Denník N

Colin Spencer – Dejiny homosexuality

Núti k zamysleniu, spochybňuje predsudky a snaží sa o prehĺbenie pochopenia.

To, že existuje niečo ako homosexualita, som prvý-krát zistil, keď som ešte ako malý chlapec pozeral film Policajná akadémia. Pamätám si na konkrétnu scénu v klube Modrá ustrica: dvaja policajti v civile sa nečakane objavia v gay bare a sú donútení tancovať s miestnymi gaymi, ktorí sú oblečení v policajných/motorkárských uniformách. Tej scéne som vtedy nerozumel a dostalo sa mi vtedy k tomu vysvetlenie, že „tí ujovia sú teploši“.  Pamätám si to doteraz. Prvé čo ma napadne, keď sa povie slovo homosexualita, je presne táto scéna. Ďalšie čo ma napadne, keď sa povie slovo homosexualita, je Freddie Mercury oblečený v ženských šatách v klipe I Want To Break Free.

O homosexualite som si niekedy myslel, že je to niečo, čo vzniklo v 60. rokoch v USA a spájal som si to so sexuálnou revolúciou. Homosexualitu som si spájal aj s AIDS a vedel som, že na AIDS zomrel aj spomenutý Freddie Mercury. Z náboženstva som si pamätal, že homosexualita je „hriech“, niečo perverzné a zvrátené, niečo čomu by sa mali slušní ľudia vyhýbať. Pamätám sa, že som nerozumel, prečo potrebujú homosexuáli organizovať Dúhový pochod, nechápal som, čo tým chcú dosiahnuť. Osobne som žiadneho homosexuála nepoznal, ale vedel som, že homosexuálom je napr. Elton John, George Michael alebo Neil Patrick Harris.

Bol som vychovaný v homofóbnom prostredí. V škole a medzi kamarátmi sa bežne robili vtipy o „teplošoch“ a najhoršou nadávkou bolo nazvať niekoho „buzerantom“. Pamätám si, že keď som bol prvý krát v Londýne a videl som v parku dvoch mužov sa držať za ruky, bol som zhrozený. Jeden môj kamarát to nazval „úpadkom civilizácie“.

Na strednej škole sme mali etickú výchovu a učiteľka sa nás vtedy pýtala, čo si myslíme o registrovaných partnerstvách homosexuálov. Nemal som na to vtedy názor a nerozumel som, aké problémy by to riešilo. Vedel som iba, že v niektorých štátoch sú registrované partnerstvá alebo manželstvá homosexuálov povolené. Učiteľka nám vtedy vysvetlila, že keď spolu dvaja homosexuáli žijú a jeden z nich sa dostane do nemocnice, tak ten druhý nemá právo dozvedieť sa informácie o jeho zdravotnom stave. Alebo, ak by jeden z nich zomrel, ten druhý nemá právo zdediť partnerov majetok. Vtedy som pochopil, že homosexuáli, to nie sú iba polonahý mladíci tancujúci na dúhovom pochode, ale že to môže byť dvojica, ktorá spolu žije desiatky rokov, pričom štát ich partnerstvo právne neuznáva a že povolenie registrovaných partnerstiev by pre nich malo veľký význam.

Keď sa na Slovensku v roku 2015 riešilo Referendum o rodine, čítal som viacero článkov a názorov ohľadom LGBT témy. Najväčší prínos pre mňa mali príbehy a rozhovory s homosexuálmi žijúcimi na Slovensku. Pamätám si príbeh dvoch žien, ktoré spolu žijú niekde na strede Slovenska a vychovávajú spolu dcéru. Ďalším bol príbeh dvoch pánov, z ktorých iba jeden je Slovák a druhý je cudzinec. Žijú spolu v byte v Bratislave. A posledný príbeh, na ktorý si spomínam, je o dvojici, ktorá sa rozhodla nečakať na to, keď sa na Slovensku povolia registrované partnerstvá a manželstvo uzavreli vo Veľkej Británii. Referenda som sa vtedy nezúčastnil. Nesúhlasil som s názormi Aliancie za rodinu ani Konferencie biskupov Slovenska. Od spomenutého referenda v roku 2015 si všímam ako niektorí politici a politické strany strašia svojich voličov a využívajú na to aj tému LGBT. Mal som pocit, že počas predvolebnej kampane k parlamentným voľbám z tohto roku sa to výrazne zosilnilo. Myslím si, že ohľadom homosexuality sa šíri veľa mýtov, klamstiev a zavádzajúcich tvrdení. Mal som potrebu si nájsť zdroj informácií o homosexualite, aby som zistil, čomu môžem veriť a čo je nepravda a by som si vedel na túto tému spraviť názor a vedel si ho aj obhájiť. A tak som sa dostal ku knihe Colin Spencer – Dejiny homosexuality.

Autor v knihe uvádza, že to čo dnes nazývame homosexualitou, oddávna patrilo k prejavom sexuality vo všetkých spoločnostiach. V staroveku nebolo potrebné rozlišovať sexuálne správanie k rovnakému pohlaviu od sexuálneho správania k opačnému pohlaviu. Slovo „homosexualita“ bolo vtedy zbytočné, pretože neexistovala idea, ktorej by zodpovedalo.

Autor uvádza päť rozdielnych skupín v homosexuálnom správaní, ktorí sa vyskytovali v priebehu dejín :

  • vzťahy s vekovým rozdielom (napr. medzi starším mužom a chlapcom),
  • vzťahy, kde jeden z dvojice je prezlečený za opačné pohlavie,
  • rovnocenné partnerstvá s rovnocenným postavením vo vzťahu,
  • nerovnocenné partnerstvá, ktoré prekračujú hranicu spoločenských tried,
  • vzťahy, ktoré prekračujú rasové bariéry.

Autor opisuje množstvo rituálov obsahujúcich homosexuálne styky, napr. rituálnu pederastiu, uctievanie falusu alebo indiánsky transvestitizus. Na množstve príkladov autor opisuje homosexuálne vzťahy v starovekom Grécku, Mezopotámii, Egypte, Ríme, Indii, Japonsku alebo Číne. Spomína aj Keltov, Barbarov a Slovanou. V ďalšej časti rozoberá duchovno-kultúrny konflikt medzi Gréckom a Židmi, opisuje Sodomu a Gomoru a obdobie ranného kresťanstva. Ďalšou častou je stredovek, kde s rastúcou úlohou cirkvi silnie odpor k všetkým formám sexuálneho správania okrem sexu medzi mužom a ženou výhradne za účelom plodenia detí. Veľkú časť knihu autor venuje obdobiu od 1700 po 1900, kedy sa tvorila homofóbna spoločnosť, ako ju poznáme dnes. Homofóbne názory z tohto obdobia pretrvali až dodnes. V tomto období sa už homosexualita trestala a homosexuáli boli súdení, väznení a aj vraždení. Autor opisuje najmä situácii v Británii a USA. Venuje sa aj obdobiu svetových vojen, bojom za rovnoprávnosť a aj AIDS.

V závere autor analyzuje, prečo existuje homofóbia. Zamýšľa sa nad mnohými všeobecne prijatými normami. Pýta sa, prečo je v niektorých spoločnostiach láska k rovnakému pohlaviu tolerovaná a v iných sú ľudia s inou sexuálnou orientáciu trestaní, väznení alebo vraždení. Dokazuje, že západná spoločnosť je v poslednom čase homofóbnejšia ako v minulosti. Nie v oblasti legislatívnej, ale v morálnych postojoch. Táto homofóbna morálka sa rozšírila do celého sveta a prijali ju aj krajiny a kultúry, v ktorých boli v minulosti sexuálne vzťahy medzi jedincami rovnakého pohlavia bežne a akceptované.

Teraz najčítanejšie

Daniel Kraic

Na blogu budem uverejňovať články o knihách, ktoré som čítal.