Denník N

Vnímanie SMERu ako strany odborníkov je mýtus

Do parlamentu bolo doručené stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu k záverečnému účtu štátu z roku 2019. Tvrdenia Smeru o dobrom stave v akom zanechali Slovensko, sa veľmi rýchlo ukázali ako nepravdivé. Prinášam jednotlivé ukazovatele, ktoré ilustrujú, že vnímanie strany SMER, ako strany sociálne orientovaných odborníkov je mýtus.

Vlády SMERU dlh Slovenska neznižovali

Bývalý minister financií za SMER, Ladislav Kamenický, veľmi často opakuje, že dlh Slovenska počas vlády SMERU klesal. Ak by si hociktorý občan požičal každý rok 200 EUR a nikdy z nich nesplatil ani EURO, asi by netvrdil, že jeho dlh klesá. Zbytočne by sa obhajoval, že má každý rok vyšší plat. Presne takúto obhajobu však používal exminister Kamenický.

Slovenská republika mala na rok 2019 naplánovaný vyrovnaný rozpočet. To znamená, že jej výdavky mali zodpovedať jej príjmom. To sa však nestalo. Výsledkom hospodárenia vlády SMERu bol schodok na úrovni 1,3% HDP. V peniazoch ide minutie o 1,2 miliardy EUR viac ako štát dokázal zarobiť. Naša krajina síce zarábala viac, ale nikdy svoje dlhy neznižovala a každý rok si ešte požičiavala.

Ak náš celkový dlh rozmeníme na drobné, zistíme, že každého z nás vláda minulý rok zadlžila približne o 150 EUR. Nejde pritom iba o posledný rok ich vládnutia. SMER zadlžoval Slovákov sústavne od roku 2012. Ako ilustruje graf, každý rok počas vlády SMERU stúpol dlh Slovákov o približne 150-200 EUR na osobu. Nevyužité roky ekonomického rastu, spôsobili, že sme v krízovom období oveľa zraniteľnejší. Obzvlášť teraz, keď je Slovensko po Francúzsku ekonomicky najviac postihnutou krajinou EÚ.

Dlh na jedného obyvateľa SR. Zdroj: NKÚ

Rástli sme pomalšie než naši susedia

V nedeľnej relácii RTVS O 5 minút 12 hovoril exminister hospodárstva Peter Žiga o tom, ako novej vláde chýbajú odborníci. Z jeho úst je to veľmi ironické. Najmä z toho hľadiska, že odborníci bývalej vlády (ako pán Žiga) nedokázali zabezpečiť rast hospodárstva, ktorý by adekvátne konkuroval našim susedným krajinám. Napríklad Česko aj Poľsko zaznamenali väčší rast svojej ekonomiky. Maďarsko v roku 2019 dokonca viac ako dvojnásobný rast oproti Slovensku.

Nevyužité dobré časy svetovej ekonomiky neboli všetko čo vláda SMERu nevyužila. Za posledných 6 rokov vlády sociálnej demokracie na Slovensku sa nevyčerpalo ani 30% eurofondov, ktoré nám poskytla Európska únia do roku 2020. Projekty, ktoré mohli pomôcť vyriešiť modernizačný dlh našich ciest, nemocníc či podpory vedy a výskumu ostali nevyužité.
Riešenie tejto situácie tak ostalo na novú vládu, ktorá len vďaka pomoci únie má možnosť tieto prostriedky vyčerpať.

NKÚ kritizuje konkrétne zlyhania

Skúste hádať, koľko kilometrov ciest I. triedy alebo diaľnic odovzdal štát v roku 2019 do užívania pre svojich občanov? Neuhádnete… 0. Ani jeden kilometer ciest nebol odovzdaný za celý rok. Štát (resp. Ľubomír Vážny) zaviedol mýtny systém na podporu výstavby nových ciest. Podľa analýzy NKÚ sa z 1 EURA, ktoré zarobí mýtny systém používa približne 10 centov na výstavbu nových ciest. Celkové výnosy mýta tvoria približne 1,5 miliardy EUR, z ktorých viac ako 800 miliónov skončilo v súkromných rukách. Z takýchto zdrojov by sme mohli vyplatiť nie len 13te ale aj 14te dôchodky.

NKÚ poukazuje aj na enormné zadlženie nemocníc, netransparentné kategorizovanie liekov či chýbajúce učebnice, ktoré nás v medzinárodnom porovnaní posúvajú na dno svetových rebríčkov. Až 44% našich riaditeľov škôl sa sťažuje na nedostatok učebníc a podľa svetového rebríčka PISA sú chýbajúce učebnice priama príčina horšieho vzdelania. Ani prepad v medzinárodných rebríčkoch testovania našich žiakov nedonútil bývalú vládu k väčším investíciám do vzdelávania. Spomedzi krajín EÚ sme v investíciách do vzdelávania piaty od konca. Poľsko, Maďarsko, Česko aj Rakúsko investovali do vzdelanosti svojich detí viac ako my.

Pri náhľade do minulosti by sme len ťažko hľadali ilustráciu odbornosti SMERu. Skúsme si spomenúť, ako dopadli ich snahy o reformu zdravotníctva, školstva, dôchodkového systému či verejnej správy. Nič z toho bývalá vláda nedokončila a väčšinu ani nezačala. Kde sa teda ukázali tie roky skúseností a odbornosti pri riadení krajiny? Kde sa ukázal sociálny charakter?

Výsledky, ktoré tu zanechali majú jediné pozitívum. Sú poučením, ako neriadiť hospodárstvo krajiny, ktoré sa v čase pandémie ocitlo na chvoste Európskej únie.

Zdroj: Stanovisko NKÚ k Záverečnému účtu SR. online: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=100

Teraz najčítanejšie

Anna Mierna

Primátorka kráľovského mesta Skalica a poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky za stranu OĽaNO.