Denník N

Nasleduj smer Ódina, Ragnarök odvrátiš a krajine stredovek navrátiš

Eddické piesne (severská mytológia) opisujú Ódina ako mocného boha, stvoriteľa ľudskej rasy. Ódin mal štyri manželky, s ktorými mal osem detí. Ako to u mocných býva, Ódin mal množstvo detí aj s inými ženami. (Pigott, 1839)

Čas plynul. Bor a Bestla, rodičia Ódinovi, začali si uvedomovať, že Ragnarök, zánik panteónu, sa blíži. I rozhodli sa zoslať syna do zeme, v ktorej ich vzdialený príbuzný – Perún vládol. Ódin jasné poslanie dostal – bežným ľuďom sa priblížiť a Ragnarök zvrátiť. Podobu chlapca zo skromných pomerov na seba vzal a svojou čestnou prácou to vskutku vysoko ťahal. Dokonca i jedna z katedier stolice ranej ho medzi lyceistov vzala a novodobým titulom šľachtickým obdarovala.

Poznačená mnohými pliagami bola zem Perúnova, no Ódin poslanie svoje plniť mal. Každým dňom Ragnarök sa blíži, medzi vyvolených Ódin sa dostať túži. Podporu smrteľníkov získať si musí, zvnútra ho ten pocit silno dusí. Crinnocentius IX. Milánsky svoje služby ponúkol mu, požadujúc povýšenie do rádu pobočníckeho za odmenu: „Bojovať na fronte akomkoľvek po boku Ódinovom budem, hoci na novú oblasť mudrcom by som sa stať mal, tak nech moja prísaha vernosti znie, Ódin mocný.“

Hútali Ódin s mudrcami a historické záznamy jednoznačný návod dávali. Strach je bojovník mocný, cestou zaručenou sa teda vydali: smrteľník sa poddá, ak strach nad ním vyhrá. „Strach, strach… ale strach z čoho?“ pýta sa Ódin. „A čo strach z útoku na hodnoty?“ zamýšľa sa Crinnocentius IX. Milánsky. „Morálne hodnoty a čestnosť medzi vyvolených nedostanú nás; hľadajme taký reality obraz, ktorý smrteľníkov na stranu našu nakloní,“ Ódin praví a doplní: „rodina každej spoločnosti základ je, touto cestou šťastie na nás sa usmeje.“

„Dcéra moja Pokolumbovská, poslanie dôležité pre teba mám. Čo je to ‘tradičná rodina’, zistíš ty nám!“ riekne Ódin. Dcéra Pokolumbovská na štúdiá sa vydá a skutočne aj definíciu mudrcom dodá. Audiencie u Ódina sa jej dostane, no nepotešujúce má zistenie. Ódin neudrží emócie svoje a s prísnosťou v hlase nalieha: „Vrav, dcéra moja! Čo si zistila?“ I dcéra Pokolumbovská v súlade s citačnou normou STN ISO 690: 2012 prednesie: „Predstava ‘tradičnej rodiny’ […] vyznačujúca sa formami rodinného života, v ktorej sú obaja rodičia detí manželmi, žijúcimi so svojimi deťmi v spoločnej domácnosti.“ (Krištúfková, 2019, s. 18) „Ale veď správa skvelá je to! Prečo radosti v tvojom hlase nieto?“ nechápavo sa Ódin pýta. „Ódin, ty si to neuvedomuješ? Ako tie následky ponesieš?“ so slzami v očiach odvetila. Po chvíli Ódinovi došlo, na čo dcéra Pokolumbovská narážala i všetkým nasledovníkom svojim vyhlásil: „Čujte radcovia a blízki moji! Nikto iný, len ja a jedine ja, smiem vravieť iným, čo je správne a čo nie. Nikto iný, len ja a jedine ja, smiem robiť veci inak než iným je to nakázané. Tak nech moje zakázanie jedenáste znie!“

I zhodli sa radcovia, že v zemi Perúnovej veľa ľudí bez sobáša nažíva. Veľa osamelých matiek s deťmi zo dňa na deň prežíva. „Nemožno všetkým pomôcť v núdzi, predstava o rodine tradičnej sa nám rúti! Útok, útok, potrebujeme útok, radcovia moji! Útok na inú rodinu netradičnú ľudí v zemi Perúnovej spojí! Nejestvuje taká rodina tam, lež útok na neviditeľného nepriateľa najviac pomôže nám!“ Taký bol tok myšlienok Ódina mocného.

Čas ďalej plynie, ľud má vôľu svoju vyjadriť a Ódin s mudrcami naďalej nepriateľov smrteľníkov usilovne hľadajú. Crinnocentius IX. Milánsky proroctvo od Jóba Rímskeho Ódinovi prednesie: „Zlým smerom sa uberá svet, veľmi sa on zmenil od stredovekých liet. Nevoľníctvo sa zrušilo, ženám voliť sa zráčilo. Oblečenie muža na verejnosti aj žena obliecť si smie, och koľko zlého sa toho deje. Aké normy ešte smrteľníci porušiť musia, aby si Ódin uvedomil, že počiatky Ragnaröku sa blížia?“

Strach zmocnil sa Ódina i skričal: „Och, koľká to pohroma! Žena má sedieť len s deťmi doma! Zvrátim ja tento stav v zemi Perúna!“ Preľaknutý Ódin tak Jóba Rímskeho do služieb svojich povoláva: „Jób Rímsky, otvoril si oči moje zaslepené, staň sa mudrcom mojím. Zanechaj služby, ktoré iným slúžiš a pre mňa už len pracuj. Dobre odmením sa ti.“

Mudrci v službách Ódinových zistili, ako si smrteľníka kúpiť. Lacný chlieb hladné oči ľudu zasýti, útok na rodinu tradičnú z radov kolóny piatej v službách Schwartza Georgiusa Uhorského baženie ľudu po hre utíši…

I všetko zafungovalo ako malo a jedného dňa sa Ódin členom quatriumvirátu hláv pomazaných stal. Titulom šľachtickým v quatriumviráte dokazovať nemusí nič sebe, ani iným, i z ničoho nič smrteľníkom na vedomie dá, že titul šľachtický stolicou spísaný pred svoje meno už viac nedá. Za zvuku fanfár dodať nezabudol, že titul čestnou prácou získaný bol a akú že zodpovednosť Ódin v tele človeka vyvodiť by mohol: „Čuj, ľud môj: Nebudeš Ódina haniť za to, za čo Ódin iných haniť smie! Tak nech mnou vyslovené dvanáste zakázanie znie!“

Ódin plní sľuby svoje a Crinnocentius IX. Milánsky pobočníkom v quatriumviráte sa stane: „Crinnocentius IX. Milánsky, menujem ťa pobočníkom pre blaho ľudu môjho. V lýceu inej oblasti venoval si sa, viem. V oblasti inej slúžil si, viem. Oblasti inej veliť si chcel, aj to viem… Ujmi sa ale roly svojej, spoločne sa nám Ragnarök podarí odvrátiť a ľud do stredoveku navrátiť.“

Aby Crinnocentius IX. Milánsky naplnil poslanie svoje, mudrcov s postojmi inými musí vypátrať a na jednotný názor v zemi Perúnovej všetky stolice pretvárať. Crinnocentius IX. Milánsky sa po čase Ódina pýta: „Pane, doktrínu našu ľudu vnucovať musíme, no asi na odpor Sybilly Pressburskej narazíme. Konflikt s ňou mali sme už, určite tvoja myseľ jasná pamätá. V Striebornej bule carihradskej hrozbu nevidela, no predstav si dôsledky, keby bula násiliu na ženách zabránila. V tom čase nejestvujúcim nepriateľom stačilo zastrašiť ľudí. Nemožno ale podceniť riziko, že raz sa ten ľud prebudí. Prekrúcanie faktov nemusí na nich zabrať už, stolicu Sybilly Pressburskej musí zabrať nám veľmi blízky muž!“ Ódin s vďakou v očiach zamyslí sa: „Múdro vravíš, priateľu. Nastal čas ďalší dlh splatiť, Jób Rímsky môže jej post uchvátiť. Blahu ľudu nevenoval sa ani on, no som si istý, že bude vyznať sa v tom. Choď, Crinnocentius IX. Milánsky, konaj povinnosť svoju, nech aj Jób Rímsky napĺňa spoločenskú predstavu moju…“

Dobre sa Ódin s postavou svojou stotožnil. Od nedokonalostí vlastných pozornosť odvrátil. Môže smelo v plnení misie svojej pokračovať a zem Perúnovu postupne do stredovekého katolifátu navracovať.

 

Použitá literatúra

Krištúfková, Petra. (2019). Vybrané indikátory sociálnej dimenzie kvality života – rodina. [Záverečná bakalárska práca]. Skalica: Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, Ústav ekológie a environmentálnych vied. URL: https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=819BE1355532A4D3191A66AB1E91 [cit. 2020-07-08]

Pigott, Grenville. (1839). A Manual of Scandinavian Mythology Containing a Popular Account of the Two Eddas and of the Religion of Odin. London: William Pickering.

 

PS: Ak v blogu niekoho niečo urazilo, vopred sa ospravedlňujem. Komentáre sú vypnuté zámerne, s cieľom zabrániť prípadným nenávistným odkazom (a nemal by som čas ani chuť na ne reagovať). Prípadným negatívne naladeným notorickým odkazovačom a odkazovačkám by som odporúčal, aby si šli napríklad zabehať alebo nech vytiahnu bicykel. Vyčistia si hlavu a zároveň minú nahromadenú nepotrebnú energiu, ktorá by sa inak mohla usadiť na nevhodných partiách. Ak by mal niekto potrebu zanechať mi príjemnú spätnú väzbu, môže môj príspevok posunúť ďalej a pozitívnu energiu venovať napríklad vo forme úsmevu niekomu vo svojom okolí.

Teraz najčítanejšie

Tomáš Želinský

Tak trochu vorkoholik. Občas sa pokúsim napísať nejaký text k témam, ktorým sa venujem vo svojom výskume. Občas možno aj niečo vtipné.