Denník N

„To zas budú doma roráti!“

„Nevím, lesik o tem víte, ale pret pár rokama višųa …

a né enem pro nás, pro záhorákú, velice zajímavá kňiška

ve vidavatelstvje PT Marenčin: Povesti zo Záhoria – ´Holíčsky čert´.

Pro šeckich záhoráku, podlá mja, je to jeďineční písemňí ´dezert´ …“

„Šak sa podzívajte.“, a tú kňišku sem v šenku známim ukázaų.  

Jeden ze štamgastú v ňí zalistovaų a z ňičeho ňic sa mja optaų:

„Víš, co sú to roráti?!“, lebo aj o ňich, jak vidzím, f kňiške povjest je …

„Samosebú, že to vím, to sú preca raňí modlitbi f kostele …“

„Hmm …, to asi též …“, fčeųár Milan velice vážňe poznamenaų.

„Já sem si šak úplňe inačí príhodu s rorátama zapamatovaų …,

jak už skoro dva roki nebohí Janek chodzívaų v ňedzelu s kosteųa

a borovička ešče pret objedem sa mu ňekedi velice zasceųa,

no a potem, co do dolňího šenku pro ňu na maųú chvílu zašeų,

nad pivem a nevím už kerú púlku dost vážňe sa zamisleų:

„To zas budú doma roráti!“ A já ostaų sem ohromňe dojatí,

že na tú pjeknú, miųú príhodu s Jankem si Milan fčéra spomjeų …

Ďíki ´Holíčskému čertovi´ až o padesácich záhoráckich povjescách sem sa dozvjedzeų …

11.07.2020

Poznámka:

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...