Denník N

Je vaša voľba úplne slobodná?

Predstavte si , že idete raňajkovať v hoteli. Myslíte si, že to, ako jedlo bude zoradené, podmieni váš výber?

Presne takýto experiment na zistenie, aký vplyv má poradie jedál v bufetových vitrínach na výber jedla urobili B. Wansink a A. Hanks. Človek, ktorý prišiel na raňajky, bol náhodne priradený k jednému z dvoch radov bufetových vitrín. V obidvoch boli úplne totožné pokrmy, identický bol aj spôsob ich servírovania a množstvo jedla. Čo však bolo iné, bolo ich poradie. Jeden rad začínal praženicou so syrom, nasledovanou smaženými zemiakmi, slaninou, škoricovým osím hniezdom, nízkotučnou granolou, nízkotučnými jogurtom a končil ovocím. Druhý rad začínal ovocím a presne v opačnom poradí jedál končil praženicou so syrom. Každému stravníkovi bolo povedané, že jedlo si môže nabrať iba jedenkrát. Výskumníci potom zaznamenávali, kto si aké jedlo naberie (nabraté množstvo nemerali a ani nezbierali dáta o skutočne skonzumovanom jedle).

Ukazuje sa, že účastníci experimentu si s oveľa väčšou pravdepodobnosťou vyberali jedlá, ktoré zbadali najskôr. Častejšie si vyberali prvé umiestnené jedlo, a je jedno, či to bolo ovocie alebo praženica. V prípade ovocia, ak bolo na prvom mieste, si ho zobralo 86,4% stravníkov, oproti 53,8%, ak bolo posledné. U praženice to bolo 75,4%, keď bola situovaná najskôr, v porovnaní s iba 28,8% pri umiestnení na poslednej pozícii. Nezávisle na orientácii vitrín, prvé tri pokrmy v rade tvorili podstatnú časť  (v priemere 65,7%) zloženia taniera.

Z tohto výskumu plynie niekoľko dôležitých implikácii, či už pre predajcov a marketérov na jednej strane a konzumentov a zákazníkov na druhej.  Ako zákazník si hneď uvedomíte, že obchodník vám ponúka ako prvý tovar, ktorý potrebuje predať najrýchlejšie (napr. zeleninu a ovocie, alebo pečivo) alebo ten, na ktorom má najväčšiu maržu.

Alebo, že vhodným designom a rozmiestnením jedál (aj keď to u nás nie je až tak bežné v porovnaní s USA, kde veľká časť jedální funguje bufetovým štýlom), vieme študentov alebo zamestnancov „donútiť“ aby si vyberali menej kalorické a zdravšie alternatívy.

Prípadne sa zamyslite nad usporiadaním potravín vo vašej chladničke. To čomu sa chcete viac vyhýbať, by ste mali uložiť v zadnej časti, takže vám to nepadne do očí. A naopak, to čo chcete preferovať vo vašom jedálničku, by malo byť okamžite viditeľné pri otvorení dvierok.

A možno, čo je asi najdôležitejšie,  si začnete viac všímať, že váš výber a preferencie sú silne ovplyvnené prostredím, v ktorom sa nachádzame a jeho designom.

Referencie:

Wansink B, Hanks AS (2013) Slim by Design: Serving Healthy Foods First in Buffet Lines Improves Overall Meal Selection. PLOS ONE 8(10): e77055. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0077055

Teraz najčítanejšie

René Derian

Veľkú časť kariéry som sa venoval teoretickému výskumu vlastností molekúl a nízko-rozmerných systémov a oblasť mojej expertízy je kvantové Monte Carlo. V súčasnosti pomocou strojového učenia bojujem proti malwaru.