Denník N

Žurnalistika by mala ťažiť z poznatkov miestnej komunity

Prepojenosť mediálnych pracovníkov (to znamená, že nie iba píšucich novinárov, ale všetkých členov redakcie) s publikom, teda komunitou čitateľov, musí byť oveľa hlbšia a priamejšia, ako sme doteraz zvyknutí. Redakcie by nemali svoje obsahy robiť pre ľudí, ale v úzkom kontakte s nimi.

Spoločnosť tvoria malé komunity

Už dávnejšie ma zaujala myšlienka jedného známeho, že spoločnosť tvoria komunity (malé komunity v rámci mesta a regiónu), na ktoré sa treba orientovať a v rámci ktorých treba budovať vzťahy, a tým meniť spoločnosť.

Predpoklad, že komunita dáva priestor na vznik nových projektov, myšlienok a organizácií, je určujúci. Pričom tento pohyb zdola nevylučuje možnosť ďalšieho pôsobenia aj na vyšších úrovniach v jeho neskoršej fáze.

Ilustračné foto: Flickr.
Ilustračné foto: Flickr.

Mimochodom, spomínaný známy spolu s malým kolektívom iných ľudí už niekoľko rokov vedie amatérsky športový tím hráčov frisbee. V súčasnosti sa nielenže zúčastňujú celoslovenských a medzinárodných súťaží v tomto športe, ale aj sami organizujú kempy, športové stretnutia a zaúčajú dorast, pričom sa do budúcnosti plánujú stať občianskym združením. Tím má sídlo v slovenskom 50-tisícovom meste, čo svedčí o veľkých možnostiach aj v pomerne malých komunitách.

Novinári by mali zapojiť komunity do procesu tvorby správ

Nad niečím podobným môžeme uvažovať aj v žurnalistike. Prepojenosť  mediálnych pracovníkov (to znamená, že nie iba píšucich novinárov, ale všetkých členov redakcie) s publikom, teda komunitou čitateľov, musí byť oveľa hlbšia a priamejšia, ako sme doteraz zvyknutí.  Redakcie by nemali svoje obsahy robiť pre ľudí, ale v úzkom kontakte s nimi.

V článku Deklarácia o závislosti rozvíjajú novinári Molly de Aguiar a Josh Stearns myšlienku, že spolupráca spravodajských organizácií a komunít môže byť prínosom pre spoločnosť, ale môže tiež transformovať lokálnu žurnalistiku – zlepšiť je kvalitu.

Graf ukazuje koľko nevyužitého potenciálu je pri podávaní správ publiku. Ide o starý model poskytovania správ, keď novinár produkuje a publikum konzumuje, tzv. prenosový model komunikácie. Zdroj grafu: blog Joya Mayera, pôvodne spracoval Meg Picard (bývalý spolupracovník Guardinu)
Graf ukazuje koľko nevyužitého potenciálu je pri podávaní správ publiku. Ide o starý model poskytovania správ, keď novinár produkuje a publikum konzumuje, tzv. prenosový model komunikácie. Zdroj grafu: blog Joya Mayera, pôvodne spracoval Meg Pickard (bývalý spolupracovník Guardinu)

Obidvaja novinári sú pravidelnými prispievateľmi na portál The Local News Lab, ktorý slúži ako akási prípadová štúdia o udržateľnosti regionálnej žurnalistiky – konkrétne na prípade médií v New Jersey.  Hlavnou myšlienkou celej stránky a najmä autorov, ktorí za ňou stoja, je presvedčenie, že „riadne informovaní a silne zapojení občania sú základom pre silnú demokraciu a pre angažované komunity“.

Všetky články a správy, ktoré zdieľajú, vychádzajú z reálnych skúseností a zo spolupráce s viacerými lokálnymi médiami. Pričom ich výstupy môžu slúžiť ako inšpirácia aj pre iné komunity.  Samozrejme, treba prihliadať na to, že New Jersey a ani nastavenie amerického mediálneho prostredia nemožno porovnávať so slovenským mediálnym systémom. No napriek tomu môže byť niekoľko ich myšlienok zaujímavých aj pre slovenský médiá. (Názor, že je potrebná spolupráca redakcií a komunít, John Stearn tiež rozvíja napríklad TU alebo TU.)

K takýmto myšlienkam patria:

(vychádzam z článku Deklarácia závislosti)

 1. Verejnosť by mala byť stále stredobodom novinárskeho snaženia a žurnalistiky ako takej. A to nielen ako spotrebiteľ, ale tiež ako spolupracovník a tvorca.
 2. Ľudia sa v súčasnosti potrebujú spoľahnúť na spravodajské organizácie a na správy, ktoré prinášajú.
 3. Vytváranie komunity okolo média a jej podpora môže viesť tiež k podpore organizácie samotnej. A to prostredníctvom členstva alebo darov. Ide o jeden z nových modelov financovania médií, ktorý v súčasnosti nahrádza príjmy z reklamy. To však bude fungovať iba ak budú mať ľudia väzbu k práci, ktorú novinári robia.
 4. Komunity potrebujú lokálne správy, a tie sa preto musia prispôsobiť ich potrebám. Každá komunita má tieto potreby iné.
 5. Spomínaní autori veria, že ak je zapojenie komunity do procesu dostatočné, zvyšuje sa účasť ľudí na žurnalistickom procese. Následne by sa mohla zvyšovať všeobecná mediálna gramotnosť a občianska angažovanosť.
 6. Podpora a pomoc zo strany komunity môže byť nielen finančná, ale aj odborná – či už pôjde o programovanie alebo vytváranie videí. Okrem toho redakcia môže vďaka komunite lepšie plniť svoje poslanie na poli služby verejnosti.
 7. Novinári a redakcie by preto mali rozmýšľať o tom, kto ich komunitu vlastne tvorí. Od demografických údajov (vek, pohlavie, vzdelanie…) cez spôsob, akým sa komunita k správam pristupuje (mobil, tablet…) až po pochopenie úloh miestnych inštitúcií a úradov. Novinár by mal byť vo svojej podstate súčasťou danej komunity.
 8. Budovanie vzťahov a dôvery si vyžaduje čas.
 9. Novinár by mal mať pravidelnú spätnú väzbu od svojej komunity v celom procese tvorby správ.
 10. Lokálna žurnalistika by mala napomáhať riešeniam problémov a nielen na ne len poukazovať.
 11. Redakcie by mali poodhaliť niektoré z vnútorných procesov, aby publikum rozumelo procesu tvorby správ, rozumelo fungovaniu spravodajskej organizácii a aby tiež spoznalo pravidlá novinárskej etiky.
 12. Ľudia by mali vedieť ako kontaktovať novinára, ale aj ako prihliadať na relevantnosť  (hodnota a pravdivosť) správy, kvôli ktorej ho kontaktovali. Pochopiť hodnotu správy ich však môžu naučiť iba novinári.
 13. V rámci komunity by tiež mala vzniknúť verejná diskusia okolo publikovaných správ. Redakcia by na ňu mala vytvoriť priestor a stať sa tak prostredníkom pri riešení náročných verejných otázok.
Ilustračné foto: Flickr.
Ilustračné foto: Flickr.
Riešením pre žurnalistiku je oceniť poznatky, ktoré má miestna komunita a nájsť spôsoby, ako sa o ne podeliť.
(Josh Stearns, Building Journalism With Community, Not For It)

Prvým krokom je diskusia

Jeden prípad diskusie s komunitou opisuje vo svojom texte novinárka Debbie Galant. Hlavnou myšlienkou bolo spojiť redakcie s akademickými a občianskymi inštitúciami a pokúsiť sa o prediskutovanie najvážnejších problémov v rámci miestnej komunity (New Jersey). Témou diskusie bolo zušľachťovanie nevyužitých oblastí a obnova mestského rozvoja, pričom bola rozdelená na dva dni. Počas prvého odborníci nastavili diskusiu a problematiku, aby mohla verejnosť následne vyjadriť svoje stanovisko. Prvá časť – a teda odborné nastavenie diskusie – sa javila ako nevyhnutná a opodstatnená. Tiež bola snaha vytvoriť menšie skupiny, aby sa komunikácia stala osobnejšou. Centrum pre spoluprácu médií v New Jersey, ktoré diskusiu organizovalo, chce tiež dosiahnuť, aby novinári v budúcnosti podobné akcie riadili sami.

Teraz najčítanejšie