Denník N

M. Vincent: Sláva Božej lásky & D. A. Carson: Evanjelium Ježiša Krista (Čitateľský denník 29—30/2020)

„Pred niekoľkými rokmi položil reportér základnú otázku vtedajšiemu austrálskemu anglikánskemu biskupovi Perthu: ‚Keby sme našli Ježišov hrob a vedeli nejako dokázať, že pozostatky v tom hrobe sú Ježišove, čo by to urobilo s vašou vierou?‘ Arcibiskup odpovedal, že s jeho vierou by to neurobilo nič: Ježiš Kristus vstal v jeho srdci.

Apoštolovi Pavlovi je to oveľa jasnejšie: Ak Kristus nebol vzkriesený, márna je naša viera‘. Inými slovami, časťou potvrdenia viery je pravdivosť objektu viery — v tomto prípade Ježišovho vzkriesenia. Ak Ježiš nevstal, tak tomu môžete veriť, koľko chcete, ale stále je to márna viera (…)

Mnoho ľudí v našej kultúre si myslí, že slovo viera je buď synonymom pre náboženstvo, alebo sa týka osobnej, subjektívnej náboženskej voľby. Nemá nič spoločné s pravdou. Pavol však v tejto stati trvá na tom, že ak Kristus nevstal, tak viera, ktorá verí, že Kristus vstal, je celkom márna. Časťou potvrdenia pravej viery je spoľahlivosť, pravdivosť objektu viery. Ak veríš, že niečo je pravda, keď to v skutočnosti pravda nie je, tak tvoja viera nie je chvályhodná, ale márna, bezcenná a ty sám poľutovaniahodný.

Prednedávnom som si dal predsavzatie, že pol roka nebudem kupovať žiadne nové knihy. Akože literárnym podarúnkom som otvorený, ale nič viac. Nakopilo sa mi toho totiž už naozaj veľa, a ani trocha šetriť nie je zlý nápad. Tak či onak, mám za sebou už dva mesiace tejto tortúry (odškrtávam si malý kalendárik nalepený na dverách spálne), a konečne som sa dostal aj k dlho odkladaným knihám. Napríklad aj z mojej obľúbenej edície ReFormatio.

Milton Vincent v Sláve Božej lásky popisuje svoj príbeh kazateľa, ktorého každodenný kolotoč povinností a zlyhaní postavil pred otázku, čomu to vlastne verí. Zo svojich zápiskov z tohto prelomového obdobia postupne vyskladal útlu knihu, v ktorej zdôrazňuje jednoduchú myšlienku — každý kresťan si musí neustále pripomínať pointu dobrej správy evanjelia, doslova každodenne. Ako to sám nazval: „kázať evanjelium samému sebe“. V knihe nájdete aj stručné zhrnutie evanjelia v próze — a čo je veľmi sympatické — aj v poézii.

Náš druhý dnešný autor, D. A. Carson, mal pôvodne v marci zavítať na Slovensko, ale keďže sa táto návšteva musela kvôli korone presunúť na neurčito, vyšla adaptácia jeho prednášky Evanjelium Ježiša Krista v knižnej podobe. Polovicu knihy tvorí výklad Prvého listu Korinťanom (15, 1 — 19), kde Carson zdôrazňuje jeho ukotvenie v reálnej histórii a dôležitosť tohto faktu pre kresťanov a pointu evanjelia. V skratke: ak je zmŕtvychvstanie Krista fejk, tak celá naša viera je síce pekný folklór, ale predsa len bájka, ktorej nemá zmysel naozaj veriť — a už vôbec nie podriaďovať celý svoj život.

Táto prednáška pôvodne zaznela na prvej konferencii zoskupenia The Gospel Coalition v roku 2007 v Chicagu, a keďže odvtedy vznikla pobočka tohto zoskupenia aj u nás, nájdete v druhej časti knihy aj základné dokumenty a poslanie slovenského Spoločenstva evanjelia.

Toľko na dnes, najbližšie sa vidíme pri nejakom comicse!

M. Vincent: Sláva Božej lásky
Porta libri, 2019
84 strán
*
75 %

D. A. Carson: Evanjelium Ježiša Krista
Porta libri, 2020
76 strán
*
85
%

Moje písačkykresbičky môžete sledovať aj tu.

Teraz najčítanejšie

Jakub Lenart

Naivné mudrovania o knihách, comicsoch, kultúre, Bardejove a tak podobne.