Denník N

Prečo podávam trestné oznámenie v žilinskej kauze Karpatská

Na základe podrobného preskúmania mnohých materiálov som v predchádzajúcom blogu popísal zvláštne vlastnícke pohyby lukratívneho pozemku na Karpatskej ulici v Žiline.

Pôvodne mestský pozemok patriaci do školského areálu blízkej základnej školy bol v roku 2008 predaný za 1Sk do spoločnosti Žilinská parkovacia spoločnosť za účelom vybudovania športového centra. Tento bod bol mimoriadne vsunutý do rokovania zastupiteľstva na základe návrhu vtedajšieho poslanca Petra Fiabáne.

V tejto spoločnosti má mesto Žilina menšinové rozhodovacie právomoci. Väčšinové má firma SIRS – Development, a. s a konečným užívateľom výhod v Žilinskej parkovacej spoločnosti je G. Trabelssie. Odtiaľ bol tento pozemok v roku 2009 prevedený do firmy ŠPORT PARK, s.r.o., v ktorej je konečným užívateľom G. Trabelssie. Mesto v súvislosti s touto transakciou nedisponuje žiadnou zmluvou o prevode nehnuteľnosti ani iný dokument s obdobným účinkom.

V roku 2019 na mimoriadnom vianočnom zastupiteľstve primátor Žiliny Peter Fiabáne predložil poslancom na schválenie návrh výmeny majetkov medzi mestom Žilina a spoločnosťami G. Trabelssieho, v ktorej bol tento pôvodne mestský a za korunu predaný pozemok ponúknutý mestu za 1 932 578,34 eur.

V stredu 17.6. 2020 som v tejto veci podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa s podozrením na spáchanie trestného činu podvodu a porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.

Verím, že sa celý prípad dôkladne vyšetrí. Nesmieme sa báť. Toto mesto predsa patrí nám – občanom.

Teraz najčítanejšie

Peter Cibulka

Poslanec mestského zastupiteľstva v Žiline, učiteľ