Denník N

Výzva: Dokáž, že na to máš!

Ilustračný obrázok (zdroj: brett-jordan-kuEMUoDZepY-unsplash)
Ilustračný obrázok (zdroj: brett-jordan-kuEMUoDZepY-unsplash)

Ak si nevieš predstaviť, ako sa rodí vedecká práca, ako sa píše bakalárka/diplomka, čo to obnáša, nájdi si čas a pozri na text nižšie. Zistíš, prečo mi vadia zaplatené tituly, prečo ma uráža, keď sa z titulu robí holubník, prečo potrebujeme akútnu zmenu vzdelávacieho systému. Titul nie je na ozdobu!

Niektoré veci nejdú ľahko, aspoň mne nie. Spísať vedeckú prácu mi trvá dlho. Samotné spisovanie je vlastne už len čerešnička na torte. Predchádza mu dlhé bádanie a spájanie informácií.

Mojou prvou väčšou vedeckou prácou bola bakalárka. Nad bakalárkou, ako i nad diplomkou a doktorandskou prácou, som presedela celé dni i noci, niekoľko týždňov. Musela som sa naučiť formulovať vedecké otázky a odpovede, zaujať vedecký odstup, vycibriť kritické myslenie a vyhodnocovať informácie. Chce to čas, veľa času.  Ešte viac času zabrala praktická časť – či už v laboratótiu alebo za počítačom. Darmo, výsledky za mňa nik nevyhodnotil, odborné články nikto neprečítal, grafy nik nenakreslil, simulácie nik nenaprogramoval. Počas celého procesu boli nevyhnutné interakcie so školitelom, ktorý prácu komentoval, diskutoval so mnou, vracal mi text na prerábku a usmerňoval ma. Záverečná práca je aj vizitkou školitela a vedeckej inštitúcie.

Ilustračný obrázok (zdroj: kevin-ku-w7ZyuGYNpRQ-unsplash)

Neviem si predstaviť, že by som dala poznámky kamarátke a tá ich spísala a hotovo. Bum, bum, čistá práca. Myslím, že by ani moja najvzdelanejšia kamoška (Evka, Lenka či Jarka) nemala šancu sa z poznámok vysomáriť. Po prečítaní článku som si robila poznámky, vlastnými slovami, a snažila sa ich napasovať do textu – logicky, vecne, stručne. Každé súvetie či kratučký úsek textu opierajúci sa o poznatky z iných článkov sa musí odcitovať (uviesť, odkiaľ informácie sú, kto je ich originálnym autorom). Ak bola časť práce moja vlastná, bez citácií, tak sa informácie vždy opierali o moje experimenty (na základe pozorovaní, meraní, programovania, simulácií). Takto som spisovala svoju bakalárku, potom aj diplomku. Ak chceš kvalitu a titul, musíš to zvládnuť sám/sama!

Pri doktorandskej práci som mala veľké šťastie, ušetrila som pár dní spisovania – mala som už niekoľko kvalitných publikácií v zahraničných odborných časopisoch. Stačilo napísať úvod (prehľad do problematiky), zcvaknúť publikácie a stručne ich okomentovať. Napriek tomu som na môj úvod použila informácie z viac ako 60 článkov (vyše 60 citácií).

Mimochodom, každú vedeckú prácu, za ktorú je titul, treba obhájiť. Počas obhajoby autor odpovedá na otázky školitela a oponentov (vzdelaní odborníci, docenti a profesori). Z obhajoby sa vedie písomný záznam (teda aspoň v mojom prípade). Na obhajoby som sa pripravila samotným študovaním odborných publikácií. Keď ma zobudíte nadránom, tak budem “ready” na tému mojich prác odborne diskutovať. Prisahám!

Autorka: Viera Kováčová (Veve)

PS: A čo obhajoby a štátnice našich vrcholových štátnych predstaviteľov? Z ktorých predmetov štátnicovali a aké kapacity sedeli v ich komisiách?

Vyzývam Ťa, ukáž sa!!

Začnem prvá a vyzývam našu Lenku zo ŽV

Veve:

Bakalárka:
VUT Brno, 51 citácií, úplný rozsah 57 strán, školitel: Ing. Mgr. Libor Babák, Ph.D., MBA, oponent: Ing. Radka Burdychová, Ph.D.
https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/10404

  • viac menej teoretická práca
  • začala som spolupracovať s BFÚ, AV ČR
  • v téme som pokračovala na diplomke

Diplomka:
VUT Brno a BFÚ, AV ČR, 56 citácií, úplný rozsah 62 strán,
školitel:  prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc., oponent: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/30102?zp_id=30102&aid_redir=1

  • pochválim sa Vám: boli z toho moje prvé 2 publikácie a software
  • vyše rok som experimentovala v laboratóriu
  • veľa som programovala a skriptovala (príprava na PhD)

PhD práca:
Masarykova Uni a BFÚ, AV ČR, 63 citácií, úplný rozsah 85 strán, školitel: RNDr. Bohuslav Janoušek, Ph.D., prvý oponent:  doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D., druhý oponent: Mgr. Jan Bartoš, Ph.D. https://is.muni.cz/th/grmpc/

  • niekoľko článkov (dokonca aj celkom zvučný Nature Communications)
  • stáže a letné školy v zahraničí

 

Lenka Belicová:

Diplomová práca:
VŠCHT Praha, Ústavu biochemie a mikrobiologie
Vedúca práce: doc. RNDr. Jarmila Pazlarová, CSc – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Konzultantka: doc. Ing. Alena Pichová , CSc. – Mikrobiologický ústav AVČR
Oponent: RNDr. Zdeněk Drahota, D.Sc. – Fyziologický ústav AVČR
Názov: Mitochondrie v procesu stárnutí kvasinek
https://repozitar.vscht.cz/theses/17184/

  • 54 citácií, úplný rozsah: 60 strán
  • Tematicky naväzuje na bakalársku prácu, vedenú pod rovnakým dozorom (https://repozitar.vscht.cz/theses/13851/)
  • Experimentálna časť bola vypracovaná v Laboratoři buněčné biologie Mikrobiologického ústavu AVČR
  • Som vďačná, že mi pani konzultantka a školitelka nechali dosť voľné ruky, aby som sa mohla realizovať, vybrať si podotázky, navrhnúť experimenty, naučiť sa ako ich urobiť a interpretovať. Cítila som sa ako pravá výskumníčka. Skúmala som ako bunky regulujú stárnutie na molekulárnej úrovni. Aby som všetko stihla, víkendová práca ma neminula.

Dizertačná práca:
Faculty of Medicine Carl Gustav Carus, Technical University Dresden
Prvý oponent: Prof. Dr. Marino Zerial
Druhý oponent: Prof. Dr. Rolf Jessberger
Predseda komisie: Prof. Dr. Michele Solimena
Názov: Molecular mechanisms of hepatocyte polarity

  • 134 citácií, úplný rozsah: 110 strán
  • Experimentálna časť bola vypracovaná na Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics v skupine Prof. Dr. Zeriala
  • Poctivá štvorročná a nedávno obhájená makačka, kde som rozvíjala inovatívne prístupy ku komplexnému problému a samozrejme neustále zlyhávala. Nakoniec som vyvinula spôsob, ako kultivovať bunky izolovavané z pečene a skríningovou metódou našla gény, ktorý zodpovedajú za ich správnu morfológiu. Je to základný výskum, ktorý nám pomôže pochopiť, ako vzniká štruktúra pečene.

Kto ďalší prijíma výzvu?

Teraz najčítanejšie

Žijem vedu

Žijem Vedu je platforma, ktorá dáva priestor všetkým slovenským vedkyniam a vedcom prispieť k napredovaniu vedy na Slovensku.