Denník N

Spoločenská tolerancia „for dummies“

Pre všetkých ľudí, ktorí majú pravdu, keď očierňujú a urážajú určitú skupinu ľudí.

Rozmanitosť je bežnou a nevyhnutnou súčasťou spoločnosti. Je daná geneticky, skúsenosťami a mierou vzdelávania. Rôzni ľudia majú iné genetické predispozície a vyrastali v iných podmienkach. Rôzne osoby majú rôznymi spôsobmi rozvinutý mozog. K rôznym ľuďom sa dostali rôzne informácie. A taktiež sme boli inak vychovávané či naučené k rôznym presvedčeniam a prístupom.

Odlišní ľudia si vybrali rôzne identity. A niektoré nám boli pridelené automaticky na základe nášho výzoru či miesta, kde sme sa narodili.

Rozmanitá spoločnosť

V spoločnosti je žiadané, aby zahrňovala rozdielnych ľudí s rôznymi vlastnosťami, schopnosťami a vedomosťami. Potom vieme zastať rôzne roly a zrealizovať i tie najrozmanitjšie úkony, navzájom sa dopĺňať a obohacovať.

Niektoré skupiny ľudí majú dobré meno, iné horšie. Ale pokiaľ nikomu svojim správaním neubližujú, nie je dôvod, natož správne, na nich akýmkoľvek spôsobom útočiť.

Ako postupovať:

Predtým ako pristúpime k samotnému návodu ešte treba dodať, že tolerovaním ich správanie neschvaľuješ. To zastrešuje pojem akceptácia. „Len“ ich rešpektuješ ako svojprávne osoby s právom na život podľa ich preferencií a predstáv.

Tak začnime:

1) uvedom si, že patríš do nejakej menšiny

Všetci a všetky patríme do niektorej z menšín. Teplí a teplé, transrodové osoby, rómovia a rómky, hendikepované osoby, prisťahovalci a prisťahovalkyne, bieli hetero cisrodoví muži,… A taktiež ženy, ktoré síce nie sú menšinou, no ich (základné) práva sú stále navážkach.

2) uvedom si, že o tvojej komunite kolujú hlúposti

Ako gej vieš, že ťa nepriťahuje desať ročný chlapec. Ako lesba vieš, že nechceš trojku s nejakým viac či menej škaredým štyridsiatnikom. Ako žena vieš, že nespávaš s mužmi, aby získala povýšenie. Ako muž vieš, že sa môžeš ovládať. Ako moslim vieš, že nie si terorista. Ako kresťan vieš, že zem nie je plochá,…

Ako súčasť konkrétnej komunity vieš, že veľa z toho, čo sa o nej rozpráva na verejnosti a v médiách je hlúposť. Len hlúposť.

3) pripusti možnosť, že je to tak i v prípade ostatných komunít

Ak je mnoho vecí, ktorými je urážaná a mizinterpretovaná tvoja komunita, nepravdivými alebo úmyselne zavádzajúcimi, potom je možné, že i mnoho z toho, čo sa k tebe dostalo v súvislosti s inou komunitou, je blbosť.

Možno nie všetci gejovia potrebuje spať s každým. Možno existuje lesba, ktorá nemá negatívnu skúsenosť s mužom. Možno existuje žena, ktorá nechce len tvoje peniaze. Možno existuje muž, ktorý neschvaľuje správanie iných mužov. Možno existuje moslim, ktorý rešpektuje iné vierovyznania. Možno existuje kresťan, ktorý si neprotirečí každých päť minút,…

4) prehodnoť svoje „pravdy“ na základe svojich poznatkov

Presne tak ako si v spoločnosti rozprávame nezmysly o komunite, ktorej si súčasťou, si ich rozprávame aj o tých ostatných. Mnohé tvoje pravdy sú nepravdivé. Nie sú ani stopercentné, ani neplatia vo väčšine prípadov. Nehovoriac o tom, že všetci a všetky máme mnoho identít a ktorúkoľvek z našich nálepiek presahujeme.Takže i keď si niekedy možno zažil skúsenosť, ktorá ti potvrdila, že daná komunita je taká alebo onaká, vo všeobecnosti to veľa nevypovedá.

A možno predsudky fungujú len vtedy, keď na nich lipneš a podvedome si zariadiš, aby sa ti potvrdili.

Teraz najčítanejšie