Denník N

O vztahu dvoch štamgastú k ekzotickej špargli …

aňi za ňic na svjece bi si ju na tarélek už nedali …

„Nevíte, lesik tá špargla z Kútú je dobrá?!“,

neskaj dopoųedňa optaų sem sa f šenku …

„Š p a r g l a?!? Šak to je hňus ve fšeobecnosci!

„Aňi porádňe hųadná koza bi to nežraųa!!

Tá velice úprimná reakcija mja ohromňe pobaviųa,

ďíki ňí dozvjedzeų sem sa též nečekané zajímavosci

o názoroch dvoch záhorákú na ekzotickú, lahodnú šparglu –

kus masa to neňi a žádná zeleňina, aňi tá špargla, šancu vúbec nemá!

30.05.2020

Poznámka:

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...