Denník N

Kam sa podeli “prírodné repelenty”?

unsplash.com - pexels.com

Máme za sebou obdobie intenzívnych zrážok a búrok, čo prospelo nielen našim záhradám, ale aj komárom. Už sa objavujú sťažnosti na internete, že mesto opäť zlyháva v boji s komármi. Ale naozaj môže za to mesto? Nie my, obyvatelia, svojimi denno-dennými rozhodnutiami, konaniami? Táto problematika je oveľa zložitejšia.

V posledných rokoch v našom meste dochádzalo k masívnemu zatepľovaniu domov, panelákov. Vďaka tomu sa zničili prirodzené obydlia pre lastovičky, belorítky a netopiere, ktoré si svoje príbytky roky stavali na našich domoch. Nedokázali sa prispôsobiť zmene, ktorá rokmi nastala a situáciu ešte zhoršili suchá, ktoré negatívne ovplyvnili to, že lastovičky nemajú dostatok materiálu na stavbu nových príbytkov. Netopiere sme často ešte horším spôsobom “zamurovali” do stien, kedy ich prirodzeným domovom boli a sú praskliny a otvory v panelákoch. Následne sa pri premnožení komárov pristupuje k celoplošnému postrekovaniu mestských priestorov, čo má veľa vedľajších negatívnych dôsledkov. Postreky nezabíjajú len komáre, ale aj množstvo užitočného hmyzu.

Vedeli ste, že: jedna lastovičia rodinka dokáže za deň priniesť svojim mláďatám až 20 tisíc komárov? Neuveriteľné! A predsa ich svojim konaním vyháňame z našich obydlí, domovov.

Čo môžeme urobiť?: Jednoducho existujúce hniezda chrániť, prípadne ohradiť, aby vám nešpinili na chodník, trávnik. Prípadne vybudovať nové hniezdiská, ktoré je možné umiestniť v kľudnejších lokalitách budov.

Ako to spraviť? : Nemusíte sa báť, že to nedokážete. Je to jednoduché a veľmi radi vám s tým pomôžeme. My z občianskeho združenia HelloSzerdahely vám radi pomôžeme a spoločne vybudujeme hniezda pre lastovičky, netopiere. Našim cieľom je prinášať a realizovať v našom meste a okolí čo najviac zelených projektov.

Teraz najčítanejšie

HelloSzerdahely

O.Z. HelloSzerdahely: Cieľom združenia je podporovanie, propagovanie a presadzovanie ekologických opatrení. Podpora regionálnej kultúry a podpora pri údržbe kultúrnych pamiatok v meste a okolí. Spolupráca a pomoc obciam a mestám pri navrhovaní a realizácii sociálnych, zdravotných, športových a kultúrnych projektov a aktivít so zameraním na trvalú udržateľnosť. Konzultačná činnosť zameraná na prevenciu znečisťovania životného prostredia a ochranu zdravia ľudí.