Denník N

Ako zlepšiť používateľské prostredie webu slovensko.sk

Autorka v texte vyjadruje iba svoj vlastný názor

 

O štátnom IT sa napísalo už veľa. O tom ako web slovensko.sk, nefunguje, ako je predražený, ako treba zlepšiť informatizáciu spoločnosti, ako zefektívniť komunikáciu medzi štátom a občanom.. V médiách sa dlhodobo píše/hovorí o všetkých týchto oblastiach. Nechcem hodnotiť žiadnu z nich.

Štruktúra webu slovensko.sk bola inšpirovaná podobným webom, ktorý funguje vo Veľkej Británii. S používaním tohto webu mám osobné skúsenosti a funguje vynikajúco. Rýchlo a ľahko sa v ňom vyhľadáva, úradníci ho používajú ako pomôcku pri každej príležitosti. Na úradoch dostávate lístočky s adresou, kde si všetky informácie viete nájsť. Áno, je to trochu nepraktické, keď musíte celú url prepísať do prehliadača (QR kód by bol jednoduchší), ale všetky informácie tam nájdete a práca úradníkov sa tým zefektívni a zvládnu vybaviť väčšie množstvo ľudí za rovnaký čas.

Na Slovensku sme však začínali s mierne inými nastaveniami. Každé ministerstvo má vlastný web s informáciami, ktoré sú v ich pôsobnosti. Web slovensko.sk mal byť zjednocujúcou platformou, kde sa dajú nájsť všetky potrebné informácie. Ponúka sa otázka, ak všetko bude na slovensko.sk, na čo budú oficiálne web stránky jednotlivých ministerstiev?

Tu je potrebné sa na vec pozrieť s odstupom a určiť si hlavné ciele každého webu a vytvoriť ich štruktúru v rámci hierarchie web-stránok štátnych služieb. Ak je slovensko.sk info-portálom, ktorý majú využívať občania ako hlavný zdroj informácií, potom má zmysel, aby obsahoval informácie (pravidelne updatované) o všetkých oblastiach života občanov krajiny. Napr. o cestovaní do jednotlivých krajín, o potrebnom očkovaní, o bezpečnosti v krajine a pod. Aktuálne sú tu odkazy na stránku MZV. Stránka MZV by v tomto prípade mohla byť zameraná viac na dianie na ministerstve, zahraničnú politiku SR a naše zastúpenie vo svete. Prepojenie oboch webov cez odkazy na stránkach sa tiež dajú využiť. A pokiaľ by všetky ministerstvá a aj web slovensko.sk používali Jednotný dizajn manuál elektronických služieb SR, používateľ si ani nemusí všimnúť, že prešiel zo slovensko.sk na oficiálnu stránku ministerstva.

Informácie publikované na webe slovensko.sk pochádzajú z veľkého množstva inštitúcií a do ľudskej reči ich prekladá redakcia ÚPVS. Základná štruktúra stránky rozdelená na oblasti Ako začať, Životné situácie, Na stiahnutie a Otázky a odpovede je správnym začiatkom. Čo by si zaslúžilo vylepšenie je vyhľadávanie, využívané komunikačné prostriedky a prehľadnosť stránky pre občana.

Vyhľadávanie je jedna z najdôležitejších oblastí stránky. Šetrí čas a ponúka rýchly prístup k informáciám, ktoré potrebujeme získať a preto musí byť čo najefektívnejšie. Preto som vyskúšala vyhľadať napr. „ako si založiť spoločnosť s ručením obmedzeným“. Výsledky vyhľadávania boli 3:

Výsledok vyhľadávania "ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným" na webe slovensko.sk
Výsledok vyhľadávania „ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným“ na webe slovensko.sk

Ani jedna nezodpovedala moju otázku. Namiesto toho je nutné ísť cez Životné situácie – Podnikanie – Doklady potrebné k začatiu podnikania a vybrať SRO. Tu zistím doklady, ktoré potrebujem (aj zákon, ktorý toto stanovuje – za to sú bonusové body). Následne sa musím vrátiť do Podnikanie a vybrať si Registrácia právnickej osoby, kde sú zodpovedané otázky ako aké sú poplatky, aké doklady musím dodať a pod. Potom sa opäť vrátim do Podnikanie a vyberiem si Oznamovacie povinnosti po registrácii podnikania. Pri toľkom klikaní niekde v polovičke začnem uvažovať, či sa neobrátim na nejakú inú prehľadnejšiu stránku. Zadám do prehliadača rovnaké vyhľadávanie a po reklamách na mňa hneď vykukne stránka s prehľadným postupom krokov. Preto by som zvážila na spodok stránky pridanie buttonov Next /Ďalšie a Previos / Predchádzajúci, prípadne ottagovať všetky príspevky, aby sa zobrazovali pri vyhľadávaní podľa kľúčového slova.

A to už vôbec nehovorím o tom, že informácie zo slovensko.sk vo vyhľadávaní v prehliadači nefigurujú ani na prvej, ani na druhej, ani na tretej stránke vyhľadaných výsledkov. Hlavne v dnešnej dobe plnej dezinformácií je potrebné zabezpečiť, aby informácie od oficiálnych inštitúcií štátu na nás z prehliadačov vyskakovali ako prvé.

Slovensko.sk má obrovský potenciál, ale je nutné zlepšiť používateľské prostredie. Pri príprave obsahu pravidelne využívať spätnú väzbu bežných používateľov, aby poskytnuté informácie boli komplexné a správne štruktúrované bez zbytočného klikania. Zároveň je nutné začať využívať rôzne komunikačné prostriedky. Množstvo textu na stránke nerobí dobrotu. Ľudí to po čase prestane baviť a odídu inam. Informácie treba spracovať vizuálne atraktívne, využívať video, rôzne vizualizácie dát, brožúry na stiahnutie, prezentácie a všetko to podporiť aj cez sociálne médiá jednotlivých ministerstiev, aby sa o tom ľudia dozvedeli.

Samozrejme, pri tom všetkom netreba zabúdať aj na občanov, ktorých materský jazyk nie je slovenčina a stránku vytvoriť aj v inej jazykovej mutácii (či už to budú svetové jazyky ako angličtina, španielčina, čínština, alebo jazyky našich národnostných menšín, nechám na posúdenie iným). Aktuálna stránka v angličtine však rozhodne nie je postačujúca a veľa informácií chýba (mám z nej pocit, že získaním trvalého pobytu na SR sa automaticky naučíte slovensky a anglická verzia webu s informáciami o podnikaní, bývaní atď. vlastne ani nie je potrebná).

Čím bude obsah rôznorodejší vo výbere komunikačných prostriedkov, tým viac ľudí zaujme a na stránke sa zdržia dlhšie. Čím viac informácií bude na webe slovensko.sk zverejnených, tým vyššia bude návštevnosť a jej využívanie aj na iné účely ako len zdroj informácií. A tak namiesto zoznamov inštitúcií, ktorých zástupcovia si ešte musia vybaviť eID, aby mohli so štátom cez elektronickú schránku na slovensko.sk komunikovať, sa budú ľudia dobrovoľne zaujímať ako by so štátom mohli cez stránku slovensko.sk komunikovať. To mi príde ako win-win situácia.

Predpokladom pre dobré fungovanie tejto komunikácie je prepojenosť systémov a ich využívanie inštitúciami štátnej a verejnej správy. Všetky štátne orgány musia mať prístup k portálu a vedieť cez neho s občanom komunikovať (ideálne bez prepnutia sa na iný web). Zároveň by web mohol slúžiť aj na komunikáciu jednotlivých štátnych orgánov medzi sebou, aby sa občania vyhli návšteve rôznych oddelení / inštitúcií. Štát má k dispozícii veľké množstvo dát o občanoch, len tomu chýba zjednocujúci systém, v ktorom by tieto dáta boli dohľadateľné. Myslím, že by sa tak zvýšila nielen efektivita štátnych orgánov, ale aj monitoring právnických subjektov a portál by mohol poslúžiť aj ako jeden z hlavných pilierov Open Government-u OECD. Ale to už je len moja domnienka.

Týmto článkom nechcem dehonestovať nikoho prácu. Cením si ľudí, ktorí portál pripravujú a ich snahu vytvoriť prehľadný web s informáciami o všetkých oblastiach ľudského života v medziach právnych predpisov platných na SR, pretože si myslím, že takýto centralizovaný web otvára veľa možností využitia. Myslím si však, že sme stále na začiatku a každý input posúva túto diskusiu ďalej. Preto som spísala vlastné návrhy na vylepšenia tohto webu. Verím, že jeho význam rovnako ako aj množstvo jeho používateľov sa bude s jeho postupnými vylepšeniami iba zvyšovať.

Teraz najčítanejšie