Denník N

Bradavice na tvári storočnej krásavice

Stopy na internete sa mažú ťažko – a ďalšia plagiátorská aféra je na svete.

Univerzita Komenského sa hrdí, že je našou najstaršou a najprestížnejšou vysokou školou. O to zaujímavejšie bude zaujímavé sledovať výsledok hlasovania jej vedeckej rady zajtra, 8. júna 2020. Na programe bude totiž háklivý bod – návrh na menovanie docenta Branislava Antala profesorom. Ako píše vo svojom článku Mária Benedikovičová, vedenie Fakulty telesnej výchovy a športu v kooperácii s vedením univerzity upravovalo (rozumej „vylepšovalo“) kvôli nemu inauguračné dokumenty. Ukázalo sa totiž, že jednu z publikácií do veľkej miery opísal. Síce sám od seba, ale keďže neuviedol zdroj, práca sa tvári ako pôvodná, hoci nie je.

V takom prípade je možné celý proces pozastaviť a po nejakom čase začať odznova. Vedenia fakulty a univerzity sa rozhodli inak. Keď sa na kopírovanie prišlo, prácu zo zoznamu vyhodili a návrh upravili tak, ako by sa v ňom nikdy neocitla. Na ich smolu, stopy na internete sa nemažú ľahko – a tak je aféra na svete. Zaskočené vedenie univerzity sa zahralo na mŕtveho chrobáka a problém presunulo na plénum Vedeckej rady. To sa ocitne pred zvláštnou dilemou. Dekan FTVŠ Marián Vanderka (sám usvedčený plagiátor) komentoval prípad konštatovaním, že ide o nedostatky: „… bežne sa vyskytujúce v rámci celej UK…“ Pracovníci UK tvoria vo vedeckej rade výraznú väčšinu. Ak návrh odsúhlasia, zároveň priznajú, že takto sa postupuje aj u nich.

Takže, vážení členovia VR! Nakoľko je plagiátorstvo u vás akceptovateľné?

Teraz najčítanejšie