Denník N

V máji najviac vzrástla nezamestnanosť stredoškolsky vzdelaných ľudí v strednom veku v bohatých regiónoch

Nezamestnanosť v máji opätovne narástla. Po náraste v apríli je oproti marcu počet nezamestnaných o 48 000 vyšší.

Z pohľadu veku najviac stúpla nezamestnanosť v strednom veku. Nezamestnanosť ľudí nad 55 rokov alebo nezamestnanosť mladých nestúpla až tak výrazne. Až 41% nárastu nezamestnanosti je štatisticky z vekovej kategórie 25 – 39 rokov.

Z pohľadu vzdelania stúpla nezamestnanosť najmä ľudí so strednou školou bez maturity. Nezamestnanosť ľudí s maturitou, vysokoškolsky vzdelaných či ľudí bez školy nestúpol až tak výrazne (ale nezamestnanosť posledne menovanej skupiny zostáva naďalej vysoká). Až 30 % nárastu nezamestnanosti sú ľudia so strednou školou bez maturity.

Z regionálneho pohľadu nezamestnanosť najviac stúpla v bohatých regiónoch. Napríklad v Bratislave o 50 %, na Považí o 57 %. V regiónoch, kde bola nezamestnanosť vysoká aj v minulosti, sa v posledných mesiacoch výrazne nemenila. Napríklad v Juhoslovenskej kotline bol nárast „iba“ o 16 % (ale stále je alarmujúcich 17 %), na Dolnom Zemplíne sa dostala na úroveň začiatku roku 2019.

Ako sa vyvíjala nezamestnanosť vo vašom regióne? Vyklikajte si tu.

Do budúcna máme neistotu v tom, čo sa stane s občanmi Slovenska, ktorí prídu o zamestnanie v iných krajinách EÚ. Zostanú vo svojom novom domove alebo sa vrátia na Slovensko?

logo projektu

Tento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.

Teraz najčítanejšie

Inštitút zamestnanosti

Cieľom Inštitútu zamestnanosti je prezentovať odborné poznatky a ponúkať riešenia z oblasti trhu práce širokej verejnosti a zainteresovaným odborníkom. Inštitút zamestnanosti sa snaží byť nápomocný osobám pôsobiacim v ekonomickom výskume, vzdelávaní a praxi. Pracuje v oblasti výchovno-vzdelávacej, výskumnej, osvetovej, sociálnej a poradenskej, najmä na poli trhu práce a zamestnanosti.