Denník N

Vezmú po voľbách do rúk „svet“ demokrati?

Jeden pohľad na najnovšie ekonomické údaje by väčšinu presvedčil, že USA sú skutočne na ceste obnovy v tvare V. Podľa Bank of America však americké hospodárstvo v skutočnosti stojí na pokraji fiškálneho útesu a  „pád z neho“ by mal následky pre celé globálne hospodárstvo.

Donald Trump sa v minulosti vyjadril: „Dôvodom, prečo je náš akciový trh taký úspešný, som ja.“ Najnovšie ekonomické údaje, ktoré možno pohodlne zhrnúť do prudko rastúceho indexu S&P 500, by väčšinu presvedčili, že USA sú skutočne na ceste obnovy v tvare V. Avšak súčasná ekonomická horúčka je takmer výlučne výsledkom masívneho rastu vládnych výdavkov, ktorý sa o niečo viac ako mesiac skončí.

Ako píše Bank of America, kvôli tomu stojí americké hospodárstvo na pokraji fiškálneho útesu, ktorý by mohol spôsobiť spomalenie až stagnáciu jeho oživovania. Faktory stojace za touto skutočnosťou sú hneď štyri: uplynutie platnosti rozšíreného poistenia v nezamestnanosti, blednúca podpora zo stimulačných šekov, program na ochranu miezd a ukončenie štátnych a miestnych programov pomoci.

V reakcii na to Bank of America očakáva, že koncom júla bude prijatý ďalší stimulačný balíček, ktorý  bude reagovať na niektoré – nie však všetky – tieto obavy a „namiesto útesu budeme pravdepodobne čeliť kopcu“. Tento výhľad môže byť optimistický, pretože akýkoľvek podnet by musel byť dvojstranný. A ak by demokrati chceli znížiť Trumpove šance na znovuzvolenie, teraz je čas, aby zatlačili hospodárstvo do depresie, keďže do volieb zostávajú štyri mesiace.

Zmenia situáciu voľby?

Tohtoročné voľby v USA budú mať pravdepodobne väčší vplyv na trhy ako v minulosti, pretože sa zdá, že peňažné stimuly, ktoré sú pripisované mnohým býčím rastom, postupne odznejú. Podľa Sunainy Sinha, zakladajúcej partnerky poradenskej spoločnosti Cebile Capital, sú medzi investormi skutočné obavy, že centrálnym bankám došli páky na stimuláciu ekonomiky, a preto je voľba pri pohľade na najbližšie roky veľmi dôležitá pre ekonomické výsledky.

Ak by sa demokratom podarilo získať úplnú kontrolu, je pravdepodobné, že by mohlo dôjsť k daňovým zmenám, ktoré zvýšia daňové zaťaženie investičných portfólií. Na druhej strane, znížia aj príjmové limity, nad ktoré sa navrhuje zvýšenie daní.

Nezávisle od politických alebo sociálnych sklonov, investori z čisto investičného hľadiska prehodnocujú zloženie portfólia na základe možného scenára (a teraz aj pravdepodobnosti založenej na dostupných politických prieskumoch a hazardných kurzoch), že by demokrati v roku 2021 získali kontrolu v oboch komorách Kongresu.

Blíži sa bod, kedy už nebude možné poskytnúť žiadne stimuly

Štátne a národné prieskumy ohľadne ekonomických ukazovateľov odhadujú od polovice marca konštantný rast preferencií demokrata Joea Bidena. Na nižšie priloženom grafe môžeme sledovať 90-percentnú šancu zvolenia práve reprezentanta Demokratickej strany.

Zdroj grafu: Economist.com

Hlavné prvky Bidenovho daňového plánu sú: zvýšenie dane z príjmu právnických osôb zo súčasných 21 na 28 %, dane z dlhodobých výnosov a dividend vo výške 39,6 percent z príjmu nad 1 milión USD a dane z príjmu fyzických osôb nad 400 000 USD zo súčasných 37 percent na niekdajších 39,6 %. K ďalším cieľom patria nové daňové stimuly na investície do elektrických vozidiel, obnoviteľnej energie a energeticky účinných technológií a vytvorenie inštitútu dane z uhlíka.

Stručne povedané, pokiaľ sa horná a dolná snemovňa, ktoré sú ovládané dvoma opozičnými stranami, nedohodnú na ďalších fiškálnych stimuloch, po 31. júli bude stáť americká ekonomika na pokraji fiškálneho útesu. To by mohlo znamenať rovnaký prepad amerických akciových indexov ako v období na konci marca a apríla 2020. No jedného dňa sa americká ekonomika dostane do bodu, kedy už nebude možné realizovať ďalšie stimuly. A tak bez ohľadu na to, či vyhrajú demokrati alebo republikáni, zrejme z toho pomysleného fiškálneho útesu „spadne“ a spôsobí tak vlnu negatívnych dopadov na celé globálne hospodárstvo.

Teraz najčítanejšie

Lukáš Baloga

Finančným trhom som sa začal aktívne zaoberať už počas vysokej školy. Popri štúdiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave som zbieral prvé skúsenosti ako junior analytik v brokerských spoločnostiach. Aktívne sledovanie finančných trhov aplikujem na investovanie do rôznych finančných nástrojov. Ako analytik ProfitLevel sa venujem predovšetkým makroekonomickému dianiu a jeho aplikovaniu na finančné trhy. O týchto témach chcem písať aj na blogu.