Denník N

Sú homosexuálne partnerstvá skutočne proti prírode?

Dúhový PRIDE SME Gabriel Kuchta
Dúhový PRIDE SME Gabriel Kuchta

Alebo je to celé naopak? Je proti prírode prístup cirkvi k nim? Je možné, že cirkev svojim postojom k homo- či bi-sexuálom paradoxne po stáročia zvyšuje podiel homosexuality v populácii? Nasledujúci článok je veľmi jednoduchá a priamočiara logická úvaha, ktorá speje práve k tomuto nečakanému a možno aj trochu úsmevnému (pre koho ako) záveru.

Prebehlo viac ako štvrťstoročie (1992) od kedy WHO vyradilo homosexualitu z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Tomuto rozhodnutiu dáva za pravdu aj súčasná veda. Podľa najnovších výskumov sa ukazuje, že homosexuálna orientácia má príčinu priamo v génoch a teda homosexuálom sa človek stáva už pred vlastným narodením. Nie je to teda ani choroba ani samopašnosť, ale vlastnosť daná od prírody. Dalo by sa povedať vlastnosť daná priamo od Boha. Lebo čo je od prírody, to musí byť od Boha. Či? …Niektorí tvrdohlaví a zanietení odporcovia vedeckého pokroku, hlavne z radov cirkvi však napriek všetkým poznatkom zotrvávajú v presvedčení, že homosexualita je choroba, ktorú je možné a nutné liečiť. V horšom prípade veria že je to hriech, posadnutosť, ktorú treba vymiesť pomocou exorcistu.

Bez ohľadu na to, či je sexuálna príťažlivosť k rovnakému pohlaviu daná geneticky, alebo je to len forma nádchy, v každom prípade je predmetom dedenia. Predispozícia k homosexualite je predmetom dedenia rovnako ako všetky ostatné črty, vlastnosti či náchylnosti, ktoré máme. Od povahy, farby očí, pleti, vlasov, počtu prstov, IQ, cez náchylnosti k závažným ochoreniam, slabosť k závislostiam, obezite až po náchylnosť na obyčajné sezónne nachladnutia. Niekde je pravdepodobnosť dedičnosti 99.99 % inde len 0.01%. Dedičnosť je základ, ktorý spolu s naším okolím celý život formuje naše vlastné ja. Fyzicky aj psychicky. Netvrdím že existuje konkrétný gén zapríčiňujúci homosexuálnu orientáciu. Existuje však viacero geneticky podmienených faktorov, ktoré vedú k homosexuálnej orientácii. Môžme ich nazvať prekurzory, alebo predispozícia. Rovnako nemusí existovať konkrétny gén zapríčiňujúci náchylnosť k nádche, ale existuje sada génov, ktoré ovplyvňujú aké budú naše imunitné reakcie, mikrobióm, či tvar nosnej prepážky. A to všetko spolu rozhodne o tom či budeme celú zimu smrkať, alebo nie. Sú ľudia, ktorí nádchu takmer nepoznajú hoci nedodržujú žiadnu extra životosprávu a sú ľudia ktorí sa snažia žiť zdravo a napriek tomu každoročne zápasia s plným nosom a boľavým hrdlom. Homosexualita na rozdiel od nádchy nemusí spôsobovať trápenie nikomu ak ju akceptujeme a príjmeme v našej spoločnosti.

Je homosexualita proti prírode? To je zaujímavá otázka na iný článok. Homosexuálne partnerstvá však proti prírode nie sú. Prečo? Odporcovia homosexuálnych partnerstiev tvrdia, že sú proti prírode, lebo nie sú plodné. Skrz takéto partnerstvá nemôže pokračovať život. Je to naozaj problém? Alebo skôr riešenie? Ak sa do seba zaľúbia dve ľudské bytosti rovnakého pohlavia, výsledkom tohto spojenia bude nula potomkov s homosexuálnou orientáciou. Voilá, prirodzený výber v plnej kráse. Ak však budeme brániť prírode a prirodzenému výberu tým, že budeme nútiť muža či ženu s homosexuálnou orientáciou, aby si vybrala za partnera príslušníka opačného pohlavia, výsledkom bude pravdepodobne jeden a viac potomkov s predispozíciou k homosexualite. Vyzerá to tak, že cirkev svojim postojom k homosexualite robí presný opak toho, o čo sa snaží. Po stáročia generuje nových a nových homosexuálov v populácii. A to je dosť proti prírode, nakoľko to znižuje reprodukčnú schopnosť nášho druhu. Gratulujem. Súčasne tiež znižuje počet štastných manželstiev, pretože tie kombinované homo/hetero nedokážu byť obojstranne naplnené sexuálnou príťažlivosťou, čo je v manželstve dosť dôležitý faktor pocitu štastia.

Konzervatívny čitateľ možno povie. Ako? Veď nikto nenúti gayov aby si brali ženy a lesby aby sa vydali za mužov! … Nuž aj keď sa to nezdá, spoločnosť ich k tomuto núti. Dávno pradávno boli časy, keď homosexualita a bisexualita boli vnímané ako bežný, akceptovaný jav a takmer nikto sa nad nimi nepohoršoval. Staroveká Mezopotámia, antické Grécko či rôzne Indiánske kmene. Avšak s nástupom a šírením kresťanstva, neskôr aj Islamu sa všetko zmenilo. V starom zákone sa jasne píše:

Keby niekto súložil s mužom, ako sa súloží so ženou, dopustili by sa ohavnosti a obaja musia zomrieť.
(Levitikus 20:13)

Podobne sa píše aj o predmanželskom sexe a mnohých ďalších “prehreškoch”. Raz darmo sväté písmo je plné takýchto ukrutných “prikázaní lásky”. Kresťanstvo stále považuje homosexualitu za hriech (Sodomia) a takéto chovanie vždy odsudzovalo. Ľudia s náklonnosťou k rovnakému pohlaviu boli mnohokrát prenasledovaní, trestaní, mučení dokonca vraždení. Koniec-koncov aj Hitler bol katolík. Tento odmietavý postoj postupne ovládol celú spoločnosť a v mnohých krajinách (Slovensko) pretrval dodnes vo forme odsudzovania a šikany. Chlapci a dievčatá, ktorí v sebe pocítia lásku k rovnakému pohlaviu tým samozrejme trpia. Kedysi strach z prenasledovania, strach z pekla, dnes „už len“ strach z hanby, strach z reakcie okolia, rodičov, strach z toho čo sa to vlastne deje, strach z toho že nie sú normálni, strach z odsúdenia, vyčlenenia, šikany. Mnohí homosexuáli svoju orientáciu pred svetom taja, alebo sa ju snažia zmeniť a “vyliečiť sa”. Dúfajú, že ich to prejde, vyrastú z toho, že ak si vezmú partnera opačného pohlavia, časom sa ich orientácia zmení a budú normálni, alebo to aspoň skryjú pred svetom. Ich orientácia sa však nezmení a jediné čo sa stane je to, že predispozícia k homosexualite sa posunie do ďalšej a ďalšej generácie. A tak nám podiel skrytých homosexuálov v populácii po stáročia utešene narastá. Je možné, že vďaka cirkvi a vďaka diskriminácii homosexuality zo strany majoritnej spoločnosti pôsobiacej takmer dve tisícročia, už drieme homosexuálny gén v každom z nás. Aby sme raz všetci nemuseli robiť coming-out. To bude prúser ;).

A hádanka na záver

V akých rodinách môžme predpokladať vyšší výskyt homosexuality? V konzervatívnych či liberálnych?

Na prvý pohľad by sa zdalo, že v liberálnych, pretože tam skôr vidíme priznanú homosexualitu. Avšak v duchu prirodzeného výberu túto súťaž pravdepodobne vyhrajú konzervatívne tradičné rodiny. Prečo? Lebo, ak sa homosexualita objaví v liberálnej rodine, nikto jej nebráni. Syn či dcéra liberálnych rodičov môže prežiť krásny život so svojim partnerom či partnerkou rovnakého pohlavia bez pocitu hanby či odsúdenia v kruhu svojej rodiny a ich homosexuálny gén odíde na onen svet spolu s nimi. U konzervatívnych a nábožensky založených rodín sa však skrytá homosexualita prenáša v smutnom pocite hanby a hriechu z generácie na generáciu. Homosexuáli sa naviac po stáročia utiekajú do náruče cirkvi, tej ktorá ich perzekuuje v nádeji, že ich viera vylieči z tohto pokušenia. Nešťastní a vystrašení mladí ľudia hľadajú záchranu vo viere a v odmietaní seba samého. Pričom by mohli prežiť šťastný život, ak by boli vlastnou rodinou či okolím prijatí takí, akí sú.

Čím skôr teda našich homosexuálnych bratov a sestry príjmeme s otvorenou náručou, čím skôr im prestaneme brániť vo vzťahoch a partnerstvách, čím skôr im uznáme rovnaké práva pre partnerský život, ako všetkým ostatným a budeme ich podporovať v coming-outoch, čím skôr im doprajeme šťastný život s partnerom podľa ich predstáv, tým skôr tento – z konzervatívneho, kresťanského či islamského pohľadu – problém príroda vyrieši. Jemne, citlivo a s láskou. V tomto prípade doslova. (problematická by mohla byť otázka umelého oplodnenia, ale za to príroda nemôže.)

Ak si milý čitateľ bol v pomykove a pýtal si sa, čo ak predsa sú homosexuálne partnerstvá proti prírode? Už viac nemusíš. Ak si doteraz svoju empatiu a tolerantný prístup k inakosti nemal podložené logickým argumentom a nevedel si ako odpovedať na útoky, teraz už máš vysvetlenie, ktoré len ťažko poprie človek, ktorý chce ostať úprimný a racionálny zároveň.

Záver

Vyzerá to tak, že paradoxne sú to liberáli, ktorí znižujú výskyt homosexuality v populácii tým, že nekladú prírode polienka pod nohy. Kým konzervatívne a nábožensky založená časť verejnosti mieru homosexuality umelo, aj ked neúmyselne, navyšuje v rozpore s prírodou (prirodzeným výberom). Navrch toho sa ukazuje, že homosexuálne správanie v prírode slúži aj ako prirodzený regulátor na redukciu populácie pri jej premnožení. Ale o tom už asi inokedy. Každopádne je to lepší regulátor ako väčšina ostatných. Ach, viem viem Boh povedal:

Ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju!
(1. Mojžišova 1:28)

Nehovoril nič o regulácii. Avšak zabudol dodať, čo máme robiť potom, lebo túto úlohu sme už s predstihom splnili nadmieru. Zem je nami preplnená, podmanená a čo teraz? Možno nám dáva na pomoc homosexuálov, aby sme tú našu Zem dočista nepreplodovali. Kto vie?

Prajem všetkým krásny pestrofarebný deň :-)

Inšpirácie k článku:

Teraz najčítanejšie