Denník N

Privatizácia a lá Mr.Kotuliak

O jednu sprivatizovanú fakultu STU viac, či menej ….

Nechajte prosím Mr. Kotuliaka. Ako dekan je síce mizerný, ale ako privatizačný manažér nemá chybu. A že dostal chuť na fakultu? A to hneď na jednu z najlepších, najkvalitnejších. No a čo. Ak má mať problémy s jej privatizáciou, tak nech to už predsa stojí za to! On naozaj nemôže za to, že ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky bolo už dávno zrušené. Ešte v roku 2003. On dostal chuť na privatizáciu teraz a hneď. Tak na čo má ešte chudák čakať? Nebude to prvá ani posledná fakulta STU, či inej vysokej školy na Slovensku, ktorá bola sprivatizovaná. Ovládnutá na večné veky vekov jej dekanom, či inou skupinou, či skupinkou tých správnych akademikov. Len o tejto privatizácii sa akosi viac píše. Ale za to chudák Kotuliak naozaj nemôže.

Inak to mal dobre spočítané. Počty a s tým spojený lobing, manipuláciu s hlasujúcimi akademikmi ovláda perfektne. Klobúk dole. Hlasovanie a hlavne potrebné hlasy získava nepochybne bravúrne. Keď treba niekoho na hodinu prepustí, keď to potrebuje potrebný počet hlasov resp. lojálnych zamestnancov napriek všetkým zákazom a dohodám bez váhania na fakultu prijme. V prípade, ak hlasovanie napriek tomu nevyjde podľa jeho predstáv, ešte je tu akademický senát STU a jeho slávni akademici. Nie je pre nich problém vyhlásiť takéto voľby za neplatné. Veď nejaký dôvod, či skôr pseudo-dôvod sa vždy nájde, alebo vymyslí. Bravó páni akademici. Oni sa nedajú. Oni sú tí hrdinovia, ktorí ako v 50 rokoch stoja na barikádach. Len sa zdá, že im akosi uniká, na ktorej strane barikády to vlastne stoja. Popri profesionálnom riešení odborných, vedeckých a technických úloh pánom akademikom tak trochu unikol fakt, že každá barikáda má 2 strany. A morálka spravidla stojí len na jednej strane takejto barikády. Na čo ju však zbytočne riešiť. Morálka, vzor etického správania pre mladých ľudí, študentov nie je predsa technická veličina. Tak prečo sa ňou na pôde Slovenskej technickej univerzita naplano zaťažovať?

Akademická sloboda, akademická pôda. Akademická samospráva. Pojmy, ktorým dáva náplň nielen strohé znenie príslušných zákonov a vyhlášok, ale najmä ich implementácia do reálneho, každodenného života na jednotlivých fakultách. Aj na prestížnej fakulte FIIT STU.

Status quo na FIIT. Odchod dvoch tretín docentov a profesorov. Mr.Kotuliak hľadá náhradu. Plánovaný prechod množstva študentov na fakulty v Českej republike. Mr.Kotuliak ostáva.

Kto to skutočne ohrozuje právo študentov na FIIT STU na kvalitné odborné vzdelanie?

Jedno hlasovanie má veľký senát STU už za sebou. Na základe návrhu študentov. Výsledok? Záštita privatizácie FIIT STU a lá Mr.Kotuliak. Fakulty bez kvalitných, dlhoročných profesorov a docentov. Fakulty bez garancie odbornosti a profesionality. Fakulty bez študentov? Fakulty bez kreditu. Veľký senát STU má možnosť na reparát. Už onedlho bude znova hlasovať. tentokrát na základe návrhu samotného rektora STU p. Fikara.

Pochopia dovtedy všetci hlasujúci akademici, že akademická pôda nie je ich súkromným vlastníctvom, že vôľa väčšiny zamestnancov a študentov musí vždy stáť nad svojvôľou jednotlivca? Aj keď sa zhodou čísel stal dočasne dekanom?

Teraz najčítanejšie

Miroslav Janis

Optimisticky a vytrvalo sa pokúšať o to, aby politici a verejne činní ľudia rešpektovali práva občanov, aby niesli "doživotnú" zodpovednosť za svoje činy pri výkone verejných funkcií...