Denník N

Dva spôsoby ako naložiť s nevyužívanou, či nepotrebnou s.r.o.

Ste majiteľom spoločnosti, ktorá svoju podnikateľskú činnosť ukončila, či dokonca s ňou ani nezačala?

Dva spôsoby ako naložiť s nevyužívanou, či nepotrebnou spoločnosťou. Predaj s.r.o. vs. Likvidácia

Ste majiteľom spoločnosti, ktorá svoju podnikateľskú činnosť ukončila, či dokonca s ňou ani nezačala? Je Vám táto spoločnosť skôr na príťaž a pridáva Vám iba starosti? Rozhodujete sa medzi jej likvidáciou a predajom?

Nasledujúci článok si preto pozorne prečítajte nakoľko si porovnáme oba varianty a ukážeme si klady a zápory každej z oboch možností.

Dobrovoľná likvidácia

Pri tomto kroku sa treba pripraviť predovšetkým na časovú náročnosť a zdĺhavosť celého procesu. Pre Vás to znamená, že v spoločnosti zostávate ako spoločníkom, tak aj konateľom avšak Vašou povinnosťou bude vymenovanie likvidátora, ktorý Vašu spoločnosť prevedie procesom likvidácie. Likvidácia firmy zaberie minimálne 6 mesiacov, štandardne sa však môže natiahnuť až na 2 roky, kedy dôjde k jej výmazu z Obchodného registra. Prvou komplikáciou, na ktorú by sme Vás radi upozornili je súhlas finančného úradu, bez ktorého sa likvidácia nezaobíde. Ide predovšetkým o to aby boli vyrovnané všetky záväzky voči veriteľom a všetky pohľadávky voči dlžníkom a nakoniec aj uspokojenie spoločníka. Vyzerá to jednoducho, ale je s tým spojenej množstvo práce a papierovania. Trvanie procesu likvidácie spoločnosti závisí od jej účtovného stavu. Treba mať na pamäti, že spoločnosť, ktorá je v likvidácii už nemôže podnikať. Ak si likvidátora nerobíte sami, budete si musieť pripraviť financie na odmenu pre likvidátora, ktorá sa len pri tých jednoduchších prípadoch môže vyšplhať až na sumu 30tis. za jednu spoločnosť.

Prevod spoločnosti

Druhou možnosťou je prevod spoločnosti na nového majiteľa. Táto možnosť je neporovnateľne rýchlejšia a finančne menej náročná. Tento proces prakticky prebieha tak, že sa pripraví potrebná dokumentácia. V jednoduchších prípadoch ide o zmluvu o prevode obchodného podielu, v tých komplikovanejších treba vyhotoviť protokol o účtovnom stave spoločnosti ku dňu predaja. Samotný predaj sa uskutoční u notára, kde sa odvolá aktuálny konateľ a vymenuje sa nový, zároveň sa mení názov spoločnosti, jej sídlo, či predmety podnikania. Tieto zmeny sa uskutočnia vo forme notárskej zápisnice. Tá je zárukou, že celý proces prevodu spoločnosti bol bezchybný a nestranný. Dňom vykonania notárskej zápisnice pôvodný konateľ končí vo svojej funkcii a dňom podpisu a doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, prestáva byť spoločník jej vlastníkom. Tým sa pre neho končia akékoľvek práva a povinnosti v spojení so spoločnosťou. Časová náročnosť tohto kroku je približne hodinka u notára a pár dní čakania, kým registrový súd zapíše všetky zmeny (ak ich nezapisuje priamo notár). Výhodou je rýchlosť celého procesu, ako aj to, že ak je Vaša spoločnosť v dobrom účtovnom stave, alebo je platiteľom DPH tak z predaja môžete získať nejaké financie. Ak sa rozhodnete pre odpredaj Vašej spoločnosti nám, tak za prevod a vykonanie všetkých potrebných zmien neplatíte.

 

Teraz najčítanejšie

Patrik Blazicek

Firemný blog eTuls.sk o založení s.r.o, účtovníctve, ochranných známok, virtuálnych sídiel a o podnikaní.