Denník N

Zvýšenie nájmu za pôdu od štátu pre poľnohospodárov. Tragédia, či zrovnoprávnenie?

Štát v tomto čase rozposlal dodatky o zvýšení nájmu za štátnu pôdu nájomcom, ktorí ju mali prenajatú . Sledujeme teraz tlačovky od SPPK aké je to likvidačné pre tých poľnohospodárov, ktorí produkujú a obhospodarujú na 80% štátnej pôdy. No tak sa nato pozrime ako to v skutočnosti je.

Ak sa pozrieme na čísla Slovenska v tej ich produkcii, tak dovoz potravín predstavujú 823 kamiónov potravín denne. Potravinová sebestačnosť klesla za 4 roky na rekordné katastrofické číslo 37%. Sme absolútne nesebestačná krajina v potravinách. A to sa stále bavíme o čase keď tí pôdohospodári majú pôdu prenajatú od štátu.

Trend na Slovensku za éru Jahnatka- Smer a Matečnej- SNS bolo poberať peniaze na dotáciách za čím menej práce a nič nerobenia. Holý fakt. Dokonca prešli hranicu a bralo sa aj na letiská. Cieľ je jasný-mať pôdu, aby sa brali prachy. Otázka znela kde je ešte pôda? Spravuje ju štát od neznámych vlastníkov cca 700 tis. ha. Takže zdroj sa našiel. Dosadíme ľudí na SPF (Slovenský pozemkový fond) a dohodneme podpisom nájomné za čo najnižšiu možnú cenu. To sa aj dialo. A tak sa dostali k štátnej pôde psychologičky zo Zemplína ,, Grófky a Grófi“.

Grófke Roškovej podpísala prenájom pôdy od štátu pani Matečná, vtedy šéfka SPF

 

Kameňom úrazu bolo v tomto postupe ešte cena za nájom a dĺžka nájmu. Poriešilo sa aj to. Takže štát prenajal pôdu za 7 EUR/ha, aj keď trhová hodnota v danom kraji je 50 EUR na 10, 15 a viac rokov. Toto je reálny príklad. Dokonca sa to zdokonalilo do formy kde Talian pôsobiaci na východe Slovenska mal prenajatú pôdu v tisícoch ha od štátu a neplatil nájomné 7 rokov  lebo nedošlo k samotnému aktu podpisu zmluvy, samozrejme dotácie poberal.

Európska komisia nás, ako štát upozornila ešte v roku 2018, aby štát zrovnoprávnil štartovacie podmienky všetkým farmárom na rovnakú čiaru. Tí čo ,, produkovali“, aby nemali 7 EUR a rodinné farmy, malí roľníci začínajú na 50 EUR.

Názorným príkladom je spustenie projektu  ,, Mladý farmár“, kde štát prispieval začínajúcim mladým poľnohospodárom sumou na štart 50 tis. EUR a pôdou od štátu v rozlohe 29 ha. V tomto projekte nepoznám začínajúceho poľnohospodára, ktorý by reálne dostal pôdu. Stále mu prišiel list od štátu, že momentálne štát nedisponuje požadovaným množstvom pôdy.

Ak tí čo dnes vykrikujú, že štát im hádže polená pod nohy tým, že oni produkujú na štátnej pôde a dostali zrazu reálne ceny aké sú na trhu, nech sa pozrú na ukazovatele potravinovej sebestačnosti a na pulty v obchodných reťazcoch koľko je tam ich produktov.

Štát sa má správať zodpovedné k jemu zverenému majetku nás všetkých, preto nemá prenajímať ,, našim ľuďom“ za 7 EUR keď je cena 50 EUR a je mnoho ľudí, poľnohospodárov ktorí sú ochotní zaplatiť túto sumu.

PS – Sú mnohí poľnohospodári aj tí čo majú prenajatú pôdu od štátu a riadne hospodária , týmto ich nechcem hádzať do rovnakého koša. Sú aj aj.

Teraz najčítanejšie