Denník N

Smrť slobodníka Königsmarka

„Najednou hlídka spatřila proti horizontu postupujícího muže. Nocí zazněla další výzva k zastavení. Odpovědí byla střelba. Pak nastalo ticho. Hlídka se opatrně přesunula na druhou stranu trati a nedaleko polní cesty spatřila ležícího svobodníka Königsmarka. Jedna z narušitelových střel jej zasáhla do krku. Vražedný střelec uprchl zpět na území Bavorska. Na mokré zemi zůstal mrtvý pohraničník.“ Takto opísal tragickú smrť mladého vojaka základnej služby Václava Königsmarka pohraničiarsky časopis Strážca vlasti a dodnes je takto určitými kruhmi prezentovaná. Bolo to však skutočne tak?

Takúto verziu nešťastnej smrti slobodníka Pohraničnej stráže má na svojich stránkach Klub českého pohraničí, čo je občianske združenie, ktoré má ako jednu z hlavných aktivít združovanie bývalých pohraničníkov.Konigsmark

Václav Königsmark (* 1. apríla 1928 – † 2. apríla 1951) pochádzal z Plzeňska a vyučil sa za kováča. 1. októbra 1949 narukoval a na jar nasledujúceho roka ho prevelili k Pohraničnej stráži. Pochádzal z robotníckeho prostredia a v dotazníku uviedol rímsko-katolícke vyznanie. Od decembra 1950 bol umiestnený do chebského útvaru Pohraničnej stráže. Údajne na vlastnú žiadosť, aby bol bližšie k svojej milej. Deň po svojich 23. narodeninách nastúpil do svojej poslednej hliadky.

Bola to doba, kedy bolo na západnej hranici rušno. Najmä v oblasti Chebu a Aše. Stovky ľudí sa pokúšali uniknúť pred nastupujúcimi represiami ľudovo-demokratického režimu. Do republiky tiež prechádzali agenti západných spravodajských služieb. A atmosféru strachu okolo hraníc režim úspešne ďalej podnecoval.

Václav Königsmark bol v osudný deň členom trojčlennej hliadky, ktorá mala stanovisko pri železničnom podjazde na trati Cheb – Schirnding. Mladí chlapci boli postavení do situácie, ktorú si dnes môžeme len s ťažkosťami predstaviť. Tma, dážď, zvuky. A strach z ozbrojených agentov, ako im do hlavy vtĺkali velitelia. Dvaja členovia hliadky boli údajne ukrytí pri železničnom nadjazde asi 180 metrov od štátnej hranice a slobodník Königsmark pozoroval cestu o kúsok ďalej. V blízkosti bola ukrytá aj ďalšia skupina vojakov. Dnes už nie je možné zistiť, čo presne sa tam stalo. Vyšetrovací spis neexistuje, ale z niekoľkých iných úradných spisov sa dá s veľkou pravdepodobnosťou príčina Václavovej smrti zrekonštruovať.

ViaduktMiesto tragickej udalosti, podjazd pri priechode Pomezí–Schirnding (zdroj: Pamětní místa)

Nie, nezomrel po výstrele tajomného agenta prichádzajúceho z Nemecka. V osobnom spise ani v štatistickej správe nie je ani zmienka o zavinení smrti nejakým agentom ani triednym nepriateľom. Takúto skutočnosť by nikde nezabudli zvýrazniť. Naopak – v bojovom denníku jednotky sa našiel tento zápis: „Ve 3.30 byl na operačním styku zastřelen omylem svobodník Königsmark Václav od 17/5 roty hlídkou vlastního útvaru.“ Už sa asi nedozvieme, ktorému pohraničníkovi zlyhali nervy. Pravdepodobne začul nejaký pohyb a vystrelil naslepo do tmy. Žiaľ, na iného člena hliadky.

Pôvodný pomníčekNa mieste jeho skonu bol postavený pomníček. Na obrázku je jeho pôvodná podoba (zdroj: vojensko.cz).

V súčasnosti nie je pomník Václava Königsmarka nijako zvlášť udržiavaný, ale to niekomu nebránilo v tom, aby na neho neumiestnil dodatočne drevený nástavec s červenou päťcípou hviezdou a nápisom „NEPROJDOU“.

Pomníčekzdroj: hohenberg.info

Pamätná doska Václava Königsmarka sa tiež nachádza v Pomezí nad Ohří. Naľavo je pamätník s pamätnou doskou Jana Nováka – šoféra autobusu, ktorý bol obeťou pri únose autobusu bratrancami Barešovcami a ich pokuse o násilný prechod do Nemecka. V strede je pamätník Věrni zůstaneme a napravo pamätník Václava Königsmarka.

PomezíPamätník v Pomezí nad Ohří (zdroj: Pamětní místa)

Pomník Konigsmark 001Tabuľa na pamätníku v Pomezí nad Ohří (zdroj: Pamětní místa)

Hrob KonigsmarkHrob Václava Königsmarka na cintoríne v Prahe 6 (zdroj: vets.cz)


Na strane strážcov štátnej hranice zomrelo v rokoch 1948-1989 najmenej 584 príslušníkov Pohraničnej stráže či ZNB:

  • narušiteľmi štátnej hranice bolo usmrtených 11 osôb
  • samovraždu spáchalo 185 osôb
  • na následky nehôd a úrazov zomrelo 243 osôb
  • na následky postrelenia zomrelo 39 osôb
  • po úraze elektrickým prúdom, po výbuchu míny, granátu a trhaviny zomrelo 47 osôb

Zdroje:

Ivo Pejčoch: Vojáci na železné oponě (str. 113-115)

Desátník Václav KÖNIGSMARK

Teraz najčítanejšie