Denník N

Zmena voľby generálneho prokurátora

Na programe aktuálnej schôdze Národnej rady je v prvom čítaní aj návrh skupiny koaličných poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o prokuratúrezákon o rokovacom poriadku parlamentu (tzv. lex Lipšic, návrh zákona tu).

Dve najzásadnejšie zmeny v predloženom návrhu sú nasledovné: funkcia generálneho prokurátora sa otvára aj neprokurátorom (polemiku či prívlastok lex Lipšic je odôvodnený nechajme bokom) a generálny prokurátor bude môcť byť vládnou mocou kedykoľvek odvolaný de facto bez udania dôvodu (de iure z dôvodu, že „svoju funkciu prestal vykonávať riadne, čestne, nezávisle a nestranne“).

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a našu skúsenosť s Dobroslavom Trnkom motiváciu predkladateľov veľmi dobre chápem. Urobme si však malú skúšku správnosti – ak by predmetné zákony platili v navrhovanej podobe v minulom volebnom období, čo by bránilo SMERu vymeniť na pozícii GP Čižnára za jeho spolužiaka Fica? Vzhľadom na rozhodnutia Ústavného súdu v kauze Čentéš by vymenovaniu Fica za GP nezabránili ani Kiska s Čaputovou dohromady…

Kým na otvorenie funkcie GP aj neprokurátorom existujú aj racionálne argumenty, odvolanie GP za pomoci vágnych pseudo-dôvodov žiadnu serióznu argumentačnú oporu nemá. Potrebujeme mať systém bŕzd a protiváh, ktorý akejkoľvek vládnej garnitúre zabráni rýdzo politickému ovládnutiu prokuratúry. Preto navrhujem, ako absolútne minimum, možnosť vetovať fakticky bezdôvodné odvolanie GP samotnými prokurátormi.

Čl I. odsek 5 návrhu zákona, v znení:
V § 8 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) svoju funkciu prestal vykonávať riadne, čestne, nezávisle a nestranne.“.
navrhujem doplniť o znenie:
Za odsek 3 sa vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„V prípade návrhu na odvolanie z funkcie podľa odseku 3 písmeno i) generálny prokurátor môže požiadať podriadených prokurátorov o vyslovenie dôvery. Prezident Slovenskej republiky návrh Národnej rady, aby odvolal generálneho prokurátora z funkcie podľa odseku 3 písmeno i), zamietne, ak generálnemu prokurátorovi vysloví dôveru nadpolovičná väčšina podriadených prokurátorov.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

 


Výber z predošlých blogov autora:

Referendum a kvórum
Ako voliť sudcov Ústavného súdu?

Zoznam ostatných blogov tu.

 

Teraz najčítanejšie

Juraj Chovan

Som úplne normálny chalan ktorý chce žiť v úplne normálnej krajine. (A naivne verím že raz v takej žiť aj budem.)