Denník N

Môže robiť takýto človek učiteľa? U nás zjavne áno

ilustračné foto: Thomas Galvez, Chalkboard in Empty Classroom
ilustračné foto: Thomas Galvez, Chalkboard in Empty Classroom

Ako bývalý učiteľ a človek, ktorý sa téme vzdelávania stále profesionálne venuje, som presvedčený, že za súčasným nelichotivým stavom v školstve nie sú len finančná podvýživa rezortu, či nedostatočne premyslené reformy. Za marazmus v školstve môžu neraz samotní učitelia. Mnohí nemajú pedagogický dar, ďalší sú leniví meniť svoje spôsoby alebo uverili, že snažiť sa má len po výšku platu. Pozrime sa na príklad učiteľa, ktorý nemusí spadať do ani jednej zo spomenutých kategórií, napriek tomu by však učiť nemal.

Akého učiteľa by ste si priali pre svoje dieťa? Verím, že by ste mu nemali za zlé, ak by sa okrem pedagogického majstrovstva občiansky angažoval a išiel žiakom príkladom. Čo však v prípade, ak by jeho aktivity smerovali k zničeniu demokratickej spoločnosti? Nechalo by vás chladným, ak by sa učiteľ vašich detí hrdil takýmito výrokmi?: „To čo sa nazýva demokracia je zločinecký režim a tento režim treba ukončiť. My, čo sme proti demokracii vkladáme nádeje do Ruska a Putina.“

Vedia rodičia študentov, ktorých na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline učí učiteľ Tomáš Ondrovič o jeho názoroch a myšlienkovom svete? A čo na to pán riaditeľ, čo cirkev ako zriaďovateľ? Ľudia ako pán Ondrovič si nenechávajú svoje pravdy pre seba, od jeho bývalých študentov viem, že sa na hodinách nechával uniesť. Múdrosti, ktorými oblažuje mladú generáciu sú hlboké až prerážajú dno toho, čo by ešte mohlo byť tolerovateľné.

Za všetky si ukážme niekoľko príkladov jeho vystupovania na sociálnych sieťach a verejne prístupných diskusiách na internete. Pán Ondrovič neskrýva svoje xenofóbne, rasistické a homofóbne názory, je prispievateľom na web Slovenskej pospolitosti a k Židom prechováva kresťanskú lásku.

Asi nie náhodou učí na škole, ktorej poslaním je podľa vlastných slov „slúžiť dospievajúcim mladým z celého Slovenska prostredníctvom pripravených pedagógov, saleziánskeho výchovného prostredia a moderných zariadení. Podporujeme ich v ľudskom, kresťanskom a odbornom raste tak, aby sa pripravili na zodpovedný život v spoločnosti a presadili na trhu práce. Výsledkom našej angažovanosti je dobré meno a ďalší rozvoj školy.“ (link).

Čriepky múdrosti pána učiteľa o Židoch:

Židia sú prekliaty národ. Zabili Boha a ešte kričali: jeho krv na nás a naše deti. Preto sú asociálni, preto sú chronickí kleptomani, luhári, vrahovia (link).

Prečo títo židáci nekľaknú na kolená a neprosia o odpustenie za činy svojich predkov? Naopak, organizujú všetko možné a všetko proti Bohu! Keď tak sledujem históriu židov, tak to je história boja proti Bohu. Je to prekliaty národ

Tie antisemitské výroky sú pravdivé, súhlasím s nimi (link).

11

Druhú svetovú vojnu spôsobili Židia.

7

Svoje riešenie má aj pre politikov.

9

Hitler vlastne vôbec nebol tak zlý.

5

Dobré veci sa dosahujú násilím.

2

Pán učiteľ chodí na pochody opľúvať ľudí.

10

Má vyberaný hudobný vkus.

12

Ostáva vo forme aj po uverejnení tohto článku. Dnes ráno (24.7.) zdieľal v učiteľskej skupine Lepšie školstvo (FB) odkaz na rasistický článok z webu protiprudu.org. Článok je prekladom z amerického originálu, ktorý bol uverejnený na webstránke stormfront.org – organizácie White Pride s podtitulom Voice of the new embattled White minority.

ondrovič

Možno si poviete, je tam toho, tak má iné názory. Čo však v prípade, keď tieto názory zdieľa na svojej webstránke (stránku ako dôkazový materiál po zverejnení tohto článku zrušil, jej pôvodná verzia je však stále tu), kde uverejňuje učebné texty pre svojich študentov? Neviem, možno to riaditeľovi školy, na ktorej pôsobí skutočne neprekáža. Zvláštne. Možno to vydí rovnako ako jeho učiteľ.

16

Ak si myslíte, že učitelia tohto typu nemajú na školách miesto, nech sa páči, tu je kontakt.

PS: V diskusii pod článkom sa objavil odkaz na rozhovor s vedúcim ekonomického úseku školy, na ktorej pôsobí pán učiteľ Ondrovič. Odporúčam ako náhľad do kritérií, ktoré daná škola vzťahuje na svojich zamestnancov. Ako ukážku vyberám:

Otázka: Mohlo by sa stať, že ak by niektorý učiteľ nebol dostatočným príkladom, bola by s ním ukončená spolupráca?

Odpoveď: Mohlo a aj sa to stáva. Niekedy je totiž výzva nájsť dobrého odborníka a zároveň človeka s ľudskou a duchovnou integritou. So zamestnancami uzatvárame pracovný pomer najprv na dobu určitú počas ktorej sa oťukáme. Zároveň vnímame, že každý človek má okrem svojich rezerv aj potenciál rozvoja, Čo sa týka rezerv, podávame pomocnú ruku. A potenciál učiteľov a majstrov sa snažíme rozvíjať. Tým, že naša výchovná ponuka voči žiakom je široká, dávame každému možnosť vyniknúť v tom, v čom je dobrý.

Otázka: Môže byť napríklad rozvedený učiteľ dobrým príkladom alebo už je „zhnitý míľnik“?

Odpoveď: V saleziánskej tradícii sa snažíme mladým ponúknuť odbornú, ľudskú a duchovnú formáciu. Je podľa mňa potrebné, aby boli tieto tri dimenzie v rovnováhe, preto si myslím, že rozvedený človek nie je dobrým príkladom pre mladých.

Záver si utvorte každý sám.

Teraz najčítanejšie