Denník N

´Ket neňi hríchu, tak si ho vikope!´

Otpoųedňa, na terasi, f šenku: „Čovječe, tá moja je úplňe taká istá …“,

známí známému na oprávňené žaųovaňí z porozumjeňím otpovidá,

„ … aj ona dost často, z ňičeho ňic, též neuvjeritelné víčitki či poučeňá drístá.“

(Poznám dúhé roki oboch a sem presvječení, že je to isto-isce pravda …)

Známí šak ešče dálej stručňe, no múdro a ohromňe dúfťipňe pokračovaų,

a já sem pozorňe počúvaų, abi tú hubokomiselnú mišlenku sem si zapamataų:

„Takéto počínáňí víme na našem Záhorí opísat skutečňe velice vísťižňe:

´Ked neňi hríchu, tak si ho vikope!´ … ´Ked neňi hríchu, tak si ho vikope!´“

02.08.2020

Poznámka:

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...