Denník N

Kanálová poézia

Stretnutie v Diemerparku.

Diemerpark je jedným z mestských parkov mesta Amsterdam. Park má rozlohu 90 hektárov a nachádza sa na okraji východnej časti mesta. Na prechádzky ho využívajú hlavne obyvatelia priľahlej štvrte IJburg. Je to mierne členené,  pomerne otvorené a veterné, neveľmi zalesnené priestranstvo tiahnuce sa popri lodnej „diaľnici“ Amsterdam Rijnkanaal. Miesto pôsobí pomerne pusto, nie však nevľúdne. Jeho stredom sa tiahne horizontála elektrického vedenia, uložená na pleciach kovových obrov, ktorí miestu dominujú svojou výškou. Pozornosti návštevníkov parku rozhodne neujdú bezstarostne (teda, aspoň sa tak zdá) pobiehajúce zajace, ktoré tu majú svoje nory. Niekedy ich ponaháňajú psi, ktorých ich majitelia púšťajú z reťaze. Povolené to síce nie je, no psičkári sú vynaliezaví. Zriadili si skupinový app, ktorým si dávajú navzájom vedieť, že sa k nim na bicykloch blíži bezpečnostná hliadka. Takto sa im darí svojich štvornohých kompaňonov včas znova pripútať bez pokuty k vôdzke.

Diemerpark

V tomto parku sa nachádza umelecké dielo s názvom Stretnutie (De Ontmoeting). Koncept tohto diela je postavený na vtipnej, snáď i jemne ironizujúcej, či dokonca láskyplne melancholickej myšlienke o dvoch ľuďoch, ktorí si tam dali rande, no nedarí sa im stretnúť. Poetické monológy, (alebo žeby extrasenzorické dialógy?) týchto dvoch hľadajúcich sa ľudí, sú vyfrézované v 103 liatinových kanálových poklopoch, rozmiestnených po parku.

Ich autorkou je výtvarníčka a spisovateľka Maria Barnas(ová). Kanálové poklopy, a teda i jednotlivé texty nemajú fixnú štruktúru, ani stanovené poradie. Možno ich vnímať oddelene, ako samostatné básne, ale aj ako jeden, voľne koncipovaný celok.

Niektoré básne, myšlienky sú jednoslovné, iné sú zložené z viacerých slov, ďalšie tvoria celé vety. No ani tie nemusia mať jednoznačný začiatok či koniec. Nezačínajú veľkým písmenom, neobsahujú žiadne interpunkčné znamienka. Niektoré sa hrajú s významom, iné s formou. A to napríklad tak, že slová sú v nich napísané naopak. Otočené sú dole hlavou. Teda, hore nohami. Presne povedané, sú otočené o 180 stupňov. Všetky texty majú použitý jednotný font. Témou „kanálovej poézie“ neuskutočnených stretnutí je – láska.

Kanály sú nielen estetickým ale i funkčným objektom. Lokalitu Diemerzeedijk využívalo mesto do roku 1973 ako smetisko. Známe bolo ako najviac znečistené miesto Holandska. Mesto, namiesto toho aby na kontaminovanom území realizovalo dôkladnú sanáciu pôdy, rozhodlo sa pre jej rekultiváciu. Smetisko „zabalilo“ do vodovzdornej vrstvy ílovitej horniny (bentonit) a fólie. Preto je v parku zakázané kopať jamy, či stavať stany. Z toho istého dôvodu sú v parku vysadené len stromy s plytkým koreňovým systémom, ktoré nedosahujú výšku viac než 5 metrov. To množstvo poetických kanálov je potrebné na to, aby sa spodné vody mohli permanentne vyčerpávať a čistiť. Lokalita slúži ako park od roku 2004.

Výtvarníčka, spisovateľka a poetka Maria Barnas(ová) sa narodila 28 augusta 1973 v prístavnom mestečku Hoorn. Študovala na umeleckých školách Rietveld akademie a Rijksakademie v Amsterdame. Píše o umení a poézii pre významné periodiká, akými sú De Groene Amsterdamer, Vrij Nederland, de Volkskrant, či NRC Dagbald. Barnas(ová) je i redaktorkou časopisu pre umenie a literatúru, KOMMA (Čiarka). Okrem toho publikovala viacero románov a zbierok básní. Okrem toho píše hry pre rôzne divadelné spoločnosti. Výtvarné a literárne sú si v jej prácach rovné.

Krátko pred vyhlásením „šikovného“ lock downu, takto ho nazval premiér Holandska Mark Rutte, som sa bol s kamoškou Sanne do parku prejsť po prvý krát. (Prezieravo sme sa stretli prv, než sme ta dorazili.) Klábosili sme – aby som použil holandský idiom, o „kravičkách a teliatkach“ (over koetjes en kalfjes praten) – teda, o všeličom možnom. Kráčajúc umelo vytvorenými, trávnatými homoľami som zazrel v strede lúčky kanál. A neďaleko ďalší. Musím priznať, že v prírode som kanály nečakal. Hoci som si vedomý, že takmer všetka príroda v tejto krajine je kultivovaná ľudskou rukou, predsa len ma prítomnosť kanálov prekvapila. Sanne mi povedala, že tie kanály nie sú len kanály, ale aj umenie. Keď sme sa k jednému z nich priblížili, zaujal ma na ňom nápis: „Teraz“. Na ďalšom bol zas nápis iný: „Ja tu niesom.“ A takto sme potom obaja kľučkovali od kanála ku kanálu, aby som si všetky tie texty prečítal. …nuž, všetky vlastne nie. Len niekoľko. Od „kravičiek“ sme prehodili výhybku na kanály.  Sanne bola toho názoru, že autorka tohto diela bezpochyby fajčí marihuanu. Nuž, po pokuse o preklad túto jej mienku nevylučujem. :) Pravou však je i to, že ten môj preklad nemá taký poetický rozmer, ktorý majú kanálové texty a tak je možné, že len nedisponujeme (ani ja, ani Sanne) dostatočnou dávkou obrazotvornosti a tvorivej fantázie.

Nech je tak či tak, toť sumár tých kanálových poklopov, ktoré sa mi podarilo zvečniť svojim „šikovným“ fónom.

WAT ZICH VOLTREKT IS GESLOTEN ALS EEN MOND DIE GELIJK HEEFT: (To), čo sa stalo, je uzavreté ako ústa, ktoré majú pravdu.
EN DE REST IS VERZINNEN // VERZIN: … a (všetko) ostatné je vymyslené. // Vymysli…
VIJF VINGERS VEGEN DE MOND AF DIE JIJ EENMAAL KUST: Päť prstov utiera ústa, ktoré si raz bozkal(-a).
HOE JE BESTAAN DRAAGT ALS EEN SIERAAD : Ako sa nosíš bytím?  Ako šperk.
IS ER NIET // EEN ANDER : Niet // niekoho iného? / Iného// tu niet.
NU : Teraz
VERTREKKEN : Odchádzať.
CIJFERS ROND MIJN POLS LIEGEN NIET ZE ZWIJGEN : Číslice na zápästí mi neklamú. Ony mlčia.
DAN JIJ // ALS GEEN ANDER: …let ty, // …ako nikto iný,
EEN HOOFD VINDT ZICH ALS EEN VRAAG : Hlava si myslí, že je otázkou.
LIEFDE BEWAREN   ALS EEN BLADZIJDE   WAAR IK EEN OOR IN VOUW: Uchovať (si) lásku, ako stránku (knihy), na ktorej lámem (somárske) ucho.
SAMENZIJN IS NIET DE TUIN WAARIN WIJ ONS BEVINDEN: Spolužitie nie je záhradou v ktorej sa nachádzame.
IK DACHT DAT JE EEN ANDER WAS : Myslel(-a) som (si), že si (bol(-a)) niekto iný.
DAG : Deň. (I v zmysle pozdravu, „Dobrý deň“, alebo rozlúčky „Pekný deň (prajem).)
IK BEN ER NIET : Ja (tu) nie som.
JA : Áno
BIND JE   TIJD ALS EEN LINT   OM DE POLS : Pripútaj (si (svoj)) čas ako stužku na zápästie.
ALLES HEEFT AL VOOR IK HET VERWOORD VORM GEVAT EN DE DUIVEN SPREIDEN DE VLEUGELS SCHUDDEN DE ROKKEN :  Všetko, ešte prv než to vyslovím, dosiahlo svoju formu a holuby roztiahnu svoje krídla, natriasajú sukne.
HOE WAS IK HOE IK WAS : Aký bol som? Aký som bol? (aká / aké / ako)
EEN VERLANGEN ALS EEN DRUPPPEL LANGS MIJN RUGGEGRAAT : Túžba – (je) ako kvapka (kĺžuca sa) mi po chrbtici.
SNIPPERT IN EEN OOG
SNIPPERT IN EEN OOG : Trieska v oku.
HET IS HIER DRIE VERDIEPINGEN STILL : Je tu ticho (na) tri poschodia.
IS RAKEN ALTIJD KORTSTONDINGENR: Je dotyk vždy chvíľkovejší…?

Použité zdroje: https://amsterdam.kunstwacht.nl/kunstwerken/bekijk/1803-de-ontmoeting- https://nl.wikipedia.org/wiki/Diemerpark

Fotografie a preklad: autor

Teraz najčítanejšie