Denník N

Já kebi sem fčeųárem bių, ináč bi sem sa zarídzių …

„Že sa Ťi fčéra neušųo tolko hakáčového medu jaks´ sceų?!

Cože? Oproci minulému roku, že enem trecinu ho fčil mjeų?!

Víš co? Já kebi sem fčeųárem bių, úplňe ináč bi sem sa zarídzių.

Pret každú fčeųárskú sezónú šecki fčeųi bi sem si zavoųaų …

a vážňe bi sem sa ich, naráz, bez jakíchkolvek okolkú, optaų –

abi neskúr nenastali medzi nama ňejaké nedorozumjeňá …“,

no a svúj velice dúfťipní monológ ešče dúfťipňejší zakončių:

„ … otevreňe bi sem sa ich šeckich optaų, co f tem roku vlastňe míňá!“

04.07.2020

 Poznámka:

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...