Denník N

Epidémia nás zasiahla málo, ekonomika však trpí nadpriemerne. Sami sme si na vine

Na Slovensku zaznamenávame vyše 10-percentný prepad ekonomiky, a to aj napriek tomu, že pandémia COVID-19 nás, našťastie, zasiahla len pomerne slabo. Aj sektor turizmu a s ním spojených služieb, ktorý koronakríza postihla mimoriadne silno, je u nás rozvinutý menej ako napríklad v prímorských krajinách. Prečo teda naša ekonomika tak utrpela?

Podľa Inštitútu zamestnanosti je príčinou prepadu ekonomiky zle nastavená hospodárska politika štátu.

„Veľmi závisíme od vývozu. Máme veľmi silné ekonomické prepojenie s partnermi v zahraniční, naša ekonomika je zameraná najmä na výrobky dlhodobej spotreby, hlavne automobily. V takýchto krízových obdobiach sú to práve tieto výrobky dlhodobej spotreby, ktorých odbyt sa prepadne,“ hovorí prezident Inštitútu zamestnanosti Viliam Páleník.

Dovolenková sezóna, ktorú bude veľa ľudí tráviť viac ako inokedy na Slovensku, slovenský turizmus čiastočne pozdvihne, ale tento rast nedokáže prekryť negatívne efekty prepadu exportu automobilov.

„Bolo chybou hospodárskej politiky predchádzajúcej vlády, že túto závislosť našej ekonomiky od exportu výrobkov dlhodobej spotreby ešte posilnila,“ hovorí V. Páleník. „Štvrtú automobilku v Nitre sme nemali postaviť.“

Oživovanie ekonomiky teda bude závisieť predovšetkým od toho, kedy a ako sa po odznení epidémie rozbehne export. „Dôležité tiež budú kroky vlády, podpora firiem, prijatie opatrení na to, aby nedošlo k prepadu zamestnanosti,“ zdôraznil V. Páleník.

Automobilky sú najviditeľnejším dôvodom, v skutočnosti je však veľa faktorov, ktoré súčasnú úroveň ekonomiky ovplyvnilo. Inštitút zamestnanosti upozorňuje, že najdôležitejšie bude zamerať sa na regionálny rozvoj tak, aby pokles zamestnanosti a životnej úrovne v najchudobnejších regiónoch bol čo najmenší. Zamerať sa na najslabšie skupiny obyvateľstva by preto malo byť našou prioritou.

logo projektu

Tento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.

Teraz najčítanejšie

Inštitút zamestnanosti

Cieľom Inštitútu zamestnanosti je prezentovať odborné poznatky a ponúkať riešenia z oblasti trhu práce širokej verejnosti a zainteresovaným odborníkom. Inštitút zamestnanosti sa snaží byť nápomocný osobám pôsobiacim v ekonomickom výskume, vzdelávaní a praxi. Pracuje v oblasti výchovno-vzdelávacej, výskumnej, osvetovej, sociálnej a poradenskej, najmä na poli trhu práce a zamestnanosti.