Denník N

Prečo Juraj Droba nechce vidieť problém?

Pred pár týždňami Bratislavský samosprávny kraj (BSK) zverejnil informáciu, že v rámci opatrení proti koronakríze uvažuje okrem iného aj o kompletom zrušení Bratislavej regionálnej dotačnej schémy (BRDS). Táto informácia sa stretla s veľkým neprijatím kultúrnych inštitúcií, čo nie je prekvapivé. 

V kríze sme sa ocitli všetci. Každý z nás si uvedomuje, že máme problém. Ešteže máme nad sebou niekoho, kto sa o nás postará. Obec, mesto, kraj, štát. A vlastne nie. Kraj sa o každého nepostará. V BSK pôsobí okrem zriaďovanej kultúry aj množstvo malých občianskych združení a iných nezávislých subjektov, ktoré zriaďovanú kultúrnu scénu dopĺňajú, miestami nahrádzajú. Vo väčšine prípadov ide o tvorcov, ktorí dlhodobo budujú niečo, v čom vidia taký zmysel, že sú ochotní na úkor vlastného blaha obetovať čas a úsilie na profesionálnu tvorbu, za ktorú nie sú poriadne ohodnotení. Áno, vybrali sme si to – resp. mnohí z nás nemali na výber ak chceli tvoriť, pretože inde možnosť nemali. Tento fakt si BSK uvedomuje a v roku 2015 vznikla dotačná schéma na podporu aj nezávislého kultúrneho sektoru. Tento rok má byť jej činnosť prerušená. Nikto z nás nečakal plnú sumu. Ale že nedostaneme nič?

Pozor, to, že je umelecké teleso nezávislé, neznamená, že nemôže čerpať verejné zdroje. Znamená to len, že nemá nad sebou vyššiu moc a je si samé sebe pánom, preto sa musí samé – získavaním zdrojov – živiť. Nezávislé združenia robia službu, v tomto prípade konkrétne kraju tým, že znásobujú kultúrny život v ňom. Škrt dotácií neznamená len stagnáciu, možno až likvidáciu týchto subjektov, ale tiež ochudobnenie obyvateľov kraja o kultúrne zážitky, ktoré kamenné inštutúcie neponúkajú. Nezávislé subjekty ponúkajú alternatívu k ,,oficiálnej” tvorbe, čo je nesmierne dôležité pre tvorivý dialóg, ktorý posúva celú spoločnosť dopredu.

Tento rok bolo na kultúru v BRDS vyčlenených 440 000 eur, čo je menej ako minulé roky (za rok 2019 bola kultúra cez BRDS podporená sumou 562 434 eur), ale aj napriek tomu je to dôležitý fakt. Fakt, že tvoríte v kraji, v ktorom si kraj vašu podporu váži. V konečnom dôsledku symbolicky, ale áno, vieme v akej sme situácii (peniaze nie sú nikdy), preto sme vďační za málo čo máme možnosť žiadať. Pocit, že robíte prácu, ktorá je prijímaná s vďakou a podporou vás posúva dopredu. Preto neprestávate a chcete tvoriť ďalej. Budujete preto niečo, z čoho má mnoho ľudí potešenie, zážitok, impulz… A zrazu nič.

Spomeňte si, koľko ste cez karanténu prečítali kníh, videli filmov, divadelných záznamov, počuli koncertov, alebo ste sa len pozreli na obraz na stene. Všetko to niekto vytvoril. A ten niekto –  ,,tvorca” – sa musel uživiť. Na území BSK tomu okrem iných donedávna pomáhal aj kraj. Donedávna.

Vo videu zverejnenom včera na YouTube kanáli BSK sa župan Juraj Droba obhajuje, že sa kultúre stále venuje, ale musí sa trošku menej, pretože je kríza. Áno, hovorí pravdu. Ale nie celú.
Na úvod Droba ,,hovorí úplne natvrdo”, že BSK bude mať o približne 20 miliónov menej z pôvodných 220 miliónov. Tvrdí, že viac ako 10% celkových nákladov bude teda musieť zoškrtať. Mne sa však zdá, že tých 20 miliónov nie je viac ako 10%, ale dokonca o 2 milióny menej. Použil asi iný vzorec.
Možno podobný, ako keď vymenúva všetky podporené aktivity za tento rok.  Zo siedmich vymenovaných je pre 6 inštitúcií zriaďovateľom samotný BSK (z nich sa jeden projekt týka až budúceho roka, takže to sem asi tiež nepatrí). Ale nemožno predsa dávať do rovnakej kategórie nezávislú kultúru, ktorá má vytvorenú špeciálnu dotačnú schému a spomenuté krajom zriaďované inštitúcie. (Okrem toho, väčšinou sa nejedná o investície v kontinuite tvorby, ale o rekonštrukčné práce na budovách.) Toto vymenovávanie podporeného len potvrdzuje nepriaznivé komentáre na škrt nezávislej kulúry. Tá má ostať v tomto roku podporená sumou 0 eur.

Argumenty, že podujatia nie je možné realizovať kvôli koronavírusu tiež neobstoja. Okrem toho, že sa opatrenia uvoľňujú, veľa kultúry vzniká online. Aj tá potrebuje z niečoho žiť.

Čerešničkou na torte je županove prirovnanie starostlivosti o autistické dieťa s ,,nejakou výtvarníckou výstavou”. To komentár naozaj nepotrebuje.

Okrem vyjadrenia smútku a trošku závisti, pri tom ako vidíme všade v civilizovanom svete snahu kultúru zachrániť a nie zdemolovať uvažujem aj nad rozdeľovaním krajských peňazí v kultúre BSK, vynímajúc BRDS. Pán župan totiž tesne pred koronou daroval Divadlu Astorka Korzo ’90, ktorého zriaďovateľom je tiež BSK, tretí hrací priestor. (Mimochodom ten istý priestor, z ktorého boli pred rokom za záhadných okolností vyštvané 3 nezávislé súbory so značkou Miesto M). Úvahy o tom, či toto divadlo naozaj tretí hrací priestor teraz potrebuje, kedy okrem iného napríklad divadlo STOKA, pôsobiace tiež už od 90-tych rokov o ten svoj prišlo nechám na iné zamyslenie. Zaujímavosťou je, že sa o tom verejnosť dozvedela až z fotografie na FB, na ktorej župan s riaditeľom prestrihuje pásku. Žiadna verejná diskusia o tak rozsiahlej investícii neprebehla.

Nakoniec ma ale teší, že jednou z dlhodobých zásad Stratégií rozvoja kultúry 2015-2020 je:  ,,Vytvárať podmienky pre rozvoj všetkých foriem kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby v celom spektre oblastí, druhov, foriem, žánrov a pre činnosť aktérov zriaďovanej aj nezriaďovanej kultúry”. Definitívne rozhodnutie ohľadom dotácií BRDS na rok 2020 má padnúť 29. mája.
Pán župan nás povzbudí aj na konci videjka, kde povie, že je na krajskú dotačnú schému úprimne hrdý a sľubuje, že sa k nej vráti hneď ako to bude možné. Takže vlastne sme všetci spokojní. Dobre bude.

A kedy?

Teraz najčítanejšie

Maximilián Sobek

Vyštudoval som divadelnú réžiu a založil Divadlo iks o.z. Divadlom sa snažím vyjadrovať k témam, ktoré ma trápia. Okrem divadla robím barmana.