Denník N

Smrť a násilnosti nebudú len o školách

Štvrtok 11.6.2020 bude po smrteľnom útoku na škole vo Vrútkach pravdepodobne veľmi dlho rezonovať v spoločnosti. Je nutné sa nad týmto incidentom znepokojovať? Určite áno. Dá sa s tým niečo urobiť, aby sa to viac nestalo? Veľmi nepravdepodobné.

Okolnosti a priebeh tohto incidentu na základnej škole je určite znepokojujúci, avšak veľmi ťažko predvídateľný a riešiteľný. Minister školstva volá po zmenách a prevencii, avšak riziká bude možné iba zmierniť a zmiernenie rizík je riešiteľné len na úrovni maximalizácie bezpečnostných opatrení na školách a to výlučne spôsobmi technicko – materiálneho vybavenia školy na vstupoch a razantnými vnútornými prevádzkovými predpismi ako budú žiaci vstupovať a opúšťať budovu školy, alebo nebodaj aj prítomnosťou ozbrojeného personálu školy.

Problémom tohto incidentu však nebudú zlé známky útočníka z detstva. Existujú obavy, že útočník mohol byť a dovolím si tvrdiť, že aj bol pod vplyvom psychotropných látok, ktorými je Európa zaplavená. Nejde pritom o látky, ktoré sú dostupné pre tých, ktorí nemajú hlboko do vrecka. Na trhu nielen u nás sa nachádzajú psychotropné látky tej najpodradnejšej kvality za lacné peniaze, ktoré po užívaní robia z užívateľov zombíkov – tzv. Zombie. Na niektorých užívateľov však tieto látky môžu mať rôzne vplyvy, čím zásadne zmenia ich správanie od úplnej nepríčetnosti plnej agresivity až po neškodného tancujúceho človeka akoby z inej galaxie na ulici, na vlakovej, alebo autobusovej stanici, či v parku. Fyzický útok a to napr. aj nožom preto nebude ojedinelý, pokiaľ sa nebude naďalej vytrvalo a nekompromisne bojovať proti drogám na trhu, ale zároveň aj pracovať s ľudmi, ktorí už sú závislí a tými, ktorí sú viditeľne a opakovane pod vplyvom.

Súčasný stav a systémové nastavenia spoločnosti však neumožňujú dostatočne riešiť plnoletých drogovo závislých, pokiaľ o pomoc nepožiadajú oni sami, pričom častokrát už rodič, alebo partner drogovo závislého upozorňuje, resp. žiada o pomoc. Pomoc pri týchto problémoch však nie je lacná a zohráva pritom nesmierne dôležitú úlohu, keďže niekto to koniec koncov musí zaplatiť. Častokrát pritom môže ísť o osobu, ktorá je sociálne odkázaná a riešiť to finančne nedokáže, resp. si už svoj problém ani len neuvedomuje. Štát si preto musí dôkladne vyjasniť ako ďaleko nechá situáciu eskalovať a nevyčkávať pritom len na to, či dotyčný jedinec urobí nejaký vážnejší priestupok, aby sa na to už niekto konečne „pozrel“. V neposlednom rade sa však treba pozrieť aj na materiálno – technickú vybavenosť štátu a jeho zariadení (nemocnice, či iné špecializované zariadenia), kde by sa drogovo závislým, či psychicky narušeným a pre spoločnosť nebezpečným osobám poskytlo odbornej pomoci a to buď natrvalo, alebo do obdobia ich vyliečenia.

Na záver si treba položiť otázku. Je treba sa týmto vážne zaoberať? Určite áno, no v súčasnosti na to nie je tento štát pripravený ani materiálne, ani legislatívne a už von koncom nie čo sa týka rozsahu zásahu do ľudských práv daného a pre spoločnosť možno nebezpečného jedinca.

Teraz najčítanejšie