Denník N

Detencia po Slovensky, alebo treba biť na bubon!

Detenčný ústav je kombináciou psychiatrickej nemocnice a väzenia. Určený je pre nevyliečiteľne duševne chorých, ktorí sú na slobode nebezpeční. Ide teda o  ľudí trpiacimi niektorými  závažnými špecifickými  poruchami osobnosti, niektorými organickými poruchami, niektorými sexuálnymi deviáciami a neúspešnými opakovane liečenými závislosťami od psychoaktívnych látok. U nás po zriadení takéhoto zariadenia odborníci volajú štvrťstoročie.  Predbehli nás Česi aj Maďari. Západnú Európu ani nemusíme spomínať.

Detencia u nás bola prvý krát definovaná v novom trestnom zákone č. 301/2005 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 01.01.2006. Následne Ministerstvu zdravotníctva v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti bola uložená povinnosť zriadiť a prevádzkovať detenčný ústav do 31.12.2009. Ústav sa mal zriadiť v areáli Psychiatrickej nemocnice v Hronoviach. V  roku 2008 jeho dostavbu schválila vláda a vyčlenila na ňu 4,2 milióna eur.  V októbri 2010 bola vyhlásená súťaž. V auguste 2011 ju Úrad pre verejné obstarávanie nariadil zrušiť po sťažnosti jedného z jej účastníkov, ktorý proces označil za neprofesionálny a netransparentný.  Ministerstvo zdravotníctva na základe námietok nestihlo dokončiť verejné obstarávanie včas a celá dotácia prepadla do štátnej kasy. Dnes máme rok 2015, detenčný ústav nemáme no a celý proces ja taký typický slovenský.

O probléme sa začne hovoriť iba vtedy keď sa niečo udeje. Tak to bolo aj v minulosti, napríklad  keď viacnásobne trestaný slovenský pedofil zneužil a zavraždil v Českej republike deväťročného chlapca, alebo keď z psychiatrickej liečebne ušiel pacient a bezdôvodne dobil na smrť starenku a napadol aj jej susedu.

A kde sú nevyliečiteľne chorí v súčasnosti? Tí, ktorým skončil trest odňatia slobody sú na slobode. Niektorí sú v psychiatrických nemocniciach, alebo  kľudne môže nastať situácia, že pacientovi  ktorý sa vyhýba nariadenej ochrannej ústavnej liečbe a nespolupracuje  súd liečbu zruší,  keďže neplní svoj účel a chorý nevyliečený človek je zase medzi nami. Tiež môže nastať situácia, že takýto človek sa ocitne v domove sociálnych služieb kde bude spolu s bezbrannými klientmi trpiacimi napríklad mentálnou poruchou, Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou, seniormi a pod.

Dokedy to bude u nás takto pokračovať? Ministerstvo zdravotníctva peniaze na dostavbu detenčného ústavu nemá, má však na predražené CT-čka a iné predražené nákupy v zdravotníctve….

Teraz najčítanejšie