Denník N

Má koronakríza aj svoje výhody? Ceny realít budú klesať

Príchod pandemického vírusu COVID-19 spôsobil škody veľkých rozmerov. Straty na životoch, zavreté podniky, prepustení zamestnanci či rapídny pokles výkonu ekonomiky. Ľudia sú radi, ak im zostala práca, vážia si stabilitu, a tak reagujú na neistú ekonomickú situáciu. Nepúšťajú sa do riskantných investícií či opatrne zvažujú nákup nehnuteľnosti. Šírenie vírusu či dostupnosť hypoték spomaľuje výkon ekonomiky, a teda klesá aj záujem o byty.

Ak tento nezáujem o kúpu nehnuteľností bude pretrvávať, je veľmi pravdepodobné, že klesnú aj ceny nehnuteľností. Táto správa prichádza pritom v dobe rekordne vysokých cien za nehnuteľnosti. Impulzy v podobe koronakrízy či opatrení Národnej banky Slovenska sa pravdepodobne stanú dôvodom na pokles hodnoty realít.

Túto správu môžu za pozitívnu vyhodnotiť najmä ľudia takzvanej pracujúcej chudoby, pre ktorých boli ceny realít vo veľkých alebo hlavných mestách neúnosné a po zaplatení nájmu či splátky za hypotéku im nezostávali finančné zdroje na zabezpečenie slušného života. Nakoľko populácia na Slovensku patrí medzi najrýchlejšie starnúce v Európe, téma pracujúcej chudoby je veľmi aktuálna, no priveľmi sa v spoločnosti neotvára. Mnohí pracujúci ľudia nad 50 rokov už nie sú na trhu práce konkurencieschopní, a preto sa častokrát dostávajú do situácie neschopnosti splácať alebo platiť nájom za svoju nehnuteľnosť.

Ak aktuálna koronakríza rýchle neodznie, ale prejde do štandardnej hospodárskej recesie, tak od súčasnej etapy neistoty na realitných trhoch príde k ich poklesu. Niektorí odborníci uvádzajú, že ceny bytov by mohli klesnúť až o 20 %, pri kríze v roku 2008 to bolo až 35 %. V tej dobe však na tom boli banky finančne zle, dnes sú na krízu pripravené. Takéto ochladenie rýchlo sa prehrievajúcich cien nehnuteľností pritom začiatkom roka 2020 nečakal nikto, nakoľko analytici nepredpokladali také rapídne ochladenie ekonomiky. Počítalo sa s jemnejšou recesiou, nakoľko ju už predpovedalo spomalenie ekonomiky v Nemecku, na ktorú je ekonomika na Slovensku blízko previazaná.

Inštitút zamestnanosti pritom neodporúča unáhlený nákup nehnuteľností, ceny treba v najbližšej dobe sledovať. Rozsah prichádzajúcej ekonomickej krízy ešte nikto nepozná, odhaduje sa však, že v súvislosti s koronakrízou prídu na Slovensku o prácu desaťtisíce ľudí.

logo projektu

Tento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.

Teraz najčítanejšie

Inštitút zamestnanosti

Cieľom Inštitútu zamestnanosti je prezentovať odborné poznatky a ponúkať riešenia z oblasti trhu práce širokej verejnosti a zainteresovaným odborníkom. Inštitút zamestnanosti sa snaží byť nápomocný osobám pôsobiacim v ekonomickom výskume, vzdelávaní a praxi. Pracuje v oblasti výchovno-vzdelávacej, výskumnej, osvetovej, sociálnej a poradenskej, najmä na poli trhu práce a zamestnanosti.