Denník N

Druhá vlna pandémie na Slovensku

príde?, nepríde?, viacerí by radi relevantné info, že či áno, alebo, že či nie…nuž nevieme…

 

Zdroj obr.: Freerangestock

k možnej druhej vlne pandémie „koronavírusu“: príde?, nepríde?, viacerí by radi relevantné info, že či áno, alebo, že či nie…nuž nevieme…predpoklad je, že áno, lebo bolo tomu tak aj pri iných pandémiách…no to ešte stále nie je relevantné info, že to určite príde…logika by nám mohla napovedať, že keď sa otvárajú hranice a že keď v cudzine je to spravidla, čo sa týka počtov, väčšinou, horšie, že sa to cestovaním „zanesie“, no, tiež to nemusí byť zákonité…priznajme si, nevieme, žiadne relevantné podklady vo forme štúdií nejestvujú…sú iba predpoklady, nazvime ich možné riziká, to, že príde druhá vlna je reálne riziko, a tak s tým poďme narábať ako s rizikom…riziká môžu byť málo ohrozujúce, stredne závažné a nakoniec fatálne..kam by sme mohli zaradiť to „druhovlnové“ riziko?, najrozumnejšie sa mi vidí, ako to stredne závažné…v podnikaní pracujeme s rizikami na dennej báze…naučili sme sa s nimi žiť, máme, múdrejšie povedané, už vypestovanú vysokú toleranciu k neistote vďaka konkurencii, zásahom štátu, rýchlo sa meniacim  pravidlám hry a tak naučili sme sa s rizikami počítať a vieme ich riadiť, samozrejme do určitého možného stupňa..tak čo spraviť s našim stredne závažným rizikom, že príde druhá vlna pandémie?, ak sa ho chceme naučiť riadiť, tak by sme si mali zvoliť, aké sú možné scenáre vývoja a aké sú k tomu naše alternatívy riešení, alebo alternatívy tlmenia následkov…skúsme to s tromi scenármi vývoja: že to bude o niečo ľahšie, ako teraz, že to bude obdobné, a nakoniec scenár, že bude nakazených, mŕtvych násobne viac, ako teraz…, tak sa na  tie scenáre pripravme: načasovanie, kompetencie, finančné zdroje, ľudské zdroje, zásoby, rozhodnutia, merné overiteľné ukazovatele atď…vyzerá to byť jednoduché…áno, ak rátame s rôznymi alternatívami vývoja a ak si pripravíme k nim alternatívy riešení a nepodľahneme ani, na jednej strane strašeniu  a ani, na druhej strane ironizovaniu paniky,… panika je napokon iba nízka tolerancia k neistote, a tá je daná a je závislá okrem iného aj od socio- genetických a kultúrnych aspektov a ak tá panika prichádza zo strany elity, /mám skôr na mysli ľudí, ktorí môžu a ovplyvňujú verejnú mienku, nemusí ísť vždy o elitu národa v zmysle morálnych a intelektuálnych autorít/, tak je to nezodpovednosť…ostaňme skromní v prejudikovaní vývoja a pozerajme sa na veci v kontexte…čo viac?

Teraz najčítanejšie

Rudo Hauzer

Pôvodným povolaním je Rudo špeciálny a liečebný pedagóg. Absolvoval však aj postgraduálny výcvik v hlbinnej dynamickej psychoterapii a aj executive MBA v hodnote kvalitného auta, ale čo pre vzdelanie neurobíš... Napísal pár knižiek, založil a viedol pár firiem. Teraz má rozpísanú knižku esejí o riadení, ekonómii a psychológii s pracovným názvom „Hlavne v kontexte“. Zároveň dáva smerovanie svojej firme www.heffect.sk  Je aj šéfredaktorom portálu www.management.cz  a prevádzkuje privátnu terapeutickú prax www.specialnypedagog.com  Tak a je to...