Denník N

Domáca škola animovaného filmu 5/5: Postprodukcia

V sérii piatich textov prinášame rodičom a učiteľom návod, ako si s deťmi vytvoriť krátky animovaný film. Vyrábame ho len pomocou techniky, ktorú bežne používame v domácnostiach a voľných aplikácií a softvérov. V piatej časti film dokončíme, zrealizujeme jeho postprodukciu.

ŤAŽKÝ FINIŠ, ZASLÚŽENÁ ODMENA

V predchádzajúcich dieloch tohto seriálu sme popísali, ako sa od prvého nápadu prepracovať až k nakrútenému filmovému materiálu. Zaučili sme dospelého supervízora (tu), napísali a nakreslili sme s deťmi scenár (tu), vyrobili sme bábky, scénu a rekvizity (tu) a napokon sme jednotlivé zábery naanimovali (tu). Postup výroby dokumentujeme na krátkom filme Lentia a Nyn, ktorý som pre tento účel vytvorila s mojimi dcérami.

Dnes výrobu filmu dokončíme. Z čriepkov jednotlivých záberov poskladáme filmový obraz, dodáme postavám hlasy, doplníme hudbu a napokon filmové titulky. Na konci sa tešte na filmovú premiéru!

To, čo budeme realizovať v dnešnej časti, sa označuje ako filmová postprodukcia. Post-produkcia znamená po-výroba. A keďže filmári označujú slovom výroba nakrúcanie, postprodukcia zahŕňa všetky činnosti, ktoré sa robia po skončení nakrúcania.

Až dosiaľ sme s deťmi realizovali všetky zložky aktívne v priestore, mali sme v rukách perá, farby, lepidlá, potom bábky. Teraz všetko odložíme a sadneme si za počítač. Aj obraz aj zvuk filmu dokončíme v počítačových programoch. Pokiaľ máte malé alebo málo trpezlivé deti, rozhodne vám odporúčam nemať ich počas tejto práce pri sebe, bude to pre ne príliš nudné a zdĺhavé. Zavolajte ich len v momentoch, kedy sa majú aktívne podieľať napríklad na výbere hudby alebo nahrávaní dialógov.

PRIPRAVUJEME OBRAZOVÝ A ZVUKOVÝ MATERIÁL

Film je umenie audio-vizuálne, postprodukcia zahŕňa dokončovanie zvuku (audio) a dokončovanie obrazu (vizuál). Tieto dve zložky sa v prípade animovaného filmu realizujú do istej fázy samostatne, ale neskôr ich, samozrejme, treba spojiť a dokončiť spoločne.

Najskôr však musíme obrazové a zvukové podklady pripraviť.

Vyberte vo vašom počítači miesto, kde budete mať kompletný filmový projekt a všetky súvisiace materiály uložené. Vytvorte si priečinok s názvom filmu, pričom tento priečinok by nemal byť na rovnakom harddisku, ako máte systém. Systém býva na disku C, čiže vy vyberiete radšej disk D alebo iný.

V tomto priečinku s názvom filmu si pripravte samostatné priečinky pre 1) Zábery, 2) Dialógy, 3) Hudbu (prípadne RuchyTitulky – o tom neskôr v texte).

Priečinky, ktoré som používala pri realizácii filmu Lentia a Nyn.

1) Príprava filmového obrazu: Kopírujeme zábery z telefónu do počítača

Zábery, ktoré sme vyhotovili stop-motion animáciou, máme pripravené v mobilnom telefóne. Podľa inštrukcií z predošlého textu o animácii by mali byť označené číslami odvolávajúcimi sa na poradie v storyboarde. Mobil pripojíme k počítaču USB káblom tak, ako keď si z neho zálohujeme fotografie. (Používame kábel z nabíjačky, namiesto adaptéra nabíjačky vsunieme druhý koniec kábla do USB portu na počítači.) Telefón sa vás zrejme spýta, či súhlasíte s prístupom počítača k jeho údajom, túto možnosť mu povoľte.

Ďalej pracujete už len na počítači. V prehliadači nájdete priečinky s dátami telefónu. Vyhľadáte v nich ten priečinok, v ktorom sú uložené zábery z nakrúcania. Všetky ich prekopírujete do pripraveného priečinka Zabery.

Takto vyzeral naplnený môj priečinok 01 Zabery.

2) Vyberáme hudbu

Nemusí to byť pravidlo, ale vo filmoch zväčša počuť hudbu. Hudba podčiarkuje (častokrát diktuje) emócie, robí to rýchlo a efektívne. A tak vám navrhujem, aby ste pre svoj film tiež nejakú pripravili, deti aj vy budete mať pri pozeraní veľký pocit zadosťučinenia.

Máte pritom dve možnosti: buď si hudbu sami vytvoríte – niektorým sa to môže zdať trúfalé, ale naozaj medzi nami žijú rodiny, ktoré si hudbu dokážu zložiť a nahrať samé – alebo použijete hudbu existujúcu, takú, ktorú niekto už nahral.

Väčšina z vás pôjde druhou cestou, teda budete používať hudbu existujúcu. Avšak kde ju vziať? Deti určite bez zaváhania vedia, čo potrebujú, idolov majú nadostač. Musíte ich však sklamať – hudbu popových hviezd, ani žiadnu oficiálnu nahrávku kapiel, orchestrov, sólistov, starú ani novú, nemožno použiť bez vysporiadania autorských práv. Viete si predstaviť, ako získať práva na použitie skladby Billie Eilish? Nijako. To nedáte :). Mohli by ste nejakou jej skladbou ozvučiť svoj film, ale nemohli by ste s výsledkom nakladať verejne. Za uploadnutie takéhoto videa na internet by ste mohli byť stíhaní, pretože neoprávnené nakladanie s duševným vlastníctvom je trestné. Zvoľte radšej legálnu cestu.

Tak, ako existuje copyright, teda medzinárodne akceptovaná ochrana autorských práv na umelecké dielo, existuje aj princíp copyleft. Ide o princíp autorstva, ktorý si nenárokuje autorské práva. Umelecké diela vytvorené v režime copyleft sú voľne dostupné, ktokoľvek ich môže použiť bez písomného súhlasu autora a nemusí za to autorovi platiť. Presne takúto hudbu môžete použiť na ozvučenie vášho filmu.

Hudbu s voľnými právami na použitie nájdete na stránkach, ktoré takýchto autorov združujú. Skúste niektorú z týchto: www.bensound.com, www.freemusicarchive.org alebo www.free-stock-music.com. Na každej z nich nájdete tisícky skladieb rôznych žánrov a rôznej kvality a filter, na základe ktorého sa v kvante nahrávok budete orientovať. K tomuto pusťte deti a nechajte ich stratiť sa. Nech si púšťajú ukážky a hľadajú, ktorá je tá ich hudba. Je to zaujímavé nielen vo vzťahu k vyrábanému filmu.

Skladieb, ktoré vám a deťom zarezonujú, bude isto viac. Všetky zaujímavé a vhodné do budúceho filmu si stiahnite do pripraveného priečinka Hudba. Určite si ich vezmite viac, aby ste pri strihu mohli pracovať s alternatívami.

Pre film Lentia a Nyn sme vybrali okruh 32 skladieb. Veľkú väčšinu od skladateľa Alexandra Nakaradu, ktorého sme objavili počas tohto hľadania, a nakoniec sme aj vybrali jednu skladbu z jeho repertoára.

Ešte jedno upozornenie k autorským právam: Je pravda, že na uvedených stránkach sa nachádza hudba na voľné použitie, nie je to však na 100%. Voľná licencia sa nevzťahuje na všetky skladby a všetky typy šírenia. Pri každej skladbe býva špecifikované, aký typ licencie má voľný. Vy hľadáte voľnú licenciu na osobné použitie, resp. použitie do nekomerčných videí publikovaných na sociálnych sieťach. Pozrite si aj drobnú podmienku uviesť v titulkoch meno autora hudobnej skladby, resp. webovú adresu, odkiaľ ste ju stiahli. Tieto podmienky treba dodržať.

3) Vyberáme filmové ruchy a atmosféry

Tento bod nie je vôbec nevyhnutný a uvádzam ho pre prípad, že by to chcel niekto skúsiť. Je to nadpráca, zvážte, či ju potrebujete.

Keď ste sa túlali hudobnými stránkami, mohli ste naraziť na skladby (nahrávky) rôznych reálnych alebo hudobných zvukov. Kŕkanie vrán, fučanie vetra, štrngotanie kľúčov, vŕzganie krokov, ale aj údery gongu, sláčikové pizziccato a podobne, stránky ich niekedy zamotajú medzi hudobné tracky. Tieto zvuky sa, samozrejme, tiež dajú použiť vo filme. Kontaktné zvuky sa nazývajú ruchy (angl. foley) a nekontaktné zvuky, ktoré znejú v priestore a vytvárajú jeho atmosféru, sa vo filme nazývajú atmosféry.

Najobľúbenejšou stránkou s voľnými ruchmi je www.freesound.org, spokojne sa zahĺbte aj do nej.

Keď sa rozhodnete takéto zvuky stiahnuť, odporúčam vám ukladať si ich do samostatného priečinka Ruchy.

4) Nahrávame hovorené slovo

Tento bod, opäť, nie je nevyhnutný, pokiaľ vo svojom filme neplánujete použiť komentár ani dialógy postáv. Pokiaľ však s hovoreným slovom počítate, musíte si ho s deťmi nahrať. Potrebujete na to napríklad smartfón a funkciu Hlasový záznamník (Voice Recorder).

Dialógy postáv alebo komentár máte pripravené v scenári. Hlasy teda môžete nahrať pred strihom filmu tak, že texty budete čítať zo scenára. Nám sa osvedčil iný postup, totiž pripraviť si najskôr obrazovú časť filmu, kompletnú akciu, tú si púšťať na obrazovke a až potom, naživo k bežiacej akcii nahrávať dialógy. Naše deti nečítajú, resp. čítajú pomaly na to, aby sa ich čítaný text dal na tento účel použiť, takže sa texty učia naspamäť alebo ich počas filmu operatívne domýšľajú, formulujú.

Keď máte hlasové nahrávky dokončené (či už to robíte pred strihom obrazu alebo po ňom), rovnako ako filmové zábery prekopírujte zvukové súbory z telefónu do počítača, do príslušného priečinka Dialógy.

Tieto zvukové súbory budú pomerne malé a možno vás bude lákať poslať si ich z telefónu do počítača mailom alebo inou digitálnou cestou. Nie je to vylúčené, len si vopred skontrolujte, či týmto transferom nedegradujete technickú kvalitu súboru (facebookový Messenger napríklad väčšie prílohy zmenšuje a tým degraduje).

ZÁKLADNÝ NÁSTROJ POSTPRODUKCIE: STRIHOVÝ SOFTVÉR

Podklady máme pripravené, poďme ich spojiť do celku.

Naším základným nástrojom na zvukovo-obrazovú postprodukciu bude strihový softvér, teda počítačový program, v ktorom budeme filmový obraz aj filmový zvuk upravovať, editovať a spájať. Pre potreby tohto výukového cyklu som sa rozhodla používať bezplatný a veľmi jednoduchý  softvér aj pre začiatočníkov OpenShot Video Editor. Pokiaľ ho ešte nemáte nainštalovaný, urobte tak teraz a môžeme sa pustiť do práce.

STRIH OBRAZU

Návod na strih obrazu bude do veľkej miery technický. Keď sa trochu zorientujete v softvéri, otvoria sa vám mnohé kreatívne možnosti a budete sa môcť začať hrať. 

1) Spustite program OpenShot.

Zoznámte sa s jeho pracovnou plochou – na obrázku nižšie sú tri základné okná, ktoré nás budú zaujímať:

Project Files – toto je akýsi kufor, do ktorého si naukladáte všetko, čo vo filme chcete (ale nemusíte) použiť. Importujete sem filmové zábery, zvuky, hudby, obrázky a tak ďalej a odtiaľto si ich budete vyberať na spracovanie.

Timeline (Časová os) – časová os graficky znázorňuje vývoj nášho filmu v čase. V hornej lište má škálu v sekundách a minútach, pod ňou vrstvy pre ukladanie obrazových a  zvukových materiálov. Tu budete skladať zvuky a zábery do výslednej filmovej mozaiky.

Video Preview – toto je okno s náhľadom filmu. Tu budete vidieť, čo vyrábate.

Náhľad na pracovnú plochu programu OpenShot.

2) Nastavte správne Preferencie

V hornom menu vyberte možnosť Edit / Preferences.

V tabuľke, ktorá sa otvorí, zvoľte možnosť Preview.

V ponuke Default Profile vyberte možnosť HD 1080p 24fps.

Potom zatvorte tabuľku, zatvorte OpenShot softvér a nanovo ho otvorte.

Odteraz sa vám každý projekt, ktorý budete strihať, bude automaticky otvárať v nastaveniach, ktoré sú pre naše potreby a naše teritórium v poriadku.

Nastavenie Preferences v programe OpenShot.

3) Pomenujte a uložte Projekt

Aby ste pracovali bezpečne a nestratili nič z toho, čo urobíte, hneď na začiatku si pomenujte a uložte projekt a priebežne počas práce ukladajte zmeny (Ctrl+S).

V hornom menu vyberte možnosť File / Save Project As.

Vyhľadajte na disku priečinok s vašim filmom, projekt pomenujte názvom vášho filmu a uložte.

Ja som strihový projekt ukladala priamo do priečinku s podkladmi pre film.

4) Vložte do projektu všetky zvukové a obrazové materiály

Pravým klikom kliknite do okna Project Files a vyberte možnosť Import Files. Nájdite v otvorenom okne priečinok s názvom vášho filmu a v ňom postupne otvárajte priečinok Zábery, Hudba, Dialógy, prípadne Ruchy. V každom priečinku označte celý jeho obsah a potvrďte voľbu Open. Do „kufra“ projektu sa takto postupne nasypú všetky materiály, ktoré ste pre film pripravili.

Importované súbory môžete vidieť v okne Project Files buď všetky na jednej kope, alebo (ako ukazujú príklady v obrázku) si v hornom menu okna môžete vybrať podľa typu: video súbory, audio súbory a obrazové súbory. Rovnako sa môžete rozhodnúť, či chcete súbory vidieť ako detailný zoznam alebo ako ikony.

5) Ukladajte zábery na časovú os

Video súbory s naanimovanými zábermi, ktoré máte pripravené v okne Project Files, berte postupne myšou a umiestňujte ich do radu za seba na časovú os. Vyberte si na to druhú alebo tretiu vrstvu od vrchu, tie voľné nad ňou sa vám môžu počas práce ešte zísť. Prvý záber neukladajte úplne na začiatok, ale povedzme na 10. sekundu. Aj priestor pred filmom sa vám ešte môže zísť.

Pohľad na časovú os (Timeline), v jednej vrstve sú naukladané filmové zábery.

Červená priečna ručička križujúca časovú os je kurzor. Môžete ho uchopiť za modrú rukoväť a pohybovať sa ním po časovej osi vpred i vzad. V okne Video Preview budete vidieť, aký obraz sa nachádza v tom-ktorom mieste časovej osi. Rovnako dobre sa po časovej osi dokážete pohybovať šípkami vľavo – vpravo.

Obsah na časovej osi si viete približovať a vzďaľovať podľa potreby. Nad časovou osou leží riadok s nástrojmi, medzi nimi i tenká modrá lišta s plusom na jednom a mínusom na druhom konci. Pohybom po tejto lište zoomujete do časovej osi.

Stlačením tlačidla medzery spustíte prehrávanie časovej osi. Prehrávanie sa spustí od toho miesta, kde sa aktuálne nachádza kurzor. V okne Video Preview budete vidieť svoje zábery hrať pekne za sebou. Medzerovníkom prehrávanie spúšťate i vypínate.

6) Nasaďte na časovú os zvuky

Do niektorej z nižších vrstiev poukladajte analogickým spôsobom k tomu, čo ste robili s obrazom, zvukové súbory. V jednej vrstve budete mať dialógy, v inej vrstve hudbu atď. Aj tieto vrstvy si môžete pre lepšiu orientáciu pomenovať.

Keď teraz spustíte prehrávanie, budete spolu s obrazom počuť aj zvuky.

7) Strih

Pri prehrávaní videa určite narazíte na to, že začiatky a konce jednotlivých záberov sú pokazené, bez akcie, majú príliš dlhé výdrže, alebo z iných dôvodov nefungujú správne. V niektorých záberoch ste sa mohli pomýliť a nacvakali ste do nich napríklad vlastné ruky. Iný záber je zas dobrý v prvej polovici a potom už nie, ďalej je nepoužiteľný.

Všetky tieto chyby potrebujete z materiálu „odstrihnúť“. Uvádzam to v úvodzovkách, pretože my reálne nič strihať nemôžeme, nič hmatateľné totiž nemáme v rukách. Ale starí filmoví majstri naozaj reálnymi nožnicami vystrihovali kusy celuloidového pásu, na ktorom bývali obraz a zvuk zaznamenané, preto sa to tak volá. Strih.

V zozname nástrojov nad časovou osou vyberte ikonu nožníc. Pohybujte sa ponad časovú os – vidíte, že pohybujete ďalšiu priečnu čiaru podobnú kurzoru, ibaže kratšiu. Táto čiara určuje, kadiaľ povedie rez. Pripravte si teda veľmi dobre miesto, kde by ste chceli do záberu zaťať, odkiaľ by ste ho chceli odrezať preč. Tam nastavte nožnicový kurzor a potvrďte klikom. Materiál sa vám rozdvojí. Opätovným kliknutím na ikonu nožníc sa vrátite k bežnému kurzoru. Tým označte časť rozdvojeného záberu, ktorú nepotrebujete a klávesou Delete ju vymažte. Takto môžete strihať rovnako obrazové, ale aj zvukové stopy.

Iný spôsob úpravy vrstvy, z ktorej časť chceme odstrániť, je posúvaním začiatočného a koncového bodu. Používame na to bežný kurzor, nie nožnice. Kliknutím označíme záber (orámuje sa červenou linkou) a kurzorom chytíme hranu záberu. Môžeme s ňou pohybovať. Takto hranu začiatku záberu môžem posunúť až k miestu, kde má záber naozaj začínať a pustím. Nepotrebná časť záberu sa automaticky zmaže.

Samozrejme, poradie záberov môžete ľubovoľne prehadzovať. Môžete ich opakovať, môžete ich skracovať. Rovnako tak zvukové stopy – nemajú predsa fixnú pozíciu. Môžete skúšať, čo s obrazom robí posunutie komentára na iné miesto alebo rôzna hudba – ktorá sa nehodí, ide preč, ktorá funguje, zostáva. Možno z niektorej použijete len záver alebo pár taktov. Nebojte sa aj radikálnych pokusov, skúšajte.

Práve na tieto manipulácie so zábermi ste si nechali voľné vrstvy – pohybujúce sa zábery alebo zábery, čo zatiaľ nemajú miesto, si odložte „niekam bokom“, teda niekam do voľnej vrstvy a potom si ho zasa vezmite späť.

Takéto hľadanie výsledného filmového tvaru sa nazýva strih. Podľa mnohých filmárov film naozaj vzniká až tu, v strižni. Až tu sa mu dávajú definitívne významy. Nebojte sa s tým aj vy pohrať: hľadajte a vylaďujte dĺžky a poradie záberov aj synchrón obrazu a zvuku tak dlho, kým nie ste spokojní. Počas práce projekt priebežne ukladajte klávesovou skratkou Ctrl+S.

ÚPRAVY OBRAZU A ZVUKU

Môže sa vám stať, že niektorý záber budete potrebovať upraviť aj inak ako skrátením či rozstrihnutím. Bude napríklad príliš pomalý a vy ho potrebujete zrýchliť. Kliknite na záber pravým tlačidlom, vyroluje sa ponuka. V nej je viacero možností, medzi inými i Time. Pozrite, aké rôzne zrýchlenia či spomalenia môžete uplatniť a vyberte si z nich.

Pravým klikom na záber na časovej osi sa vám vyroluje ponuka s viacerými typmi úprav. Na tomto obrázku je konkrétne úprava Time (dĺžky / rýchlosti záberu), ale všimnite si aj iné a pokojne ich preskúmajte.

Prejdite si aj iné možnosti úprav v tejto ponuke: môžete aplikovať zalínanie a vylínanie obrazu (Fade), zmenšovanie a pohybovanie celej obrazovej kompozície (Animate), postupné približovanie či vzdaľovanie – simulácia nájazdu a odjazdu (Zoom), vo zvuku zas upravovanie hlasitosti (Volume).

Ďalšie možnosti úprav sa nachádzajú v okne Project Files. V jeho spodnej lište môžete namiesto Project Files zvoliť záložku Transitions (Project Files, Transitions, Effects). Otvorí sa vám ponuka rôzne tvarovaných prechodov medzi zábermi, (v slovenčine sa prechod označuje aj ako prelínačka alebo stieračka). Systémom Drag & Drop (chyť a pusti) umiestnite vybraný prechod na spojnicu dvoch záberov. Na časovej osi získa podobu modrého objektu, ktorý určuje, akú má prechod dĺžku, kde má začiatočný a koncový bod. Nastavte prechodu pozíciu a dĺžku tým, že mu posúvate, skrátite či predĺžite okraje.

Ukážka rôznych typov Prechodov (Transitions), ktoré môžete použiť na prepájanie dvoch záberov.
Keď Prechod (Transition) umiestnite na časovú os, má podobu modrého obdĺžnika, ktorému možno nastavovať pozíciu aj dĺžku.

V ďalšej záložke tohto okna je knižnica efektov (Project Files, Transitions, Effects). Ukrýva ponuku rôznych filtrov a efektov, ktoré dokážu záber výrazne pozmeniť. Môžete nimi obraz rozostriť (Blur),  pozmeniť jeho farebnosť (Hue), sýtosť (Saturation) či upraviť svetelnosť a kontrast (Brightness and Contrast). Efekty na záber aplikujete tým, že ich kurzorom chytíte a umiestnite na časovú os na záber. Každý efekt sa na zábere zobrazí ako malá farebná guľôčka s písmenom.

Ukážka ponuky rôznych Efektov, ktoré môžete použiť na úpravu originálnych záberov.

TITULKY

Filmové diela bývajú na začiatku a na konci ošetrené titulkami. Nemyslím podtitulky v obraze, ktoré tlmočia cudziu reč (v angl. subtitles), ale úvodné a záverečné titulky (v angl. credits), ktoré film autorsko-právne rámcujú. Uvádza sa v nich názov filmu, autori, producentské spoločnosti, kedy vznikol a mnoho ďalších údajov (napríklad i kto je autorom hudby a odkiaľ sme ju vzali).

Titulky si môžete vyrobiť v grafických programoch či nakresliť na papieri a odfotiť ako obrázok a potom ich naimportovať do Project Files podobne ako sme predtým importovali zábery, hudbu a dialógy. Obrázky (napríklad jpg alebo png) potom umiestnite do samostatnej vrstvy na časovú os rovnako ako zábery.

Titulky sa dajú vyrobiť aj priamo v softvéri OpenShot, hoci nástroj na ich výrobu nie je ideálny. V hornom menu OpenShotu nájdete položku Title / Title. Zobrazí sa vám tabuľka s rôznymi vzormi titulkov (Templates) – uvidíte rôzne umiestnenia, veľkosti písma, farby, aj grafické efekty. Vyberte taký, čo sa najviac približuje vašej predstave. Pôvodný text prepíšte na svoj vlastný, zmeňte textu písmo, font, veľkosť i farbu podľa vlastnej potreby. Titulok uložte. Nájdete ho v „kufri s materiálom“, konkrétne ako obrázok s príponou svg. Odtiaľ ho preneste a umiestnite na časovú os a ďalej s ním pracujte ako ste sa už naučili: môžete mu nastaviť pozíciu, dĺžku či prechody medzi dvoma titulkami.

Ukážka výroby filmového titulku v softvéri OpenShot. Podčiarknuté veličiny sa dajú editovať.

Titulkov vo filme býva viac, pre každý jeden vyrobte samostatný obrázok. V úvodných titulkoch sa uvádza najmä autornázov filmu, v záverečných zoznam všetkých spoluautorov, záznamy o použitej hudbe, produkčná spoločnosť (výrobca) a rok výroby.

AKO VYZERÁ HOTOVÝ PROJEKT

V kompletnom projekte máte na časovej osi uložené v rôznych vrstvách tieto materiály: (obrazové) zábery, titulky, (zvukové) dialógy, hudbu, prípadne ruchy+atmosféry. Všetky materiály na časovej osi majú správnu dĺžku a poradie, ak to je potrebné, majú na sebe efekty a medzi zábermi sú podľa potreby použité prechody.

Ukážka rozpracovaného projektu so zvukovým a obrazovým materiálom v niekoľkých vrstvách.

Keď si nakoniec celý film prehráte a vyzerá a znie tak, ako ste si predstavovali, ste hotoví. Postprodukcia je skončená.

EXPORT HOTOVÉHO FILMU

Znie to neuveriteľne, ale stojíme pred záverečným krokom. Ideme si výsledný film „vyzdvihnúť“ vo forme bežného video súboru, aby sme ho mohli púšťať vo video prehrávačoch či uploadovať na sociálne siete.

V hornej ponuke File vyberte možnosť Export Project / Export Video.

V tabuľke zvoľte názov súboru (názov filmu) a destináciu, kam sa má video uložiť. Odporúčam umiestniť ho do priečinka s názvom vášho filmu, kde máte uložené aj všetky podklady, tam ho poľahky nájdete.

Ďalej vás zaujíma položka Target, kde vyberiete možnosť MP4 (h.264).

Hotovo. Export Video!

Tabuľka s nastaveniami pre Export Videa.

PREMIÉRA! HURÁ!

Ak ste došli až sem, ste fantastickí. Samej sa mi chveje srdce predstavou, že si idete pustiť svoj vlastný film. Nepoznám vás, a predsa som na vás hrdá.

Urobte slávnostnú premiéru! Zavolajte členov rodiny, sadnite si ako v kine, neodbiehajte a sústreďte sa len na projekciu. Je to veľká vec. Pustite si film trikrát, päťkrát, desaťkrát.

A potom ho ukážte kamarátom na sociálnych sieťach a, samozrejme, aj nám!

Ďakujeme všetkým rodičom a učiteľom, že sa s deťmi pustili do tohto dobrodružstva a skúsili niečo nové. Iste to nebola ľahká skúsenosť, no o to väčšmi si môžete vážiť vlastné výsledky. Ktovie, možno ste práve zapálili iskru v talentovanom režisérovi.

Všetky filmy, ktoré sa podarí dokončiť, veľmi radi uvidíme a spropagujeme na facebookovej stránke Čo pozerať s deťmi?.

Teraz najčítanejšie

Ivana Laučíková

Mojou vášňou a špecializáciou je animovaný film. Filmy píšem, animujem, režírujem, vyučovala som o nich na Katedre animovanej tvorby na VŠMU a päť rokov som o nich písala ako šéfredaktorka odborného časopisu o animovanom filme Homo Felix. Pohľad na animáciu sa mi veľmi vyhranil, odkedy som matka. Cez svoje dcéry naplno vnímam, aký masívny vplyv má na súčasné deti animovaná produkcia a ako málo sa o nej, o jej vplyvoch a o jej kvalitách verejne hovorí. Chcem spraviť prvý malý krok v osvete, rozhodla som sa o animovanej tvorbe pre deti písať blog. Bez nároku na úplnosť či systematickosť budem písať o programoch, ktoré stojí za to sledovať a budem písať o dôvodoch, prečo je to tak.