Denník N

7 najčastejších mýtov o predaji spoločnosti

Tak ako býva zvykom v každodennom živote, tak aj v oblasti predaja spoločností sa nevyhnete rôznym mýtom. V nasledujúcom článku si ukážeme 7 najčastejších a ako to skutočne funguje v praxi.

  1. Mýtom číslo jeden je, že svoju spoločnosť musíte odovzdať zásadne niekomu z rodiny, aby ste mali záruku, že sa o ňu bude príkladne starať. Tento mýtus je najčastejšie rozšíreným v Českej republike.

Skutočnosť je však taká, že svojho nástupcu z rodinného kruhu si vychová len minimum podnikateľov. Táto skutočnosť je daná užším počtom potomkov a iných rodinných príslušníkov. Ďalej každý má rozdielne záujmy a aj odlišnosti v schopnostiach. To však neznamená, že úspešná spoločnosť skončí spolu so svojim zakladateľom. Práve naopak! Mnohokrát sa ukáže, že pre spoločnosť je vhodnejší človek prichádzajúci zvonku, ktorý nie je zaťažený firemnou rutinou a zaužívanými spôsobmi. Takýto človek môže byť novým impulzom pre budúce fungovanie spoločnosti.

Nástupcu môže majiteľ spoločnosti získať taktiež jej predajom. Záujemcov o kúpu môže byť viac ako je okruh rodinných príslušníkov. Potomstvo napríklad nemusí mať záujem na riadení rodinného podniku, či im chýba dostatok schopností a skúseností na to, aby mohli spoločnosť zodpovedne prevziať. Taktiež je možné, že vzťah medzi otcom, ktorý spoločnosť založil a potomkom, ktorý má jeho kroky nasledovať budú ovplyvňovať osobné emócie, čo môže viesť napríklad k vnútorným rozporom.

Pri predaji by ste sa mali napríklad zamerať aj na to, či záujemca, ktorý prejavil o Vašu spoločnosť záujem má rovnakú víziu a hodnoty zaručujúce jej pokračovanie. Preto je predaj takejto osobe racionálnym riešením. Zachová sa tak pokračovanie v tradícii a zachová sa aj dobré meno spoločnosti. Základom je, aby ste spoločnosť odovzdali do dobrých rúk.

  1. Predať ide iba spoločnosť, ktorá vykazuje ziskovosť.

Tento mýtus už veľmi dávno neplatí. Je to spôsobené tým, že predávaná spoločnosť môže zaujať aj inými atribútmi. Napríklad v prípade start-upov sa cení to, že v budúcnosti môžu rásť, či už po stránke obratu, alebo podielu na trhu. Takisto je cenený nápad, s ktorým spoločnosť prišla a má v budúcnosti svoj potenciál, či know-how, ktorý nemá na trhu obdobu.

U firiem, ktoré so svojou ziskovosťou stagnujú, môžu kupujúceho zaujať kvalitní zamestnanci disponujúci určitou mierou kvalifikácie. Najväčší záujem je vždy o spoločnosti, podnikajúce v oblastiach, v ktorých ich je nedostatok. Čo môže byť ešte pre záujemcov zaujímavé sú istotne patenty a rôzne licencie, špeciálne technické vybavenie alebo zaujímavý nehnuteľný majetok. V konečnom dôsledku ide o to, aby mala spoločnosť čo ponúknuť a nemusí ísť vždy iba o zisk.

  1. Možné je predať aj krachujúcu spoločnosť.

Niečie tvrdenie, že od Vás odkúpi akúkoľvek spoločnosť, ktorá krachuje sa taktiež nezakladá na pravde. Takéto ponuky sa mnohokrát spájajú s možnosťou podvodu. Príkladom je prípad kedy nový majiteľ spoločnosť zadĺžil ešte viac, rozpredal majetok, ktorým spoločnosť ešte disponovala a zodpovednosť za novovzniknuté problémy sa predávajúcemu vrátila ako bumerang. V prípade, že dostanete ponuku na kúpu Vašej krachujúce spoločnosti buďte nanajvýš obozretní. Nenechajte sa nalákať na zdanlivo jednoduché riešenie, ktoré by Vás v budúcnosti mohlo veľmi nemilo prekvapiť.

  1. Majiteľ opustí spoločnosť ihneď po predaji.

Vo väčšine prípadov to práve takto nefunguje. Podpis na kúpnej zmluve ešte neznamená, že bývalý majiteľ si môže zbaliť kufre a zabuchnúť za sebou dvere. Kupujúci veľakrát v zmluve vyžadujú aby pôvodný majiteľ spoločnosti spolu s kľúčovými zamestnancami či už z manažmentu, alebo iného úseku pokračovali v pôsobení v spoločnosti aj naďalej. Táto doba je individuálna pohybuje sa od 6 mesiacov do 2 rokov. Účelom je ukončenie personálnej premeny, odovzdanie všetkej agendy, obchodných vzťahov a kontaktov spoločnosti.

  1. Spoločnosť na predaj nie je nutné pripraviť.

Tento mýtus sa taktiež nezakladá na pravde. Kvalitnou prípravou spoločnosti na jej predaj môžete získať omnoho výhodnejšiu cenu. Ako taká príprava vyzerá? V praxi najbežnejším krokom je maximalizácia zisku a obratu v období približne 2-3 rokov, ktoré predchádzajú zamýšľanému predaju, taktiež sa vyvádzajú zo spoločnosti aktíva, ktoré nie sú dôležité a nesúvisia s predmetom podnikania. Veľmi vhodným krokom často býva aj zavedenie systému riadenia a kontroly kvality. Existuje nespočetné množstvo spôsobov ako dôkladne a kvalitne svoju spoločnosť na predaj pripravíte. Tento krok Vám za žiadnych okolností neodporúčame podceniť.

  1. Spoločnosť je možné predať len v jednom celku.

Predať celú spoločnosť naraz nebýva vždy nutnosťou. Bežné totiž bývajú aj predaje minoritných a majoritných podielov v spoločnostiach. Také predaje sa realizujú buď finančnými investormi, alebo ak je záujem na prepojení významných dodávateľsko-odberateľských reťazcov. V praxi nie je žiadnym tajomstvom, že zo spoločností sa vyčlenia a následne predajú samostatné divízie.

  1. Vašu predáme v minimálnom čase.

Vždy buďte obozretní pri ponukách, ktoré Vám sľubujú konkrétne a podozrivo krátke termíny pre predaj Vašej spoločnosti. Tento proces spravidla zaberie od 6 mesiacov až do jedného roka. Výnimkou však nie sú ani predaje, ktoré tento čas prevýšia. Nesmiete veriť takýmto sľubom, že k predaju dôjde v šibeničnom termíne. V praxi to jednoducho nie je reálne. Cieľom predaja spoločnosti je nájdenie dobrého kupujúceho, ktorý Vám za spoločnosť ponúkne čo najvýhodnejšiu kúpnu cenu a taktiež netreba zabúdať ani na zmluvné ošetrenie celého predaja. To všetko je časovo náročné. Rovnako tak aj zo strany kupujúceho bude vznesená požiadavka na celkové oboznámenie sa detailmi spoločnosti, o ktorú prejavil záujem.

Záverom by sme dodali, že predaj spoločnosti je citlivou záležitosťou okolo ktorej máte mnoho neznámych. Preto Vám ponúkame naše skúsenosti, ktoré v tejto oblasti máme sú Vám plne k dispozícii.

 

Teraz najčítanejšie

Patrik Blazicek

Firemný blog eTuls.sk o založení s.r.o, účtovníctve, ochranných známok, virtuálnych sídiel a o podnikaní.