Denník N

Kauza Cervanová – kedy, kam a s kým odišli Andrášik a Čerman z diskotéky?

Andrášik, Čerman, Sylvia a Lýdia Cohen
Andrášik, Čerman, Sylvia a Lýdia Cohen

Tento blog naväzuje na blogy Denník sestier Cohenových – nepriestrelné alibi Čermana a AndrášikaNové zistenia ohľadom denníka sestier Cohenových. Budem tu riešiť otázku – kedy, kam a s kým odišli Andrášik a Čerman po diskotéke podľa ich výpovedí a čo sa v tejto súvislosti píše v denníku sestier Cohenových. Na začiatok je potrebné pripomenúť, že podľa oficiálnej verzie prípadu Cervanová boli Andrášik, Čerman a Francúzky na inkriminovanej piatkovej diskotéke (9. 7. 1976). Z diskotéky mal Francúzky odviezť Lachmann s Dubravickým do Andrášikovho bytu v Lamači a Andrášik s Čermanom mali ísť z diskotéky v Brázdovom aute spolu s Brázdom, Kocúrom a Zimákovou na žúr na privát v Prievoze (v ktorom už nebývali, ale bývali tam noví podnájomníci). Cestou na tento privát mali do preplneného auta uniesť Cervanovú (okolo 22:30), ktorú mali na priváte opakovane znásilniť a ktorú mali neskôr v termálnom jazierku v Kráľovej pri Senci utopiť, a následne preniesť do potoka Čierna Voda.

Andrášikove výpovede

Pozrime sa najskôr, ako vypovedal ohľadom odchodu z diskotéky Milan Andrášik vo svojej výpovedi zo dňa 22. 6. 1978:

 • spomína, že asi o 23:45, po skončení diskotéky odišiel spolu s Čermanom a Francúzkami k hostincu Slovák, odkiaľ šli domov (k Andrášikovi do Lamača) taxíkom, ale nevylučuje ani možnosť, že išli autobusom
 • dvere im otvorila Marcela Bónová, ktorá tam spala
 • v byte sa bavili ešte do asi štvrtej hodiny rannej pri pustenom magnetofóne (bez Bónovej) a potom šli spať

Vo svojej výpovedi zo dňa 15. 6. 1981 uvádza nasledovné:

 • v tejto výpovedi navyše uvádza, že Bónová bola nahnevaná na Čermana a občas im zabúchala, aby už aj oni išli spať

Vo svojej výpovedi zo dňa 17. 6. 1981 uvádza nasledovné:

 • hovorí, že do Lamača prišli spoločne okolo 1:00 dňa 10. 7. 1976 – tu treba dodať, že podobne, ako pri Čermanovi (a aj niektorých svedkoch obžaloby), aj Andrášikovi vyšetrovatelia podsunuli nesprávny dátum diskotéky, a síce, že sa jej mal zúčastniť v piatok 9. 7. 1976 a keďže sa nemal čoho chytiť (Lýdia Cohen vypovedala na Československom veľvyslanectve až v roku 1982 a spolu so sestrou vypovedala pred súdom, pridŕžajúc sa kópie denníka, až v roku 2003) a od tej diskotéky už ubehli roky, tak s týmto dátumom súhlasil, keďže presný dátum by si po takom čase pamätal len málokto. Z tohto omylu plynú ďalšie omyly, keďže pri výpovediach spomínajú ako nasledovný deň po diskotéke sobotu (v skutočnosti piatok) a deň pred diskotékou popisujú ako štvrtok (v skutočnosti to bola streda – keď boli Francúzky ešte v Prahe), keď prišli Cohenové z Prahy do Bratislavy, a teda popis štvrtka a piatka logicky nemôže sedieť s denníkom. No z denníka zasadeného do kontextu ďalších dôkazov (dokázateľný dátum návštevy múzea v Prahe, meteorologické dáta z toho obdobia) jednoznačne vyplýva, že na diskotéke v Unicu boli vo štvrtok 8. 7. 1976 a nie v inkriminovaný piatok 9. 7. 1976 (podľa denníka boli na diskotéke v tomto klube ešte aj 14. 7.). Táto možnosť koreluje aj s ďalšími dôkazmi – konkrétne s výpoveďami brigádnikov a návštevníkov inkriminovanej diskotéky (cca 300 svedkov), v ktorých sa nenachádza žiadna zmienka o Čermanovi, Andrášikovi, alebo Francúzkach, hoci tieto mali podľa oficiálnej verzie pútať pozornosť a tancovať na diskotéke bosé. Títo svedkovia neuvádzajú ako účastníkov piatkovej diskotéky ani ďalších Nitranov, ani Zimákovú a dokonca ani svedkov obžaloby, ktorí sa po rokoch zázračne zjavili (s výnimkou Škrobánka, no ten vo svojej výpovedi z r. 1976 vôbec nespomínal Nitranov, ani Zimákovú a dokonca ani svojho kamaráta Urbánka). Navyše, podľa uprataných dokumentov, ktoré sa našli v Kaniciach, boli svedkovia obžaloby Tokár, Antošovský, Hlavanda, Gallo a Okenka v piatok 9. 7. 1976 niekde úplne inde, ako na diskotéke a teda, ak videli na diskotéke Čermana, Andrášika a Francúzky, muselo to byť inokedy – buď 8. 7., alebo 14. 7., teda tak, ako to popisuje denník. Túto problematiku detailne rozoberám vo vyššie uvedených blogoch o denníku sestier Cohenových a v blogoch o svedkoch obžaloby: Kauza Cervanová – svedkovia manipulácie a nátlaku zo strany vyšetrovateľovKauza Cervanová – zmanipulovaný svedok Okenka?Kauza Cervanová – svedkovia Lenárt, Hlavanda, Antošovský, Gallo a Tokár 
 • aj tu uvádza, že počas toho, ako sa v kuchyni ešte bavili s Francúzkami, Bónová občas zabúchala, aby boli tichšie a išli už spať

Vo svojej výpovedi zo dňa 20. 6. 1981 uvádza nasledovné:

 • aj táto výpoveď sedí s jeho predchádzajúcimi výpoveďami, tu naviac uvádza že v tom čase nebol byt ešte zariadený a popisuje umiestnenie vecí, kde v kuchyni sedeli a následne aj kto kde spal (Andrášik v kuchyni, Čerman spal s Bónovou v izbe na nafukovačkách a Francúzky v ďalšej izbe, v ktorej skoro nič nebolo, len stôl a stolička), pridáva aj nákres

Čermanove výpovede

Čerman vo svojej výpovedi zo dňa 16. 6. 1981 uvádza nasledovné:

 • V zhode s Andrášikom tvrdí, že z diskotéky odchádzali po jej skončení medzi 23:30 a 24:00 spoločne s Francúzkami.
 • V zhode s Andrášikom tvrdí, že išli k Slovákovi a odtiaľ išli buď taxíkom, alebo autobusom do Lamača. V tejto súvislosti uvádza, že sa mu to môže pliesť s tým, keď bol čakať Cohenové na stanici, keď prišli z Prahy do Bratislavy a tiež s nimi mohol čakať na autobus pri Slovákovi.
 • Podobne, ako Andrášik, aj Čerman spomína, že po príchode z diskotéky sa ešte bavili do 3:00.
 • Podobne ako v Andrášikových výpovediach, tak aj v Čermanovej výpovedi sú omyly, ktoré sa týkajú dní, nakoľko aj jemu bol vsugerovaný nesprávny dátum diskotéky, na ktorej sa mal zúčastniť – piatok 9. 7. 1976 (v skutočnosti to bol štvrtok 8. 7. 1976).  Prvý omyl je ten, kde hovorí, že Francúzky prišli z Prahy deň pred diskotékou (v skutočnosti boli na diskotéke v ten istý deň, ako prišli z Prahy). Druhý omyl je, že ako nasledujúci deň po diskotéke uvádza sobotu (v skutočnosti nasledoval piatok). Tento omyl však paradoxne dokazuje pravosť a tým pádom pravdivosť denníka. Podrobnejšie je to vysvetlené v mojich blogoch o denníku a vysvetlím to aj nižšie v tomto blogu, keďže tento omyl je aj pre tento blog kľúčový.

Vo svojej výpovedi zo dňa 18. 6. 1981 uvádza nasledovné:

 • Ako jasne vidieť, žiadal, aby boli vypočuté Francúzky a priviezli so sebou všetky fotografie a diapozitívy z návštevy v ČSSR, ktoré môžu svedčiť  o tom, že šiel priamou cestou z diskotéky do Lamača na byt. Takúto požiadavku by určite nemal, ak by bol vinný. Nespomína denník, keďže o ňom ešte nevedel.
 • Rovnako žiadal, aby bola vypočutá aj jeho terajšia manželka Marcela Bónová, keďže rovnako ako Andrášik spomína, že ich zahnala spať o cca 3:00.

Vo svojej výpovedi zo dňa 20. 6. 1981 uvádza nasledovné:

 • V tejto výpovedi uvádza, že s najväčšou pravdepodobnosťou odchádzali z diskotéky na Andrášikov byt autobusom. Tu treba pripomenúť, že vo svojej predošlej výpovedi (16. 6. 1981) uvádzal, že sa mu to môže pliesť s tým, keď bol čakať Cohenové na stanici a tiež s nimi mohol čakať na autobus pri Slovákovi.

Vo svojej výpovedi zo dňa 24. 6. 1981 uvádza nasledovné:

 • aj tu sa dožaduje urýchleného predvolania Francúzok a myslí si, že predvolanie Francúzok je náročky zdržované (Lýdia Cohen vypovedala na Československom veľvyslanectve až v roku 1982, a to až po tom, ako bola podaná obžaloba, pričom mala so sebou aj denník, z ktorého si policajti urobili kópiu)
 • spomína tu aj psychické zastrašovanie a podstrčovanie náznakov
 • podobne ako Andrášik, aj Čerman popisuje, že v tom čase nebol byt ešte zariadený, že sedeli v kuchyni, a potom spali s manželkou na nafukovačkách a Francúzky spali v spacákoch (Andrášik vypovedal, že v tej izbe, kde spali sestry Cohenové bol len stolík a stoličky)

Ako jasne vidieť, z predošlých výpovedí Andrášika a Čermana jasne vyplýva, že z diskotéky odchádzali s Francúzkami priamo domov – do bytu v Lamači, kde sa ešte dlho bavili a potom išli spať. Z toho vyplýva, že nešli z diskotéky (bez Francúzok) Brázdovým autom na žúr spojený s únosom, znásilnením a zavraždením Cervanovej, ako sa to uvádza v oficiálnej verzii. Hovoria ale Čerman s Andrášikom v týchto výpovediach pravdu? Mohli sa predsa dopredu dohodnúť na vymyslenej výpovedi. Čo teda hovorí konkrétne o odchode z diskotéky denník sestier Cohenových? Tu treba pripomenúť, že žiadne falšovanie denníka sa nepreukázalo. Ukázalo sa len to, že v denníku boli prepísané dátumy a názvy dní, a teda obsah jednotlivých dní nebol nijako upravovaný. Tento prepis dátumov bol ale opravou a nie falšovaním denníka. Viac sa tomu venujem v mojich blogoch o denníku.

Denník sestier Cohenových

Časti denníka, ktoré hovoria aj o tom, kam išli z diskotéky (uprataná policajná kópia z roku 1982) – kanický archív:

Preklad urobený jazykovou školou v Prahe (od dolnej polovice 2. strany):

 • v denníku sa pri popise diskotéky vôbec nespomína, že by sa Čerman, alebo Andrášik od sestier počas diskotéky niekam vzdialili
 • z denníka je zrejmé, že na diskotéku išli v ten večer, v ktorý sa vrátili z Prahy – teda večer vo štvrtok 8. 7. 1976 (to, že vo štvrtok boli ešte v Prahe, je dokázané na základe podpisu v židovskom múzeu v Prahe). Je to zároveň deň, po ktorom nasleduje daždivý deň, čiže piatok 9. 7. 1976 (je dokázané z meteorologických dát z toho obdobia, že pršalo práve v piatok). A po tomto dni ide logicky sobota. Po oprave sú už tieto dátumy v poriadku (išlo len o opravu dátumov, nie o úpravu obsahu jednotlivých dní!). Pred opravou dátumu bola diskotéka v denníku uvedená v stredu 7. 7., čo je nezmysel, kedže vtedy boli Cohenové ešte v Prahe a do Bratislavy prišli až na druhý deň. Po oprave už bol tento dátum správny – 8. 7. 1976. Detailne je to rozobraté v mojich blogoch o denníku.
 • v denníku sa uvádza aj to, že Marcela (Bónová) sa hnevá a tak ostáva doma a na diskotéku tak ide len Čerman, Andrášik a Francúzky
 • z diskotéky odchádzali o 12 tej (to sedí s výpoveďami oboch Nitranov)
 • odchádzali taxíkom (to sedí s výpoveďami Čermana aj Andrášika, hoci oni zvažovali aj možnosť, že išli autobusom, nakoľko si to mohli popliesť s autobusom, ktorým išli so sestrami zo stanice do Lamača)
 • potom doma počúvali hudbu (to spomínal aj Andrášik)
 • Marcela spala (to sedí s výpoveďami oboch Nitranov)
 • rozprávali sa a išli spať až keď vstala nespokojná Marcela o 3:30 (to sedí s výpoveďami oboch Nitranov)
 • pri inkriminovanom piatku (9. 7. 1976) sa píše, že zistili, že stratili fotoaparát (na diskotéke ho ešte podľa výpovede Lýdie Cohen z roku 2003, mali), lial silný dážď a večer boli všetci u Fera, kde si robili špagety a lievance, potom sa rozprávali dlho do noci a potom išli spať, čiže žiadna piatková diskotéka

Dohodli sa Čerman a Andrášik s Francúzkami  na výpovediach?

Ako jasne vidieť, denník opisuje to, kedy a kam išli Čerman a Andrášik s Francúzkami po diskotéke, v takmer dokonalej zhode s výpoveďami Andrášika (ten sa doznal až neskôr) a Čermana – sedia časy a dokonca aj detaily diania na byte po príchode z diskotéky. Líšia sa len v označení dňa, kedy boli na diskotéke (Čerman a Andrášik uvádzajú nesprávny dátum 9. 7., denník po oprave uvádza správny dátum 8. 7. – pred opravou 7. 7.), to ale dokazuje, že Čerman s Andrášikom nemali svoje výpovede dopredu dohodnuté s Cohenovými, inak by, pochopiteľne uvádzali ten istý deň, aký bol v denníku. Tento rozpor ohľadom dňa diskotéky je ľahko vysvetliteľný tým, že Čermanovi a Andrášikovi (tak ako aj iným svedkom) bol tento nesprávny dátum (9. 7. 1976) vsugerovaný vyšetrovateľmi a vzhľadom na to, že od diskotéky uplynulo x rokov a nemohli si presne pamätať, kedy na nej boli, tak na tento omyl neprišli hneď, ale až o x rokov neskôr. Oni totižto ešte ani v roku 2003 o tomto omyle nevedeli, keďže naň na hlavnom pojednávaní na súde neupozornili.

Andrášikova výpoveď na súde 2003 (zdroj: rozsudok KS s. 22):

 • žiadna zmienka o vysvetlení omylu

Čermanova výpoveď na súde 2002 (zdroj: rozsudok KS s. 31):

 • ani v jeho výpovedi nebadať žiadnu zmienku o vysvetlení omylu a teda, že v skutočnosti boli na diskotéke deň pred inkriminovaným piatkom, čiže vo štvrtok

Na tento fatálny omyl z ich strany a podvod zo strany vyšetrovateľov prišli až vtedy, keď pred súdom v roku 2003 vypovedala Lýdia Cohen (vypovedala spolu so Sylviou až po Čermanovi a Andrášikovi). Lýdia Cohen sa tu pridržiavala kópie denníka, a tak správne vypovedala, že na diskotéke boli s Andrášikom a Čermanom v skutočnosti vo štvrtok (8. 7. 1976). Úryvok z jej výpovede pred súdom z roku 2003:

 • vo svojej výpovedi poskytla Andrášikovi a Čermanovi alibi, keďže tvrdila, že v inkriminovaný čas boli so sestrou, s Čermanom, Andrášikom a Marcelou Bónovou v jeho byte, kde si robili palacinky a na diskotéke boli večer predtým 

Podobne vypovedala aj jej sestra Sylvia Cohen (rozsudok KS s. 76):

 • aj ona vypovedala, že v inkriminovaný piatok 9. 7. 1976 pršalo a boli  s Čermanom a Andrášikom doma, a že na diskotéke boli vo štvrtok 8. 7. 1976 – teda v ten večer, ako sa vrátili z Prahy

To, že si Andrášik s Čermanom svoje výpovede nedohadovali s Cohenovými dokazuje aj dátumová chyba, ktorú v denníku spravili sestry Cohenové – konkrétne ide o chybu v posune dátumov, ktorá zasiahla viac dní. Obsah jednotlivých dní nebol nijako menený a po oprave tejto chyby dokonale sedel s realitou. Ak by hypoteticky vyrábali ad-hoc denník pre alibi na kritický deň, tak by si na betón dávali veľký pozor na dátumy a na túto chybu by neprišli až po tom, ako sa zistilo, že vo štvrtok boli ešte v Prahe a teda nemohli byť na diskotéke v stredu (7. 7. 1976, tak ako to bolo v denníku uvádzané pred opravou). Naopak, táto dátumová chyba dokazuje jeho autenticitu a teda, že denník bol robený len za účelom uchovania si spomienok sestier Cohenových. Navyše, spôsob dopravy z diskotéky do Lamača by mali v prípade dopredu dohodnutých výpovedi určite zladený s denníkom a teda by obaja uvádzali len taxík. Alternatíva s autobusom je ľahko vysvetliteľná tým, že si po toľkých rokoch mohli popliesť spôsob presunu zo štvrtkovej diskotéky s presunom Cohenových zo stanice do Lamača, keď prišli z Prahy, prípadne s presunom z diskotéky, na ktorej boli s Francúzkami v Unicu aj 14. 7. 1976 (tu si treba položiť otázku, či by sa skutoční páchatelia znova ukázali na diskotéke v Unicu, ktorá sa konala len pár dní neskôr).

Záver

Je teda evidentné, že Čerman a Andrášik si svoje výpovede s Cohenovými dopredu nedohadovali. Ak si teda svoje výpovede s Cohenovými dopredu nedohadovali, je vylúčené, aby si nezávisle od seba vymysleli alibi v podobe deja po diskotéke, ktorý by sedel aj s takými detailami, ako sú časy a popis konkrétnych činností a správania sa v byte v Lamači po diskotéke. Navyše, Čerman sa viackrát dožadoval predvolania Francúzok (dokonca aj s fotografiami z toho obdobia) a to by mal dôvod robiť len v prípade, ak by vypovedal s Andrášikom pravdu. V opačnom prípade – ak by boli Andrášik s Čermanom vinní a teda klamali vo svojich výpovediach, tak by im mohli Francúzky zavariť, kedže evidentne neboli na výpovediach dopredu dohodnutí.

Jediné racionálne vysvetlenie je teda to, že Čerman aj s Andrášikom hovorili pravdu, keď sa snažili po x rokoch rozpamätať, čo robili počas diskotéky a po nej (že išli s Francúzkami po diskotéke priamo do Andrášikovho bytu do Lamača, tam sa ešte dlho bavili a išli všetci spať), a túto pravdu im potvrdil aj denník, ktorý navyše pravdivo hovorí, že na diskotéke boli vo štvrtok 8. 7. 1976, čiže deň pred inkriminovaným piatkom 9. 7. 1976.

Pozri aj moje ďalšie blogy o kauze Cervanová:

všetky moje blogy

 

 

Teraz najčítanejšie

Martin Fűzy

Blogy o kauze Cervanová z pohľadu nezainteresovaného občana.