Denník N

O násilí II. – identita nádhernej ženy, nádherného človeka

Ľudí nedefinujú ich skúsenosti, ale postoj, ktorý k nim zaujali a skúsenosti, ktoré vytvárajú vôkol seba. Nádherné ženy teda môžu mať zaťažujúcu skúsenosť, ale nie sú príčinou k nej u ostatných.

V článku O násilí I. som popisovala najmä prístup k násiliu, ktorý ako spoločnosť máme, a ktorý by sme už konečne mohli prekročiť a už viac nebyť spoločnosťou, ktorá dbá na to, aby sa ženy vysporiadavali s násilím celý svoj život.

V našej nenávistnej kultúre je tak veľa mýtov o tom, aké to je byť znásilnenou alebo týranou ženou. Je až šokujúce, ako sa nám podarilo všetko obrátiť naruby a nakoniec vidieť ako tú silnú osobu v príbehu násilníka. Pritom vo veľkej väčšine prípadov osobám, ktoré napadli, nesiahajú ani po najspodnejší bod ich tela. Tobôž po členky.

A i napriek tomu, potom ako sa udeje násilie, „hrdo a charakterne“ nabehneme, ospravedlníme násilníka, vysvetlíme jeho činy a všetku tú vinu, hanbu a izoláciu, ktorú by mal pre svoje odporné činy niesť, presunieme na napadnutú stranu.

Napadnutá strana

To je veľmi smutné. Nechcem teda tvrdiť, že sme zničili všetkých týchto nádherných ľudí. To nie. Ale veľa, priveľa z nich, sme utlačili na okraj, odkiaľ ich nie je ani vidno, ani počuť. A my ako spoločnosť týchto ľudí veľmi potrebujeme.

Potrebujeme všetkých týchto ľudí, ktorí poznajú dno ľudskej povahy a i tak vôkol seba šíria súcit a porozumenie.

Ktorí sa vedia vysporiadať s ťažkými situáciami, ktoré život prináša namiesto toho, aby boli deštruktívnymi a zvrátenými tak ako ich násilníci. Potrebujeme, aby naša realita, kultúra a história, všetky príbehy, ktoré si odovzdávame, prestali byť definované násilníkmi a ich činmi. Potrebujeme sa prestať tváriť, že násilie môže mať pozitívny následok.

Nádherná žena

Naopak. Potrebujeme začať vidieť všetku tú silu, odvahu a krásu v osobách, ktoré zvládnu stráviť túto kultúru a prekročiť jej hranice.

Vo svete je priveľa žien, ktoré prenasleduje trauma zo znásilnenia či domáceho násilia. A taktiež všetky tie príbuzné ako je zľahčovanie, keď s niekym zdieľajú svoju skúsenosť, či keď počujú, ako sa o nich v spoločnosti rozpráva ako o poškodených.

Prosím, prestaňme tieto nádherné skvelé ženy redukovať na ich najhoršiu skúsenosť a začnime sa k nim správať so všetkou tou úctou a láskou, ktorá im nikdy neprestala náležať.

Sú aj ľudia, samozrejme, ktorí sa podvolia a stanú sa súčasťou cyklu násilia, v ktorom jeden spácha násilie na druhom a ten zase na treťom a tak ďalej. Ale je i veľa ľudí, ktorí zostanú verní súcitu a múdrosti, sami sebe. A to sú ľudia, ktorých interpretácia príbehov by mala byť dôležitá.

Teraz najčítanejšie

Kamila Skokňová

Feministka. (Večná) Študentka (nielen) filozofie. Členka Mensy. Nadšenkyňa do psychológie, vzdelávania i futurizmu.