Denník N

Najjednoduchší recept na zdravie

Ak hľadáte nejakú mýtickú striebornú guľku, ktorá vám bez potu, námahy a drastických diét pomôže žiť zdravšie, možno nájdete odpoveď v nasledujúcej štúdii.

Asi ste neustále bombardovaný rôznymi informáciami, aká je správna diéta pre človeka. Raz je to diéta s nízkym príjmom cukrov, inokedy pre zmenu s minimálnou konzumáciou tukov. Sú to štúdie, ktoré sú robené na malom počte jednotlivcov, alebo sú veľmi krátkodobé.

Preto ma celkom ohromila štúdia, ktorá vyšla v jednom z najrešpektovanejších medicínskych časopisov  – New England Journal of Medicine.  Je už trošku staršieho dáta, ale myslím si,  že v našich končinách veľmi málo zarezonovala a oplatí sa ju pripomínať.

Na rozdiel od iných článkov jednoznačne zaujme robustnosť výskumu. Štúdie sa zúčastnilo viac ako 110 tisíc ľudí a prebiehala neuveriteľných 30 rokov (medzi rokmi 1980 – 2010). A ešte aj jej výsledok ponúka veľmi jednoduchý spôsob, ako viesť zdravší život.

Výskum sa zameral na to, ako konzumácia orechov (je jedno aký druh, dokonca aj arašidy, ktoré sú z botanického hľadiska strukovina) vplýva na úmrtnosť.  Podľa toho, aké množstvo orechov účastníci konzumovali za týždeň (jedna dávka orechov bola jedna unca, čo je asi 28 gramov a pre predstavu je to asi 24 mandlí alebo 18 kešu orechov), boli rozdelení do 6 skupín – tí ktorí nekonzumovali orechy vôbec, ďalej na tých, čo mali menej ako jednu dávku za týždeň, 1 dávku za týždeň, 2-4 dávky za týždeň, 5-6 dávok a nakoniec 7 a viac dávok týždenne.

Počas 30 rokov pozorovania zomrelo z pôvodných účastníkov viac ako 27 tisíc ľudí a u takmer u každého vedeli určiť príčinu úmrtia. Keď štatisticky odfiltrovali vplyv veku, body-mass indexu (pomer hmotnosti v kilogramoch a druhej mocniny výšky v centimetroch), fajčenia, konzumácie alkoholu, konzumácie červeného mäsa, rodinnej anamnézy a ďalších premenných, ukázalo sa, že v prípade ak konzumujete menej ako 1 dávku orechov týždenne, vaša šanca prežiť je o 7% vyššia, ako v prípade ľudí, ktorí nejedia orechy vôbec. Pri 1 porcii to už bolo dokonca o 11% , pri 2-4 dávkach o 13%, pri 5-6 o 15% a pri 7 a viac porciách by ste mali mať šancu prežiť dokonca vyššiu až o 20%.

Úmrtnosť bola nižšia (a efekt približne rovnaký pri všetkých) u takmer z každej príčin smrti. Či sa jednalo o rakovinu, srdcovo-cievne ochorenia, porážky, cukrovku, či dýchacie problémy. Jedine u neurodegeneratívnych chorôb boli výsledky zanedbateľné.

Samozrejme vás hneď napadne, že orechy majú veľký kalorický obsah a testovaní museli mať vyššiu hmotnosť. Ale ukazuje sa (aj keď odrátame vplyv cvičenia), že skupina ľudí s najvyššou konzumáciou orechov mala zároveň aj nižší BMI index.

Treba však upozorniť,  že autori ukázali len súvislosť medzi konzumáciou orechov a zníženou úmrtnosťou. Avšak, aj na základe prác, ktoré mali podobné závery, si myslím, že rozhodne pravidelnou konzumáciou orechov môžete len získať.

Teda ak nie ste alergický, dobrú chuť a veľa zdravia.

Referencie:

Ying Bao at al., Association of Nut Consumption with Total and Cause-Specific Mortality, N. Engl J Med 2013 (369), p. 2001-11. , DOI: 10.1056/NEJMoa1307352

Teraz najčítanejšie

René Derian

Veľkú časť kariéry som sa venoval teoretickému výskumu vlastností molekúl a nízko-rozmerných systémov a oblasť mojej expertízy je kvantové Monte Carlo. V súčasnosti pomocou strojového učenia bojujem proti malwaru.