Denník N

Prokuratúra už klope na dvere

Na upozornenie prokurátora odpovedal primátor Hianik bez toho, aby odpoveď prerokoval s poslancami. Petícia na podporu malých živnostníkov bola aspoň čiastočne úspešná.

Posledné zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku dĺžkou aj obsahom spĺňajú skôr kritériá slovenských seriálov, než normálne rokovania, na ktorých by sa malo rozhodovať o zásadných otázkach života mesta. Dokonca sa v recyklovanej podobe vracajú aj dejové zápletky. Už sme si zvykli na to, že primátor je zlý líder a bez sústavného „našepkávania“ od viceprimátora Šipoša by pôsobil ešte stratenejšie a nekompetentnejšie.

V tejto sparnej atmosfére všednosti pôsobí ako letné osvieženie upozornenie prokurátora, ktoré mesto obdržalo 10. 6. 2020. Pre poslancov však malo podobu ľadovej sprchy, keďže primátor odoslal prokurátorke odpoveď  deň pred zasadnutím, a tak spravil z poslancov obyčajných štatistov.

Mesto bez kontroly?

Je normálne a ľudsky pochopiteľné, že hlavná kontrolórka čerpá materskú dovolenku. Okresná prokuratúra však upozorňuje na spôsob, ako mesto na daný stav (ne)zareagovalo. Vzhľadom na fakt, že hlavný kontrolór má z hľadiska jeho výberu a voľby a kontrolných právomocí špecifické postavenie, je výkon jeho funkcie iným pracovníkom nezastupiteľný.

Zákon v týchto prípadoch samosprávam veľmi nepomáha, ale mesto mohlo zriadiť vlastný kontrolný orgán v podobe komisie zloženej z poslancov – ako sa aj v upozornení prokurátora píše.

V decembri 2019 bolo vydané Poverenie na vykonanie kontrol v roku 2020 pre zamestnankyňu útvaru hlavnej kontrolórky, pani Mgr. Renátu Fabiankovičovú. V upozornení prokurátora sa však okrem iného píše:

 „…považujem za nutné zdôrazniť, že z dôvodu čerpania materskej dovolenky fyzickej osoby zvolenej do funkcie hlavného kontrolóra mesta Pezinok a zjavnej nezákonnosti postupu spočívajúceho v poverení inej fyzickej osoby na plnenie úloh výhradne prináležiacich hlavnému kontrolórovi v súčasnosti funkcia hlavného kontrolóra mesta Pezinok nie je vykonávaná, čo považujem za závažné narušenie fungovania mesta Pezinok ako samosprávneho subjektu.“

Z diskusie poslancov tímu Hianik mohol mať však občan pocit, že prítomnosť hlavnej kontrolórky mestu nechýba, lepšie povedané, vôbec netušia, čo sa okolo nich v rokovacej sále deje. Poslanec Janeček sa napríklad vyjadril takto : Nemám pocit, že by za ten čas, ktorý tu je, absentovalo, výkon jej funkcie, veď má svoju zástupkyňu, ktorá, okrem tých už menovaných činností, ktoré previesť nemôže, vykonáva. Čiže ten spor mi príde, bohužiaľ, zbytočný.“

Primátorova podpásovka

To, akým spôsobom zareagoval primátor, vyráža dych. Pán Hianik asi zabudol, že nie je vladárom, ale „len“ štatutárom mesta, ktoré má aj poslanecký zbor. Tí sa až na zasadnutí MsZ dozvedeli, že primátor poslal na prokuratúru odpoveď, kde sa vyjadril, že upozornenie prokurátora nie je dôvodné! Takéto konanie dokazuje jasný úmysel zamlčať, obísť poslancov, ktorí sa k veci mali vyjadriť hlasovaním.

Ak by poslanci hlasovaním uznali, že upozornenie je dôvodné, musela by nastať náprava súčasného stavu, o ktorú pán Hianik evidentne nemá záujem. Pritom do budúcna nemusí ísť o jediný problém mesta Pezinok, na ktorý prokuratúra upozorní.  Bolo by to vo svojej podstate logické, veď diletantstvo vedenia mesta sa už začína všade naplno prejavovať.

Stačí počúvať Pezinčanov, páni!

Je pochopiteľné, že najmä tí poslanci, ktorí sa na trvalý pobyt v Pezinku prihlásili len pár mesiacov pred voľbami netušia, ako citlivo sú medzi Pezinčanmi vnímané „manévre“ v súvislosti s parkom. O to je prekvapujúcejšie, že návrh novej nájomnej zmluvy, ktorá sa po pol roku objavila na rokovacom stole, neprešiel občianskou diskusiou. Pán poslanec Rybár v duchu májového zastupiteľstva opäť pokračoval v odhaľovaní svojho vnútorného sveta, keď povedal, že nepociťuje potrebu sa občanov pýtať, keď má vo veci jasno.

Hlas občanov, ktorí podpísali petíciu za záchranu prevádzok v mestských priestoroch však už poslanci z tímu Hianik vypočuli. Je smutné, že sa muselo zmobilizovať vyše 800 ľudí, aby poslanci pomohli zmierniť dopady koronakrízy na drobných živnostníkov. Pritom už v máji mali na stole niekoľko návrhov profesora Alexyho, či poslanca Mácsa, ktoré zhodili zo stola – ako som písal tu: https://dennikn.sk/blog/1898782/poslanci-proti-ludom/

Ale veci nie sú iba zlé. Napriek tomu, že zastupiteľstvo trvalo vyše 10 hodín a TV Pezinok (z ktorej mimochodom cez leto odchádza dlhoročný riaditeľ) by ho mohla vysielať ako letnú 10 dielnu telenovelu, napriek tomu všetkému, čo sa tam stalo, aspoň niečo je pozitívne. Po májovej blamáži sa podarilo (za pomoci techniky) aspoň správne spočítať hlasy.

Juraj Hanulík
autor je režisér
(nie je a nebol poslancom MsZ)

Teraz najčítanejšie