Denník N

Záhada „veľkonočnej jamy“ MUDr. Bukovského vyriešená!

A ďalšie zaujímavosti a Covidové omyly pre neho a pre jeho divákov nekriticky prijímajúcich všetko, čo ím znie dôveryhodne.

Tento blog je pohľad na prvých 14 minút videa „Na Slovensku sa NIKDY nemohlo stať „Taliansko“! Prečo?“ zo dňa 13. 6. 2020. Niektoré kritické komentáre by tam rušili ilúziu autorových divákov a tak máte možnosť vidieť takmer podrobný rozbor nejasností tu aj s možnosťou komentovať s automatickým zverejnením komentára, čo u MUDr. Bukovského nie je možné – je možné zistiť v anonymnom režime prehliadača.

Dozvieme sa:

  • Ako môže prvý dojem a titul / vzdelanie prezentujúceho informácie negatívne ovplyvniť náš úsudok na všetky podávané informácie,
  • Ako výživový poradca MUDr. (ďalej VP Dr) Bukovský použil chybné prirovnanie s ďalekohľadom,
  • Ako zmenil známy graf podielu pozitívnych (na koronavírus SARS CoV-2) z v dňoch testovaných na alternatívny graf počtu pozitívnych z v dňoch 1000 testovaných,
  • Ako použitie jeho ukazovateľa nefunguje presne tak, ako to prezentuje a ako reálne funguje,
  • Čo znamená rozdielná krivka pre Slovensko a Česko v grafe podielu pozitívnych z testovaných ,
  • Čo znamená „veľkonočná jama“.

Je vhodné nekriticky čerpať informácie z odboru od odborníka z iného odboru?

Pasáže, ku ktorým sa vyjadrujem označím časom, ktorý bude pri jeho význame klikateľný priamo na preberanú pasáž vo videu, doplnený popisom, alebo citáciou a komentárom k tomu. Príklad je pasáž kritizujúca núdzový stav, ktorá začína v čase 3:10:
3:10 Kritika núdzového stavu, zásobovania – Aj keď ako občan s niečim súhlasím, nenechávam sa touto bežnou zaujatosťou a chuťou po voľnosti klamať a mojím „sedliackym rozumom“ vytvorený súhlas s úvodnou časťou videa pre mňa neznamená automatickú pravdivosť ďalších informácií z videa. Ani keď je to od vyštudovaného lekára, aj keď má aj titul Phd, pretože nemá vzdelanie blízko súvisiace s ochorením Covid-19, ako je epidemiológia, infektológia, pneumológia. Nemôžeme dať ani na dobrý dojem z prezentujúceho sa. Ako som už ukázal tu, tutu, bola by to veľká chyba.

Lepším ďalekohľadom vidieť oploštený graf ako stále stúpajúci?

6:10 „Ja viem, že sme doteraz mediálne prijímali hlavne informácie hlavne o tom, ako nám rastú všetky grafy. Počet infikovaných nám stúpa neustále. No veď samozrejme. Keď sa nejaký proces, alebo jav opakuje a budeme sčítavať počet tých javov, alebo tých prípadov, ten súčet bude rásť. Tak graf pôjde hore. Svedčí to o tom, že sa máme báť viac?“

Ak budeme opakovať jav testovania, tak celkový počet javov testovania bude stúpať. Samozrejme. Lenže to platí len pre jav testovania a nie pre jav testovania s pozitívnym výsledkom! Keďže sme testovali viac a viac a opatreniami u nás na Slovensku a aj v Európe, odkiaľ prichádzajú ľudia je počet pozitívnych výsledkov testov menší a menší, tak celkový súčet pozitívnych výsledkov bude rásť menej a menej. A keď počet pozitívnych výsledkov testov bude nulový, čo už teraz býva aj pár dni po sebe, potom to prestane rásť. Logické, že? Alebo VP Dr Bukovský hovorí o inej krajine, kde to stále rastie a rastie, napríklad o USA?

6:42 „Keď budeme mať lepšie a lepšie ďalekohľady a dokážeme spočítať viac a viac hviezd, znamená to že, čo?“

Prosím, vysvetlite mi, načo bol uvedený príklad s ďalekohľadom? Bol vhodne zvolený? Ďalekohľadom pozeráme na hviezdy a čím je lepší, tým vidíme viac hviezd, čiže hviezdy, ktoré sú ďalej, alebo tie, ktoré sú menej jasné, aj keď sú k nám bližšie. Hviezd je konečný počet bez ohľadu na počet SARS CoV-2 infikovaných na Slovensku. Videli by sme častejšími testami viac a viac pozitívnych prípadov infekcie? Áno aj nie. Z počiatočných 150 testov za deň sme zvýšili počet testov na 5-6 tisíc za deň a počty pozitívnych za deň nám klesali. Detailne čo sa môže všetko diať rozoberiem v ďalšej kapitole. Nemusí si ju prečítať každý, ale kto dôveruje Covidovej odbornosti VP Dr Bukovského by mohol.

Možné modely vývoja celkového počtu pozitívnych testov pri testovaní populácie:

Reálne možné modely situácie pri testovaní osôb RT-PCR testami na prítomnosť vírusu SARS CoV-2:
a) Opakovaním testov (predpokladám, že robením testov u rôznych osôb, keďže VP Dr Bukovský hovorí, že to bude stále rásť) nám bude stúpať celkový počet testov. Ale celkový počet pozitívnych prípadov nám môže a nemusí stúpať. To len tak povedať nemôžeme a rovnako nemôže ani prijať tvrdenie z videa.
b) Opakovaním testov v populácii osôb, kde plynule rovnomerne pokračuje infekcia s parametrom R(0) = 1, keď jeden infikovaný nakazí práve jednu ďalšiu osobu, tam počet pozitívných osôb bude väčšinou rovnomerne-lineárne stúpať. Výnimky sú, ak by sme nevolili správne výber testovaných osôb, alebo ak by bolo v populácii už veľké percento osôb, ktoré si infekciu prekonali a už sa nemôžu v blízkej dobe nakaziť. Tak isto budú tieto výnimky platiť aj pri ďalších modeloch vývoja.
c) Opakovaním testov v populácii osôb, kde je R(0) < 1, čiže klesá počet osôb, ktoré infikované osoby nainfikujú, bude stúpať celkový počet pozitívnych prípadov, ale bude stúpať stále pomalšie a pomalšie, až nakoniec ustane. To sa deje aktuálne u nás. Vo vrchole to bolo 54 nových prípadov za deň vyše týždňa a teraz je to približne len 1 prípad za deň a bude to 0, 0, 0, 0… prípadov za deň.
d) Opakovaním testov v populácii osôb, kde stúpa počet novoinfikovaných osôb z predchádzajúcich infekčných osôb, čiže R(0) > 1 bude počet pozitívnych prípadov stúpať exponciálne-prudšie rastúcou krivkou.

Modely vývoja „b“, „c“, „d“, ale s častejším testovaním – s vykonaním viac testov:
e) Častejším opakovaním testov v modeli „b“ (R(0) = 1) nám bude rýchlejšie stúpať celkový počet pozitívnych testov, ako v modeli „b“.
f) Častejším opakovaním testov modelu „c“ (R(0) < 1) nám bude zo začiatku viditeľne rýchlejšie stúpať celkový počet pozitívnych testov, ale čím bude v populácii menej novoinfikovaných osôb, tým to bude stúpať pomalšie, až stúpanie rovnako zanikne.
g) Častejším opakovaním testov modelu „d“ (R(0) > 1) nám bude ešte rýchlejšie stúpať celkový počet testov. Až do bodu, keď sa priblížime ku kritickému percentu infikovanej populácie potrebnej pre kolektívnu imunitu a potom sa nainfikuje menej a menej ľudí, až infekcia zanikne. To je to, čo chceli urobiť v Anglicku, ale sa prepočítali (netušiac, že nie sú ďaleko od Talianského scenára) a nakoniec to stopli.

Toto by neplatilo, iba ak by sme mali na Slovensku koronavírus SARS CoV-2, ktorý sa nedá zachytiť testami a, alebo je menej nebezpečný, ako všade inde na svete, alebo by sme boli oveľa viac odolní, ako inde na svete. A to sme iba kúsok odolnejší. Je to všetko málo pravdepodobné a nie sú k tomu indície.

Poučenie: Testovaním stúpa iba celkový počet testov, ale celkové počty pozitívnych výsledkov testov stúpajú podľa toho, či sú v populácii aktuálne infikované osoby.

7:20 „Vláda funguje, opatrenia zaberajú“„A tie čísla sú také hrozné, lebo to ide stále hore, hore. A ešte keby sme nerobili to, čo tu robíme, tak by sme tu mali to Taliansko.“

Z toho, že vidíme, že krivka sa v pravo hore sploštila a že vieme, že sme zvýšili počet testovaní z 150 za deň na 5-6 tisíc testov vo vrchole za deň je pochopiteľné, že pre nás platí model „f“ – R(0) < 1 – postupné vymiznutie testovaného vírusu z populácie.  Žiadne „múdre“ reči o lepšom ďalekohľade, ktorý vidí viac hviezd (6:42 „Keď budeme mať lepšie a lepšie ďalekohľady a dokážeme spočítať viac a viac hviezd, znamená to že, čo?“) to nezmenia. VP Dr Bukovský tú sploštenú krivku sám videl:

MUDr Bukovský pozerá na graf a hovorí o počítaní hviezd s lepším ďalekohľadom
VP Dr Bukovský pozerá na graf a hovorí o počítaní hviezd s lepším ďalekohľadom. Zdroj: YT video Dr. Igor Bukovský – AKV

Detail grafu VP Dr Bukovského, ktorý je na konci sploštený, čo znamená, že nové prípady pribúdajú minimálne:

Graf, kde MUDr. Bukovský vidí postupné sploštenie krivky pribúdania nových prípadov z dôvodu malého počtu nových prípadov
Graf, kde VP Dr Bukovský vidí postupné sploštenie krivky pribúdania nových prípadov z dôvodu malého počtu nových prípadov. Zdroj: YT video Dr. Igor Bukovský – AKV

Ešte v ňom označím červenou farbou vrcholný týždeň, keď sme mali 54 nových prípadov denne a súčasné dni, keď je prípadov približne 1 za deň a zväčším detaily rastu:

Sploštená krivka grafu nových prípadov infekcie v súčasnosti versus prudko stúpajúci graf vo vrchole epidémie
Sploštená krivka grafu nových prípadov infekcie v súčasnosti versus prudko stúpajúci graf vo vrchole epidémie. Zdroj: YT video Dr. Igor Bukovský – AKV

Bude platiť po konci epidémie tvrdenie: „Keď sa nejaký proces, alebo jav opakuje a budeme sčítavať počet tých javov, alebo tých prípadov, ten súčet bude rásť. Tak graf pôjde hore.„?

Graf počtu pozitívnych výsledkov testu na prítomnosť vírusu v organizme človeka na 1000 testov je obdoba známeho grafu

7:48 „Takže sme spočítali jeden údaj, s ktorým sa nikto zatiaľ neprezentoval, aspoň o tom neviem. Počet pozitívnych výsledkov testu na prítomnosť vírusu v organizme človeka na 1000 testov …“
Prezentuje sa nasledujúci graf:

Graf, ktorým sa nikto ešte neprezentoval – Mediálna novinka. Zdroj: YT video Dr. Igor Bukovský – AKV

Tento graf je obdoba grafu mediálne známeho mesiace v analýze situácie infekcie SARS CoV-2. Ak si v škole žiak, alebo študent z neznalosti, alebo zo samoľúbosti vytvorí alternatívu, alebo obdobu už známeho grafu, postupu, parametra, prezentácie, tak sa to považuje za zbytočnú komplikáciu vedy a jeho hodnotenie nebude najlepšie. Sám som to zažil na štátniciach. HAHA! Samozrejme, že sa môže postup infekcie prezentovať aj počtom pozitívnych prepočítaný na 1000 testovaní, ale bežne sa používa percento pozitívnych z vykonaných testov. To je to isté číslo, ale deleno 10 a je to nie v kusoch, ale v percentách! Namiesto 190ks je to 19%. Ak by som chcel, vytvorím si inú veličinu a obhajujem ju pred ostatnými slovami 7:58 „niečo podľa mňa dosť relevantné … “ Graf VP Dr. Bukovského po zmene textu, znížení delením 10 a v percentách vyzerá takto:

Bežný graf podielu pozitívnych testov vytvorený z grafy ktorým sa nikto ešte neprezentoval zo zdroja YT video Dr. Igor Bukovský – AKV
Bežný graf podielu pozitívnych testov vytvorený z grafy ktorým sa nikto ešte neprezentoval zo zdroja YT video Dr. Igor Bukovský – AKV

Že je to bežný graf, o tom zatiaľ iba obrazom:

Zdroj: status twitter – Adama Vojtěcha – podíl pozitivních z dňa testovaných na SARS CoV-2


8:47: „Prerátali sme tie údaje o pozitívnych výsledkoch na 1000 testov.“

Je len náhoda, že používaný graf a novoprezentovaný graf sú obdoba, alebo VP Dr Bukovský poznal používaný graf?

8:02 „Počet pozitívnych výsledkov testu na prítomnosť vírusu v organizme človeka. Na 1000 vykonaných testov. Pretože spočítavať počty prípadov v situácii, keď riešime denne 300, alebo 3000 testov je zavádzajúce. Ako kedy, ale to sme čiastočne rozobrali („Možné modely vývoja celkového počtu pozitívnych testov pri testovaní populácie“) a dostaneme sa k tomu takmer hneď.

8:20 Pozor, počúvajte/čítajte pozorne!!! „Počítať percentuálny podiel z uskutočnených testov je to, čo dáva oveľa lepší obraz o tej situácii, čo sa teda deje.“. Prečo VP Dr Bukovský prezentuje počet na 1000, keď hovorí to, čo je známe? Aby sa odlišoval od známeho percentuálneho podielu, alebo len chce priblížiť divákom percentá, cez celé jednotky?

8:36 „Pretože ak sme testovali v jeden deň 300 a v iný deň o tri týždne, alebo o mesiac neskôr 3000, alebo 4000 ľudí, tak sme pochopiteľne museli dostávať iné čísla.“ 
V kapitole „Možné modely vývoja celkového počtu pozitívnych testov pri testovaní populácie“ som popísal rôzne modely vývoja infekcie v populácii a ak by počet testov stúpal 10x za deň, ale epidémia by rástla a našli by sme 10x viac pozitívnych, dostaneme tie isté čísla. Príklad zo Slovenska: Keď sme 7.marca. (deň po prvom prípade) natestovali 2 pozitívnych a urobili sme v ten deň 66 testov, bude to vo videu prezentovanom grafe 30,3 pozitívnych na 1000 testovaní a v bežnom grafe podielu pozitívnych testov z počtu testov v percentách to bude 3,03%. 27. a 28. marca. sme už mali vyše 11,5x viac pozitívnych (2223), ale podiel vyšiel rovnaký! Preto, že sme urobili tiež vyše 10x viac testov: 720 a 734 testov – tiež 11,5x viac.

Podiel pozitívne testovaných z dňa testovaných s rozdielnymi počtami pozitívnych a počtov testov, ale s rovnakým pomerom pozitívnych

Takže má význam tvrdiť to, čo odznelo vo videu: „Pretože spočítavať počty prípadov v situácii, keď riešime denne 300, alebo 3000 testov je zavádzajúce.„. Veriť videu len preto, že sa s tým niekto dôveryhodne prezentuje? Zdá sa, že všetko môže byť zavádzajúce, že?

Pozrime sa na ďalšie „zavádzajúce“ reálne Slovenské prípady:

Podiel pozitívne testovaných z dňa testovaných s rozdielnymi počtami pozitívnych a počtov testov, ale s rovnakým pomerom pozitívnych 2

8:53 „Zobrazujeme Vám graf, z ktorého podľa mňa nemôže robiť nikto na svete také závery, ako z týchto čísel pre nás robí krízový štáb a vláda, totiž, že naše opatrenia zafungovali na jednotku s hviezdičou. Nie, nie… Pozrime sa na tento graf a ja Vám ukážem na časovej osi, čo sa zhruba asi dialo.“Zhadzovanie opatrení z nevedomosti? :) Na časovej osi tohoto grafu sa dá totižto zistiť ako úspešní sme vo vyhľadávaní a či robíme dostatočný počet testov, ale nie to, o čom hovorí VP Dr Bukovský. Keďže pomer pozitívnych bol takmer 20%, čo znamená, že takmer každý piaty test bol pozitívny, tak to bolo zle. A čísla v tabuľke vyššie to aj ukazuju. O 4 dni neskôr 17.3. sme mali ešte viac pozitívnych prípadov 24, ale to vzhľadom na vyše 5x vyšší počet testov za deň už v tomto grafe, ktorý sa nám pokúša autor vysvetľovať vyzeralo ako lepšie. Iba preto, že sa urobilo 5x viac testov!

Zvláštne, že si VP Dr Bukovský nepozrel celkové počty testov 13.3., aby sa nečudoval vysokému číslu jeho parametra. YT video Dr. Igor Bukovský – AKV

9:25 „Zvláštne, že v tomto najväčšom píku 13.marca., v deň, keď boli uzavreté hranice, v deň keď bol vyhlásený myslím mimoriadný stav, v deň keď boli prijaté prvé veľmi zásadné opatrenia sme mali najväčší počet novozistených pozitívnych výsledkov na prítomnosť koronavírusu.“ Zvláštne, že niekto točí videá a nenaštuduje si dostatočne tému o ktorej točí videá. Že si pozval prof. Krčméryho a nepamätá si, aké  opatrenia prijali rektori vysokých škôl atť.
„Dávno vieme, že asi 70-80 30 …a zvyšok možno …“ Zbytočná vsuvka ….
Potom nám tu autor hovorí, že krivka klesala sama a my sme prijímali opatrenia:
10:50 „Keď tá krivka klesala,….  nasadili sme rúška, od vtedy ích máme … aj keď si o tom myslím svoje. …. 25. marca sme mali naakumulované všetky opatrenia….aj tie, ktoré sa ukázali  ako zbytočné….  Od 25.marca by sme v horizonte 14 dní, čo je dĺžka inkubačnej doby … v horizonte 14 dní by sme mali vidieť to, čo sa stalo až 24. apríla, čiže hodnoty pozitívne testovaných vzoriek klesajú takmer k 0, od vtedy sa držia…. „
Keď si neskôr pozrieme krivku počtu, či pomeru pozitívnych bez šumu, čo bude vysvetlené neskôr, budeme vidieť, že bez šumu z Tirolska, DSS a MRK hodnoty klesali k 0 tak, ako o tom hovorí autor videa. Okrem toho keď si do grafu pridáme aj pohľad na počty novozistených prípadov, ktoré sme úvahou zapreli ako charakterizujúce vývoj infekcie na Slovensku, dostaneme tento graf:

Graf, ktorý dáva oveľa lepší obraz čo sa deje v situácii s koronavírusovou infekciou na Slovensku

Z neho vidíme, že aj keď podiel pozitívnych na 1000 testovaných klesal, celkový počet pozitívnych stúpal. A práve tam, kde neskôr zistíte, že sa to zdá autoriv videa záhadné, práve tam bol vysoký počet novozistených pozitívnych z Tirolska, DSS a MRK.
A keď si ešte naštudujeme blog „Koľko trvá opatreniam proti koronavírusu, kým zaberú?„, nebudeme tvrdiť, že opatrenia by mali radikálne zaúčinkovať za 11, či 14 dní. Oni účinkujú, ae v provom rade tak, že epidémia nerastie – infikovaní ľudia sa stanú infekčnými a často nakazia ešte niekoho doma. A preto to nemizne hneď po 11, či 14 dňoch na 0, ale mizne to postupne. Veď ani Taliansko a Španielsko nemali zákaz vychádzania iba 14 dní.

Takže veta „Počítať percentuálny podiel z uskutočnených testov je to, čo dáva oveľa lepší obraz o tej situácii, čo sa teda deje.“ je taká, ako nám je prezentovaná? Percentuálny podiel z uskutočnených testov (alebo podľa autora počet pozitívnych testovaných na 1000 testov), nám dáva IBA ČIASTKOVÝ OBRAZ najmä o dôslednosti vyhľadávania pozitívnych, či máme dostatočné kapacity a či sme schopní  nachádzať väčšinu pozitívnych, ak ích samozrejme dobre vyberáme.

Bežný graf percentuálneho podielu pozitívnych testov v médiách

Povedzme, že si VP Dr Bukovský doteraz naozaj nevšimol vo svete a to aj v susednom Česku známy parameter. Videl som ho X krát na rôznych weboch a tak si tu dajme pre zaujímavosť twitterový status Českého ministra zdravotníctva, ktorý bol medializovaný aj na Slovenskom webe webnoviny.sk pred takmer 2 mesiacmi nasledujúcim textom:
„12:53 V Česku sa Veľká noc negatívne nepodpísala na vývoji epidémie. Ako informoval na Twitteri minister zdravotníctva Adam Vojtěch, podiel pozitívnych prípadov k počtu urobených testov neustále klesá. „Epidemiologická situácia je pozitívna a môžeme sa ďalej postupne vracať k normálnemu životu,“ dodal.“

https://twitter.com/adamvojtechano/status/1253240695797800960

Stačilo si len zadať správny hľadaný výraz do google: podiel pozitivnych na testovani koronavirus. Kto sa o Covid-19 skutočne zaujíma viac, ako točí videá, ten vie, že v ČR sa toto preberalo dosť často, nielen v jedinom statuse Českého ministra zdravotníctva. Stačí si teda len k hľadaniu pridať „cz“ a použiť české slová: podil pozitivnich na testovani koronavirus cz a máte výsledkov, koľko treba:
1.4. Tlačovka Českého ministra zdravotníctva: Podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených testů je stabilní a v posledních dnech klesá – video
1.4. Tá istá tlačovka článok s grafom s percentuálnym podielom Číslo naděje je 6,1 %. Podíl nakažených nestoupá, i když se více testuje
8.4. Počty testů byly v úterý rekordní, podíl nakažených klesá aj s peknými interaktívnymi grafmi parametra „Denní vývoj podílu osob s COVID-19 v %„.

 

Porovnanie Česka versus Slovenska v počte testov na jeden pozitívny prípad

Najlepší zdroj rôznych grafov Covid-19 z celého sveta, kde je to minimálne dva mesiace k dispozícii aj počet vykonaných testov na jeden nájdený prípad považujem ourworldindata.org, odkiaľ grafy som v blogoch už použil. Na stránke Koronavírus (Covid-19) testovanie si môžete vytvoriť aj vlastné porovnanie krajín s logaritmickou, alebo lineárnou stupnicou. Ja som si vytvoril ČR a SR pre prehľadnosť v logaritmickej stupnici „Vykonané testy na jeden potvrdený prípad Covid-19“, kde môžete získať hodnoty k aktuálnemu dňu, ktorého statickú verziu k 14.6.2020 prikladám:

Koronavírus - počet testov na potvrdený prípad
Koronavírus – počet testov na potvrdený prípad. 7 dňový kĺzavý priemer.

Z tohoto grafu vidno, ako sme na Slovensku pedantne testovali. Kým v Česku mali najlepší záchyt približne 1% testov, čiže na 1 pozitívny výsledok bolo treba urobiť 100 testov, my sme sa vypracovali na 0,1% pozitívnych testov, alebo ináč povedané 1000 testov na jeden odhalený prípad. Ja v tom vidím veľkú snahu o nájdenie všetkých prípadov a som zvedavý, čo v tom bude vidieť VP Dr Bukovský.

A náš vysoký počet potrebných testov na nájdenie pozitívneho prípadu samozrejme pri rovnako dobrom výbere ľudí na testovanie ukazuje do budúcnosti na možný výsledok plošného testovania populácie. Kým v ČR bolo pri 300 pozitívnych neznámeho pôvodu 1/2 prípadov, čiže komunitného šírenia, u nás pri 1500 to bola iba 1/3. Toto všetko mi dáva „právo“ (odvahu) povedať, že ak v ČR pri 8000 pozitívnych mali výsledkami testovania premorenosti populácie zistených odhadom ďalších 12 000 ľudí, čiže spolu 20 000 ľudí, u nás nie je dôvod, aby pri 1500 zistených pozitívnych ích bolo v populácii viac, ako 3000.

Analytika šumu

Datový analytik Vladimír Boža v blogu „Na rovinu: žurnalisti v informovaní o COVID-19 pohoreli (alebo pohoreli ich učitelia matematiky a fyziky?)“ popísal chybu novinárov: „Naozaj sa zdá, že práca s neurčitosťou je pre veľa ľudí problém. Ak si niektorí ľudia nie sú schopní pozrieť ako veľmi za posledných pár dní koľíše počet prípadov a potom píšu správy o zhoršovaní situácie (ktoré sú prakticky len komentovaním šumu), tak ťažko môžeme očakávať pochopenie zložitejších javov.“. Blog som si pripomenul v časti videa od času 9:17:, kde sa riešia vzostupy a pády krivky okolo veľkej noci. Screen z časti videa:

Covid-19 MUDr. Bukovského záhada bez šumu
Covid-19 VP Dr Bukovského záhada okolo veľkej noci. Zdroj: YT video Dr. Igor Bukovský – AKV

Šumom sú v tomto prípade pozitívne testovaní ľudia z Tirolska, z DSS v Pezinku a z Marginalizovaných Rómskych Komunít. Prehliadol „Youtubový rádoby poradca krízového štábu, či vlády na Covid-19“ návrat kolóny ľudí z Tirolska, ktorý bol medializovaný 6.4.-9.4. a bol uvádzaný napríklad titulkami „Pribudlo 49 prípadov. Až 34 zachytili náhodne v kolóne áut na hraniciach!“? Tých ľudí bolo spolu vyše 100 a za 3 dni bolo z ních natestovaných 70 (34+26+10). Píšu o tom médiá súhrnne až 9.4. Napr: Aktuality.sk: „Minister vnútra Roman Mikulec mal informovať premiéra o nakazenom policajtovi, ktorý eskortoval prišelcov z Tirolska, z ktorých bolo 70 pozitívnych.“. Ďalej v DSS v Pezinku Päť zamestnancov a 43 klientov, v zariadení v Pezinku sa rozšíril koronavírus“ a MRK Päť osád na Spiši uzavreli pre koronavírus. Budú izolované“ Všimol si toto človek, ktorý sa zamýšla o tom, čo znamená „veľkonočná jama“ v grafe a vytvára si predstavu, že pozitívne výsledky v boji s koronavírusom nesúvisia s opatreniami, ale najmä s počasím, ako sa dozvieme v ďalšej časti blogov o jeho omyloch? Ak nie tak na konci blogu v poslednom odstavci prikladám krátke denné správy z webstránok UVZ.

Štatistiky NCZISK nám ukazujú týchto 36+24+10 (+ 1 policajt + 8 ďalších 5-7.apríla) ľudí:

NCZISK: Počet nových prípadov Covid-19 na Slovensku podľa miesta záchytu
NCZISK: Počet nových prípadov Covid-19 na Slovensku podľa miesta záchytu

 

Graf bez šumu vzniknutého prichádzajúcimi z Tirolska, DSS a MRK:

Covid-19 VP Dr Bukovského záhadná veľkonočná jama a zvýraznená krivka testovania bez šumu. Zdroj pred úpravou: YT video Dr. Igor Bukovský – AKV

Ak netrpíme Dunning-Krugerovým efektom, budeme mať na pamäti, že treba sa zamýšlať aj nad tým, koľko bolo v ktorom období testov. Napríklad 10 násobný nárast testov bez pozitivity – kvôli samoplatcom, ktorí to potrebujú kvôli práci a nie sú chorí nám predsa automaticky zníži pomer pozitívnych z testovaných, alebo ak chcete počet pozitívnych na 1000 tesotvaných a mohli by sme si myslieť, že sme na tom lepšie. Nebudeme si držať v pamäti, čo nám bolo povedané v preberanom videu (8:36 „Pretože ak sme testovali v jeden deň 300 a v iný deň o tri týždne, alebo o mesiac neskôr 3000, alebo 4000 ľudí, tak sme pochopiteľne museli dostávať iné čísla.“).

 

Veľkonočná jama nie je jama, ale náš stav bez prichádzajúcich z Tirolska, bez DSS a MRK

Už je jasnejšie VP Dr Bukovskému, ktorý sa na to pýtal v čase 12:51 videa? Čiže čo to tu znamená táto obrovská jama cez Veľkú Noc?

Označkovaná veľkonočná jama VP Dr Bukovského

Už som nemal nervy doslovne citovať všetky tie domnienky, ktoré VP Dr Bukovského napadli. Tak ďalej len tak zhruba:
…. „Vie to vysvetliť krízový štáb, Epidemiologovia, Virológovia…  Tu sa nemohlo stať nič, … Vieme o tom svoje. Ako sme sa nenavštevovali, ako sme necestovali. … A zrazu máme také isté hodnoty, ako pred tým lockdownom. Toto je veľmi zvláštne, toto je veľmi zaujímavé.
Toto sú čísla, ktoré nevyjadrujú vôbec žiadny vzťah k nastaveniu krízových opatrení. …. vlády a krízového štábu.  … k opatreniam  „
Tie čísla ukazujú zachytenie infekcie hneď na hraniciach Slovenska, v DSSMRK! Ak by sme ích nezachytili skoro, začnú sa prejavovať neskôr, najprv pomaly, ale potom o to intenzívnejšie. Na grafoch by nepôsobili záhadne

Takto sa dá pokračovať v celom 52 minutovom videu, čiže takmer 3x toľko, ako doteraz. Je VP Dr Bukovský dôveryhodná osoba, ktorého informácie o Covid-19 by sme mali vstrebávať a riadiť sa nimi? Podľa mňa nie. Tak, ako on navrhoval svojím divákom svoju na omyloch založenú Covidovú výzvu šíriť vláde, tak …

… navrhujem tieto korekcie omylov Výživového poradcu doktora Igora Bukovského šíriť medzi jeho fanúšikov, aby sa poučili z omylov.

*Informácie z Úradu Verejného Zdravotníctva k záhade VP Dr Bukovského
(Tento posledný odstavec je len pre tých, čo si chcú pozrieť detailné informácie za jednotlivé dni okolo Veľkej noci zo stránky UVZ , kde je to menej prehľadné pre pomiešanie s inými správami z UVZ.)
Streda, 15 Apríl 2020 13:09 „Za včerajší deň (14.04.2020) pribudlo na Slovensku 28 ľudí s pozitívnym testovaním na ochorenie COVID-19.“
Utorok, 14 Apríl 2020 13:58 „Na Slovensku v pondelok (13.04.2020) pribudlo 66 nových prípadov ochorenia COVID-19, medzi ktorými je započítaných aj 43 klientov a päť zamestnancov DSS Pezinok
Pondelok, 13 Apríl 2020 13:59 „Na Slovensku za uplynulý deň (12.04.2020) pribudlo 27 nových prípadov ochorenia COVID-19.“
Nedeľa, 12 Apríl 2020 12:34 „Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 14 nových prípadov ochorenia COVID-19.“
Sobota, 11 Apríl 2020 15:43 „Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 13 nových prípadov ochorenia COVID-19.“
Piatok, 10 Apríl 2020 16:40 „Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 14 nových prípadov ochorenia COVID-19.“
Štvrtok, 09 Apríl 2020 13:16 „Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 19 nových prípadov ochorenia COVID-19″
Streda, 08 Apríl 2020 22:34 „Na Slovensku za uplynulý deň (08.04.2020) pribudlo 101 nových prípadov ochorenia COVID-19….

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) v utorok pribudlo 101 nových prípadov, z toho 31 prípadov ochorenia bolo potvrdených v 5 rómskych osadách na Spiši, ktoré sa nachádzajú v meste Krompachy a obciach ŽehraBystrany.“
Utorok, 07 Apríl 2020 14:52 „Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 47 nových prípadov ochorenia COVID-19″
Pondelok, 06 Apríl 2020 12:07 „Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 49 nových prípadov ochorenia COVID-19″
Nedeľa, 05 Apríl 2020 12:53 „Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 14 nových prípadov ochorenia COVID-19 (koronavírus), celkovo už máme 485 pozitívnych prípadov.“

Teraz najčítanejšie

Roman Hanajík

Voľby dopadnú pre demokraciu zle a to nielen pre veľa prepadnutých hlasov strán, ktoré budú mať do 5%. Ale aj pre pomýlenosť viac, ako polovice voličov o Covide, boji proti nemu, pre dezinformácie, ako zle sme dopadli a kto je za to viac zodpovedný, či ten, ktorý na jar 2020 (čiže keď tu nebolo ešte očkovanie a smrtnosť Covidu bola pre Slovenskú populáciu 1%) lákal nakaziť sa Covidom, čím skôr sa premoriť (videá), alebo ten, ktorý prišiel s celoplošným testovaním, po ktorom počty prípadov, hospitalizácií aj úmrtií klesali, ale ktorému ľudia nevedia odpustiť státie v rade. A tak kľudne veria tvrdeniam bez dôkazov, že celoplošné testovanie rozbehlo umieranie v druhej vlne. Čo rozbehlo druhú vlnu v Česku a inde vo svete, keď tam netestovali celoplošne a nemajú tam Matoviča? Ľudia veria súčasne banálnosti Covidu aj úmrtiam na neliečenie Covidu? Tiež je tu veľa klamárov, ktorí drzo klamú, koľko ich známych malo takú a onakú komplikáciu po očkovaní, ale podľa celosvetových štatistík by museli poznať 3-10x viac ľudí s takými istými komplikáciami, alebo úmrtiami po Covide, pretože po Covide to bolo častejšie. Tiež sú tu ľudia, ktorí si radi povedia, že štatistiky sú sfalšované, alebo nepresné, ale tie isté štatistiky sú im už dobré, keď už hovoria o nadmernej úmrtnosti v roku 2022 v zaočkovaných krajinách. Keby vedeli, že nadmerná úmrtnosť je iba medzi neočkovanými, presnejšie medzi neočkovanými s boostrom proti Omikronu, tak by už štatistikám neverili! A takto si tu žijeme a veríme tomu, čo nám vyhovuje a čo nám dáva dôvod nenávidieť niektorých politikov. Preto pomýlenosť verejnosti o Covide a očkovaní rozhodne predčasné voľby!  Bagatelizovanie smrtnosti Covid-19 počítaním "od buka do buka" ktoré som tu v blogu popisoval v roku 2020 je to najmenšie zlo. Časť verejnosti totiž vážne uverila tomu, že ich chce niekto vakcínami zlikvidovať, alebo im oslabiť imunitu. Pritom štatistiky, keď zaočkovaní už od jari 2021 zomierajú menej sú jednoznačné. V rámci "ochrany pred ohrozením života" tu možno budú pomýlení ľudia schopní zabíjať. Tak, ako niekto zabil predavača na čerpacej stanici v Nemecku, alebo ako niekto zabil brata lekárnika v USA. Len ešte musia niektorí politici a "lekári" prilievať olej do ohňa falošnými vyhláseniami a polícia a prokuratúra to musí nechať tak, nech je verejnosť ešte viac dopletená. Kým v Česku odsúdili prvú dezinformátorku na 3 roky podmienečného trestu, na Slovensku sa o Covide doteraz dezinformujúci Dr. Bukovský (firma AKV...) snaží zbaviť tejto jemu podľa zásluh priliehajúcej nálepky. Sem tam sa venujem aj menej známemu riziku práce v kancelárii, kde banálne príznaky a mierna bolesť chrbta môže pri "správnej" kombinácii chýb v zdravotníctve skončíť trvalým a vážnym poškodením zdravia. Nie je problém sedávať celý život 8 hodín denne, ale po skúsenostiach aj iných ľudí viem, že riziko môže prísť aj za 10 rokov denného sedenia za počítačom. Vďaka SMERáckemu riadeniu zdravotníctva a tvrdeniu: "Zdravotná starostlivosť nie je ohrozená" som sa takto stal invalidný dôchodca. Venoval som sa aj klamstvám a falošnosti strán SMER-SD a bývalého "nepolitika" Kollára, ktorý získal pre svoje firmy 11 mil.  € z eurofondov. https://www.facebook.com/roman.hanajik Alebo email: roman.hanajik treska gmail bodka com