Denník N

Postup slabosti

PRVÝ TÝŽDEŇ – POZOROVANIE
a) Na začiatku potenciálni „Nedotknuteľní“ vymysleli kontrafaktuálnu hodnotu ‚vina dodržiavania princípov‘.
b) Potom ňou falošne obvinili Slušnú.
c) Transformácia kontrafaktuálneho falošného obvinenia do faktuálneho
Aby sa Slušná zbavila obvinenia, vytvorila kontrafaktuálnu rovnicu ‚dodržiavanie princípov je povalenie vlády‘. Tým sa kontrafaktuálne falošné obvinenie stalo faktuálnym. Falošnou faktualitou si sama autonómne zakryla možnosť priznať si chybu. Preto sa stala Slabou. A potenciálni „Nedotknuteľní“ sa stali skutočnými „Nedotknuteľnými“ (preto majú naďalej úvodzovky, lebo je to podvod, že Slušná sa stala Slabou sama od seba a oni s tým nemajú nič spoločné).
d) Odmietnutím tejto rovnice vznikli „Vinníci“, ktorí však iba pozastavili (suspend) faktuálnosť falošného obvinenia.
e) Preto po čase nevydržali jeho tlak. Aby sa ho zbavili, znova ho spustili (resume) kontrafaktuálnym postupom ‚odísť z rokovacej sály‘.
f) Viem vopred, čo sa stane, ak tento postup použijú. Stanú sa ešte Slabšími ako Slušná, lebo nie sú oklamaní, ale sami od seba vylepšili podvod (resync). Čím z vlastného presvedčenia odovzdávajú svoju energiu „Nedotknuteľným“.* **
______________________________________________________
* Je to rekurzívny Kafkovský problém, popísaný v Před Zákonem. Jeho riešenie – split, (anulovanie, ktoré sa nedá resumnúť) – môže nájsť iba tvorivá skupina Pytagorových žiakov, ako píše jeden z nich, Hippasos A 2 /4 = Porfyrios, Vita Pythagorae 37). Píše o tom aj Deleuze.
** Je to koadaptívny operátor zmeny „Nedotknuteľnosti“ a Slabosti.
Ešte ráno boli na fotkách „Nedotknuteľní“, „Vinníci“ a Slabí. Na tých večerných vidno už len „Nedotknuteľných“ a Slabých. Medzi „Vinníkmi“, nebola/nebol žiadna/žiaden, ktorá/ý by povedala/povedal: „My nikoho odvolávať nebudeme a preto si môžeš vybrať: odstúpiš sám, alebo odchádzame z vládnej koalície“. A tým by sa stala/stal Silnou/Silným ako Martina a Ján
DRUHÝ TÝŽDEŇ – ZOVŠEOBECŇOVANIE
1. Zovšeobecňujem pozorované a študované
Postup „Nedotknuteľnosti“: Stačí si nepriznávať chybu ako prvý, ale až ako druhý.
Postup Slabosti1: Keď niekoho donútim, aby si priznal chybu a potom ho dávam za príklad hodný obdivu.
2. Testujem (zovšeobecnenia) na nových vzorkách: 12
3. Tvorím (zo zovšeobecnení) meracíPrístroj Heuristický Slovník
TRETÍ TÝŽDEŇ – RIEŠENIE (BOOTSTRAPING)***
Pokus/omyl je evolučne najlepší postup, lebo dokáže zmenšovať reálnu chybu, ktorá je najjasnejším zdrojom poznania. Kroky toho postupu sú:
1. Chyby Kollár, Grohling, Matovič sa zmenšia tým, že odstúpia
2.1 Potom, ako Kollár odstúpi, Sme rodina odíde z koalície. Nastane ďalšie zmenšenie chyby, lebo vo vládnej koalícii (ktorá bude mať 78 mandátov), nebude protofašistická strana.
2.2 Potom, ako Grohling odstúpi, ho SaS nahradí všeobecne uznávaným odborníkom, Šuchom, tak ako to spravila na MZV (Korčok)
2.3 Potom, ako Matovič odstúpi, ho OĽaNO podľa vzoru SaS nahradí všeobecne uznávaným odborníkom, Beblavým.
A ide ďalší agilný beh pokusu/omylu.
__________________________________________________________
*** Boostraping je postup, v ktorom sa sústreďujem iba na najbližší schod. Lebo vopred viem, že až keď sa na neho postavím, uvidím ten ďalší.
ŠTVRTÝ TÝŽDEŇ – POZOROVANIE
Medziťah:
Matovič vyzval všetkých koaličných poslancov, aby ho odvolali, ak si myslia, že má odstúpiť. Čiže vystúpia a povedia mu 3 veci: a) ocenia, že sa im bezpodmienečne vydal do rúk b) povedia mu, že ho odvolajú c) potvrdia mu, že po odvolaní je vo veci plagiátorstva úplne čistý… Tým otočia postup slabosti do postupu sily, nasmerovaný na odvolanie ďalších 2 „Nedotknuteľných“.
Výsledok medziťahu: nevyužitý, čiže postup slabosti pokračuje.
240720
Poznámka: Sporný variant s enormne vysokým rizikom víťazstva etiky si zvolil minister Mičovský. (Podobá sa to na ‚finsky variant‘ – obrovský etický kompromis s odloženým naplnením, ktorým Fíni oklamali nacistov aj sovietov počas druhej svetovej vojny, aby si uchránili slobodu.)  Biela Vrana, Mičovský, úspešne otestuje tento sporný variant vtedy a len vtedy, ak splní to, čo sľúbil a potom odstúpi ešte pred uplynutím svojho funkčného obdobia.
030820
Inšpiráciou k tomuto blogu ako vylaďovaču pojmov je Riemannov prístup v On the hypothesis, which lie at the bases of geometry:
„It is known, that geometry assumes as things given both the notion of space and the first principles of constructions in space. She gives definitions of them, which are merely nominal, while the true determinations appear in the form of axioms. The relation of these assumptions remain consequently in darkness; we neither perceive whether and how far their connection is necessary, nor apriori, whether it is possible.“
120820
Po mesiaci pozorovania, zovšeobecňovania a experimentovania si myslím, že postup slabosti zastavujeme jasnosťou pojmov. Príklady: Zero Point, Crush, Interpolate.

Teraz najčítanejšie

Ivan Baltay

Založili sme OZ ETRI - https://etri.sk/. Zaoberáme sa konštruktivistickým vyučovaním, v ktorom neakceptujeme ponižovanie z definície. Ani od inštitúcií, ktoré predstierajú, že sú Hejnyovské. Ani od jednotlivcov, ktorí predstierajú, že sú konštruktivisti.