Denník N

Keď začneme požadovať, aby si študenti vytvárali svoj vlastný názor na študovanú problematiku, tento vlastný názor sa dá odpisovať len veľmi ťažko.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian
Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Pred dvoma týždňami zorganizovala Komunita Zastavme korupciu s ďalšími iniciatívami protest proti plagiátorom v politike. To ešte netušila, že rad politikov a političiek, ktorí získali titul podvodom, rozšíri nielen samotný minister školstva, Branislav Gröhling ale aj premiér Igor Matovič. Posledné preto publikujeme príhovory, ktoré zazneli v piatok 3. júla počas protestu, na ktorom Komunita žiadala odstúpenie Borisa Kollára z postu predsedu parlamentu. Štvrtým je príhovor Renáty Hall, odborníčky na vysoké školstvo.

Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, aj za to, že ste prišli. Myslím si, že je to veľmi dobré znamenie, že ste prišli v takomto počte. Trochu sa relativizovalo to, čo sa udialo a či je to to isté, čo urobil aj Danko. Povedala by som, že plagiát alebo akékoľvek iné podvodné konanie, je problémom. Je problémom vždy, bez ohľadu na to, či ho robí Danko alebo či ho robí Boris. Špeciálne je to pre mňa problém, ak sa podvodného konania dopúšťa človek z druhej najvyššej ústavnej funkcie, a ešte horšie mi pripadá to, že namiesto priznania chyby svoje konanie bagatelizuje a snaží sa situáciu zahmlievať tým, že rozhadzuje špinu všade okolo seba.

Osobne ma tiež uráža, ak si premiér myslí, že môže situáciu riešiť rôznymi konšpiračnými teóriami o akejsi mafii, ktorá podnecuje vládnu krízu kvôli eurofondom. Alebo nám podsúva falošné dilemy, či je problémom ak nejaký poslanec pošle svoju priateľku na interrupciu, alebo plagiát. Možno keby sa premiér vážnejšie venoval svojmu štúdiu počas vysokej školy, tak by nám nepodsúval takéto chabé argumenty.

Vo vysokoškolskom vzdelaní je poctivé štúdium základným kameňom akejkoľvek kvality tohto vzdelania. Lebo ak študent ani nevypracuje sám svoju prácu a nebude sa sám učiť, tak aký zmysel má rozprávať sa o iných oblastiach kvality – napríklad či takéto pochybné štúdium je nejakým spôsobom prepojené na prax? Čiže, musíme začať od úplných základov.

Táto kauza však nemusí ostať len istou hanbou. Môže to pre nás byť aj príležitosť na zmenu. Citujem, ako hovoril Winston Churchill: „Never let a good crisis to go to waste.“ Čiže nepremárnime dobrú krízu. Ide o to, že môžeme túto situáciu využiť na potrebné zmeny, ktoré tu už bolo potrebné urobiť dávno. Tá úroveň by mala byť, alebo tie zmeny by sa mali udiať na mnohých úrovniach. Študenti by mali pochopiť, že podvodom možno získajú expertízu v podvádzaní, nie však vo svojom študijnom odbore, ktorý by mal ovplyvniť ich budúce uplatnenie.

Vysoké školy by si mali zamiesť najmä pred svojím vlastným prahom, neriešiť len prehrešky proti akademickej etike, pokiaľ sa dejú na iných inštitúciách, ale aj na ich vlastných. Keď sa pozrieme do Českej republiky, tak autorom antiplagiátorského systému je Masarykova univerzita. Táto škola v minulom roku zo svojej vlastnej iniciatívy zanalyzovala 124 000 záverečných prác za 18 rokov, aby následne urobila konanie voči zisteným pochybeniam. Aj Karlova univerzita sama iniciovala odobratie titulov, ktoré udelila. Tiež by mali vysoké školy vytvoriť podmienky na skvalitnenie vysokoškolského vzdelania, aby mali učitelia dostatok času, aby mohli práce čítať a konzultovať, napríklad znížením počtu predmetov, ktoré máme veľmi vysoké v porovnaní so zahraničím.

Študentov by mali od prvého dňa učiť, ako sa má písať, citovať, čo to je akademická etika, aké sú postihy a následne by mali tieto postihy byť aj realizované v prípade, že sa nejaké chyby objavia. Takisto je potrebné zmeniť aj výučbu. Lebo keď od výučby vyžadujeme od študentov, aby nám len recitovali naspamäť naučené informácie, tak toto môže navádzať k nekalým praktikám. Keď však začneme požadovať, aby si naopak vytvárali svoj vlastný názor na študovanú problematiku, tak tento vlastný názor sa dá odpisovať len veľmi ťažko.

Netreba zabúdať ani na akademikov, ktorým by akademické podvody tiež nemali byť tolerované. Nielen kvôli študentom, ale aj kvôli tomu, že poctivá práca je základom samotnej kvalitnej vedy. Dnes máme nový orgán – novú akreditačnú agentúru, ktorá môže začať preverovať podozrenia voči porušeniam akademickej etiky. Je dôležité, aby začali takéto podozrenia dôsledne preverovať a aby sa nebáli a mali odvahu následne odoberať akreditáciu tam, kde sa ukážu systémové zlyhania na vysokých školách.

Štát by mal vyčleniť dostatočné prostriedky na rozvoj pedagogických zručností vysokoškolských učiteľov, rozvoj akademického písania na vysokých školách, dobudovanie centrálneho registra, ktorý by mal začať byť používaný nielen na záverečné práce, ale aj akékoľvek písomné práce, pretože akákoľvek písomná práca musí byť originálom.

Štát sú aj politici. Existuje tu istá možnosť, že opozícia predloží svoj vlastný návrh legislatívnej zmeny, ktorá by mala bojovať proti plagiátorstvu. Je však dôležité, aby sa toto dialo v súčinnosti s vládnou koalíciou, pretože sa môžeme dostať do situácie, kedy sa zablokuje tento proces, keď bude odmietnutý návrh opozície a následne táto téma nebude môcť byť diskutovaná ďalšieho pol roka. Takýto scenár sa nám môže reťaziť pomerne dlho. Takže pokiaľ opozícia myslí vážne boj proti plagiátorstvu a podvodom v akademickom prostredí, mala by spojiť sily s koalíciou.

Koalícia by mala na druhej strane venovať dostatok času na kvalitnú prípravu legislatívnej zmeny. Tá by mala byť predmetom odbornej diskusie, nemala by byť teda predmetom zrýchleného legislatívneho konania, pretože tento spôsob prijímania zákonov vážne ohrozuje ich samotnú kvalitu. Nemôžeme čakať, že nekvalitný zákon nám prinesie kvalitné zmeny vo vysokom školstve. Ďakujem.

Na proteste proti plagiátorom v politike vystúpila s týmto príhovorom odborníčka na vysoké školstvo Renáta Hall.

Teraz najčítanejšie

Komunita Zastavme korupciu

Sme sesterská organizácia Nadácie Zastavme korupciu. Našou víziou je krajina bez korupcie, kde mladí ľudia udávajú smerovanie a sú neodmysliteľnou súčasťou verejného diania.