Denník N

Do pozornosti kritikom Európskej únie

Európska únia je ako naša dobrá radkyňa a matka. Má starosti, aby sme zbytočne v domácnostiach nevytvárali až 27 % emisií CO2. Donútila výrobcov v rámci tzv. smernice o ekodizajne z roku 2009 dať na spotrebič nálepku s informáciou o energetickej náročnosti a ukázala nám ako môžeme šetriť.

EÚ sa niekedy aj pomýli, napr. pri uhorkách. Neprajníci EÚ nešetrili kritikou, keď v roku 1994 riešila Únia otázku kvality uhoriek. Kritici dosiahli svoje a Únia všetky nariadenia v roku 2009 zrušila. Obchodným reťazcom to nevyšlo, ale o koľko viac sa zmestí do prepravky rovných uhoriek ako zakrivených ? Možno by sme namiesto 823 doviezli na Slovensko len 822 kamiónov denne s potravinami a znížili uhlíkovú stopu.

Starostlivosť Únie o nás občanov teda aj o mňa ako vlastníka bytu neustáva. Únia zaviazala členské štáty Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa mení Smernica 2012/27 EÚ o energetickej efektívnosti, ktorá v čl. 9c ukladá požiadavku diaľkového odpočtu na meradlá teplej úžitkovej vody (okrem iných meračov) inštalovaných po 25.10.2020 (povinnosť osadiť vodomer s diaľkovým odpočtom do každého bytu!) Slovenská inovačná a energetická agentúra uvádza, že zatiaľ zákonná povinnosť inštalovať vodomery s diaľkovým odpočtom nie je, ale je pripravená novela zákona 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti.

Za sedemnásť rokov, po dobu ktorých som bol zástupcom vlastníkov, vždy som presadzoval moderné a efektívne technológie. Spotrebu tepla na ohrev vody sme znížili na vynikajúcich 48,75 kWh/m3 vďaka rekonštrukcii bojlerovne, vyregulovaniu rozvodov teplej vody, osadili sme aj vodomer na diaľkový odpočet spotreby teplej vody a samozrejme sme nezabudli na osvetu pre vlastníkov.

Nechcem byt neprajníkom EÚ, ale nič čo by pre vlastníkov bytov prinieslo osadenie vodomeru s diaľkovým odpočtom, okrem zvýšenia investičných nákladov na realizáciu projektu a pravidelných ročných poplatkov za spracovanie údajov ma nenapadá. Odhadom náklady oproti bežnej výmene vodomeru sú približne viac ako dvojnásobok ceny s pravidelnou teraz už s päť ročnou obmenou.

Treba veriť, že naši zákonodarcovia v období keď pre občana je každý cent dobrý novelu 321/2014 Z. z o energetickej efektívnosti neprijmú, pretože sa nejde o žiadnu efektívnu úsporu, ale o výšenie výdajov pre vlastníkov. Osoh z tejto novely budú mat jedine správcovské spoločnosti, ktorým ušetrí prácu.

Teraz najčítanejšie