontajnery na odpad, nekoncepčne roky umiestňované tabule či rozvodné skrine. Územie by sa malo upratať a citlivo doplniť o mobiliár a drobné rekreačné prvky.

Na Kamzíku sa buduje aj prírodné šantisko, ktoré by malo začleniť novovytvorenú promenádu bez áut, ktorá stále pôsobí najmä ako bývalá cesta, do okolitého prostredia
Významným projektom, ktorý sa podarilo MLB realizovať, je vybudovanie obchádzkovej lesnej cesty cez bývalé muničné sklady povedľa rušnej a nebezpečnej asfaltky od Peknej cesty až po horáreň Krasňany. Realizácia cesty s vkusným kamenným múrikom, ktorá sa mestským lesom v skutku podarila, otvorila aj nové možnosti revitalizácie areálu muničných skladov. Projekt, ktorý zastrešuje Metropolitný inštitút Bratislavy, vytvorí úplné nové využitie areálu a rozšíri možnosti pre rekreáciu obyvateľov.

Najfrekventovanejším miestom zostáva Partizánska lúka a údolie Železnej studničky. Okrem menších, ale významných plánovaných úprav v lokalite, (oprava bufetu pri amfiteátri, úprava brehov rybníkov či nevyužitého priestoru pred mlynom Klepáč), mesto pripravuje veľký projekt predĺženia a opravy promenády – od kontajnerového bufetu až po dolnú stanicu lanovku. Architektonická súťaž, ktorej podmienky v oblasti rekreácie a využitia jednotlivých areálov som pomáhal definovať, vygenerovala naozaj veľmi pekné a kvalitné riešenie. Realizovaním tohto väčšieho projektu, získajú obyvatelia a návštevníci Bratislavy ďalší ucelený priestor pre oddych, šport ale aj vnímanie prírody v okolí rybníkov či Vydrice.

Vizualizácia dreveného móla pri brehu rybníka.
Významným krokom je nadviazanie spolupráce medzi mestom a štátnymi lesmi (spravujúcimi obľúbené lesy Devínskej Kobyly či unikátne lužné lesy). Na stretnutí s pánom ministrom pôdohospodárstva Mičovským, primátorom Vallom či riaditeľom LESOV SR Vigodom, sme našli zhodu v potrebe vytvoriť veľký bratislavský lesopark, podporiť rekreáciu na dotknutom území a citlivo pristupovať aj k lesom v majetku štátu.

ÚDRŽBA

Je nevyhnutné postupne opravovať a vymieňať roky zanedbaný drevený mobiliár – lavičky, altánky, mostíky a podobne. Rozsah spravovaného územia – vyše 3000 ha a extrémne hustá sieť chodníkov, cyklotrás a menších rekreačných miest, vyžaduje dostatočné personálne kapacity. Tie Mestské lesy momentálne nemajú. Ak chceme Bratislavčanom naozaj dodávať kvalitné služby, aby sa v prírode cítili príjemne a bezpečne, bude nutné na údržbu alokovať viac ľudí ako len 4 osoby (ktorí sú z veľkej časti fixovaný len na hlavné nástupné centrá do lesoparku).

OHĽADUPLNOSŤ

S nárastom ľudí v území narastá aj počet konfliktných situácií. Či už sú to strety medzi cyklistami a pešími, alebo medzi nezodpovednými psíčkarmi a ostatnými návštevníkmi lesoparku. Mestské lesy postupne začali realizovať set opatrení na zamedzenie stretov cyklistov a peších, či už vybudovanie obchádzok na neprehľadných križovaniach cyklotrás s chodníkmi, alebo umiestňovať  fyzické zábrany na spomalenie cyklistov (značenie, nástreky, zábradlie – šikany pri ihrisku na Kamzíku).

Základom je však ohľaduplnosť medzi všetkými návštevníkmi ako aj ohľaduplnosť k prírodnému prostrediu.

Obmedzenia života v centre mesta alebo v nákupných strediskách pritiahli do bratislavského lesoparku oveľa viac ľudí. Buďme za to radi a pokúsme sa vytvoriť im také podmienky pre oddych či šport v prírode, aby sa nám sem slušní ľudia radi vracali. Už teraz je jasné, že skokový nárast návštevníkov bratislavských mestských lesov zvýraznil obrovský význam týchto lesov pre  Bratislavčanov. Mestské lesy tak hrajú v Bratislave jednu z kľúčových rolí pri podpore športového vyžitia a zdravého životného štýlu Bratislavčanov a sú miestom fyzického aj psychického oddychu ľudí. Bratislava tak na zmenenú situáciu musí zareagovať.

 Autor je predseda občianskeho združenia Iniciatíva Naše Karpaty a poslanec mestského zastupiteľstva Bratislavy za MČ Nové Mesto.

Teraz najčítanejšie

Jakub Mrva

Som cyklista, turista, otec 2 detí a predseda občianskeho združenia Iniciatíva Naše Karpaty, ktoré sa dlhodobo venuje boju proti nadmernej a nešetrnej ťažbe dreva a nevhodným developerským projektom. Zameriava sa na navrhovanie riešení na podporu rekreácie a športu v súlade s ochranou prírody. Pôsobím ako poslanec mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy (Team Vallo) a miestneho zastupiteľstva mestskej časti Nové Mesto. Zároveň pôsobím ako člen Komisie územného plánovania, životného prostredia a výstavby mesta Bratislavy. Viac o mne v rozhovore: http://www.correctgreen.sk/jakub-mrva-bratislavske-lesy-su-velkym-pokladom-pre-hlavne-mesto-tak-sa-k-nim-treba-zacat-aj-spravat/