Denník N

Zatepľovanie, optické káble alebo kanalizácia v každej dedine? Ako skutočne využiť fond obnovy po korone.

Od predstaviteľov vlády sme v mediálnom priestore počuli rôzne zámery, ako by sa dali tieto peniaze využiť. Premiér v nedeľnej relácii Na telo hovoril o možnosti položenia optických sietí či kanalizácie a vodovodu v každej slovenskej dedine. Toto však nie je správny prístup.

Včera som v slovenskom parlamente vystúpil s témou, ktorá hýbe Slovenskom aj Európou – Európsky fond obnovy po koronakríze a jeho využitie. Od predstaviteľov vlády sme v mediálnom priestore počuli rôzne zámery, ako by sa dali tieto peniaze využiť. Premiér v nedeľnej relácii Na telo hovoril o možnosti položenia optických sietí či kanalizácie a vodovodu v každej slovenskej dedine. Myslím si, že toto nie je správny prístup. 

Nie je to ďalší eurofond. Podporme systémovú zmenu

Fond obnovy nie je ďalší eurofond. Na optické káble a kanalizáciu využime klasické eurofondy, ktoré sme doteraz nevedeli vyčerpať. Fond obnovy je príležitosť naviac pre krajinu – na systémovú zmenu kvalitatívne premeniť Slovensko a urobiť z neho vzor a zdroj inšpirácie pre iných. Je to príležitosť, ako sa v tom najlepšom zmysle slova odlíšiť a dlhodobo nezostávať len v akomsi závese európskeho diania, na periférii, ktorá sa vždy len doťahuje za lepšími a ak nevie inak, kričí ako jej iní škodia.

Viac ako 30 rokov od nežnej revolúcie máme šancu byť ťahúňom zmien, byť vzorom, nielen sa učiť od iných, ale aj inšpirovať iných okolo nás. Skrátka meniť krajinu a robiť reformy, ktoré dajú nádej na lepšiu budúcnosť nám aj našim deťom, ktoré sa nás budú právom pýtať, kam sme európske prostriedky pre ich budúcnosť investovali.

Generačná príležitosť na reformy

V podobe Fondu obnovy sa nám dnes ponúka generačná šanca. Premenu Slovenska na modernú, európsku, teda spravodlivú, vzdelanú a zelenú krajinu máme dnes vo vlastných rukách. Je to podobná príležitosť ako, keď mali politici na Slovensku pred 20 rokmi v rukách premenu krajiny z čiernej diery Európy na plnoprávneho člena Európskej únie.

Téma, ktorá pred niekoľkými mesiacmi doslova vyhrala na Slovensku voľby je téma funkčnej spravodlivosti, fungujúceho a spoľahlivého štátu, ktorý patrí každému, nielen pár vyvoleným. Fond obnovy môže byť prostriedkom ako túto víziu naplniť.

Opravme náš právny štát

Nemusíme vymýšľať iné a nové veci ako princípy, ktoré sú už dnes obsiahnuté v Programovom vyhlásení vlády. To kladie, v oblasti spravodlivosti a právneho štátu, dôraz na osobnú profesionalitu a etiku. Chceme vzdelaných profesionálov, ktorí budú konať a rozhodovať transparentne a spravodlivo. Dovoľte mi pripomenúť slová, ktoré programové vyhlásenie obsahuje: “Jedným zo základných predpokladov v boji proti korupcii sú silné, odborne pripravené a nezávislé kontrolné inštitúcie, ktoré dokážu odhaliť podvody a systémové chyby.” 

V našej krajine potrebujeme systémovú zmenu nášho vzdelávania, podobne ako potrebujeme systémovú zmenu našich tovární a montážnych hál na modernú, digitálnu a zelenú ekonomiku. Nič z toho však nedosiahneme úspešne a dôsledne, ak od podlahy nezmeníme náš prístup k pravidlám, k právu a spravodlivosti v našej krajine.

Buďme pripravení konečne 16 rokov po našom vstupe do Európskej únie poňať toto členstvo ako príležitosť. Fond obnovy je príležitosťou reformovať našu krajinu, ukázať že Slovensko má na to, aby sme vrátili ľuďom dôveru v spravodlivosť a právny štát. Európa, Európske inštitúcie musia byť v tomto úsilí našim kľúčovým spojencom.

Hľadajme si európskych spojencov

Rád by som na tomto mieste upozornil aj na jeden reputačný problém, ktorý si so sebou dnes v Európe nesieme. Zaznieva v neformálnych, ale aj oficiálnych rozhovoroch a príležitostiach. Zvlášť vypuklý je tento problém v otázkach právneho štátu a spôsobu, akým sa politici správajú k vlastnej krajine, občanom, médiám, ale aj k širšiemu európskemu spoločenstvu a susedom.

Veľmi často sme vnímaní v skupine štátov, ktorá nám nepomáha presviedčať našich partnerov, že to myslíme s našou oddanosťou európskej myšlienke vážne, ba že ju berieme predovšetkým transakčne a bažíme len po výhodách.

Je nesporné, že politika súčasných vlád v Budapešti a Varšave, či vzťah predstaviteľov Českej republiky k európskym partnerom má ďaleko od férových vzťahov. Zlá správa je, že mimo veľmi, ale veľmi úzkej skupiny odborníkov, len málokto odlišuje slovenskú pozíciu. Častejšie ostávame v závese myšlienok a správania iných. Nie je to správne, často nám to nepomáha a niekedy nám to vyslovene škodí.

Silnejšia Európa znamená silnejšie Slovensko

V oblasti európskej spolupráce v strategických a politických otázkach, akou je aj aktuálna diskusia o Fonde obnovy, potrebujeme práve dnes získavať dôveryhodných nových partnerov, s ktorými zdieľame hodnoty v oblasti spravodlivosti a spoločnú víziu Európy. Európska únia je úniou 27 členských krajín. Inšpirujme sa úspešnými príbehmi naprieč EÚ, hľadajme nové spojenectvá od Írska po Portugalsko, pracujme na našej spolupráci s veľkými hráčmi ako Nemecko a menšími úspešnými partnermi napríklad v Pobaltí. Keď sme to EÚ vstupovali, vybrali sme si jasnú, proeurópsku cestu. Je teraz našou štátnou úlohou si pripomenúť, kam ukazuje náš hodnotový kompas – a podľa toho si vyberať spojencov. Po smeráckych vládach je čas ukázať, prečo skutočne patríme do Európy, ako ju vieme využiť a zároveň obohatiť.

Našou dlhodobou úlohou je však zachovať zmysluplnú kvalitu susedskej a regionálnej spolupráce a predovšetkým snažiť sa vrátiť nášmu regiónu jeho silnú európsku tvár. Presne takú s akou do EÚ vyšehradská skupina vstupovala. Slovami aj skutkami. Áno, viac Európy, viac európskych riešení je našou slovenskou príležitosťou.

Tak, ako to platilo v minulosti, dnes pri obnove Slovenska po korone to platí ešte naliehavejšie: čím silnejšia bude Európska únia, tým silnejšie bude naše Slovensko.

Teraz najčítanejšie

Vladimír Bilčík

poslanec Európskeho parlamentu, člen predsedníctva SPOLU-občianska demokracia a odborník na európske a medzinárodné vzťahy