Denník N

Ekologické odburiňovanie v meste

V mestách je častým problémom zaburinenie chodníkov, krajníc a iných častí. Proti burine sa dá bojovať rôznymi spôsobmi. Základné delenie je – postrekmi, alebo ekologickým odburiňovaním (mechanickým a termickým postupom).

Keďže postreky sú z ekologického aj spoločenského hľadiska v meste neprípustné (pesticídy sú na báze glyfosátu – ohrozuje vodu, živočíchy a hmyz), zameriame sa teraz na alternatívy ekologickej údržby chodníkov a miest, kde je zámková dlažba. Možno ich rozdeliť na 2 skupiny:

Mechanické postupy:

  1. Ručné odburiňovanie – vhodné na malé plochy, vyžaduje veľa času a mnoho rúk;

Termické postupy:

  1. Suché termické postupy – Infraweed – vypaľovanie teplom;
  2. Mokré termické postupy – odstraňovanie horúcou vodou, parou.

Poďme si rozobrať termické postupy:

Infraweed – pomerne jednoduchý stroj, ktorý na odstránenie buriny využíva infračervené teplo a prúd horkého vzduchu. Stroj funguje na báze plynovej bomby. Tá je napojená v prednej časti na trysky, z ktorých ide plameň. Pod tlakom vytvára horký vzduch, ktorý zahrieva špeciálnu sieťovinu v hornej časti prístroja a vďaka tomu táto sieťovina vyžaruje infračervené teplo. Kým horký vzduch ničí vrchnú časť buriny nad zemou, infračervené teplo ničí semená a koreňový systém v zemi do 3cm. Teplo teda nepoškodzuje život mikroorganizmov v zemi. Spomalí však rast buriny v budúcnosti, čo má pozitívny vplyv na rast a rozširovanie. Nevýhodou je, že pri zasiahnutí oblasti teplo zabíja aj hmyz nachádzajúci sa na povrchu.

Odstraňovanie horúcou vodou, parou – prístroj funguje na báze naftového ohrevu vody a následne sa aplikuje na miesta, kde je to potrebné. Horúca voda zničí vrchnú časť buriny. Veľmi dobré využitie sa ukázalo pri čistení špinavých plôch, na odstraňovanie žuvačiek, plagátov a pod. Podľa nás hlavnou nevýhodou tohto spôsobu je spaľovanie nafty a vysoká spotreba vody. Napriek tomu má viac výhod ako nevýhod.

Samozrejme najekologickejšou alternatívou je ručné pletie, hlavne z dôvodu pomalého postupu, kedy majú všetky živočíchy čas uniknúť. Toto však na veľkých námestiach a peších zónach možné nie je. Sme preto veľmi radi, že v našom meste (Dunajská Streda) sa začal využívať ekologický spôsob odburinenia pomocou Infraweed. Tento spôsob je z nášho pohľadu najšetrnejší k životnému prostrediu, neruší pohodlie obyvateľstva a efektívne bojuje proti burine v meste.

Literatúra:

https://mestske-vcely.sk/app/uploads/2018/10/Pr%C3%ADroda_v_meste.pdf

Teraz najčítanejšie

HelloSzerdahely

O.Z. HelloSzerdahely: Cieľom združenia je podporovanie, propagovanie a presadzovanie ekologických opatrení. Podpora regionálnej kultúry a podpora pri údržbe kultúrnych pamiatok v meste a okolí. Spolupráca a pomoc obciam a mestám pri navrhovaní a realizácii sociálnych, zdravotných, športových a kultúrnych projektov a aktivít so zameraním na trvalú udržateľnosť. Konzultačná činnosť zameraná na prevenciu znečisťovania životného prostredia a ochranu zdravia ľudí.