Denník N

Hľadá sa zdravotná sestra

…niektoré štátne nemocnice v boji o personál pritvrdili. Napriek miliónovým dlhom ponúkajú tisíce eur

Rozumiem potrebe existencie univerzitných nemocníc, ktoré by mali byť koncovými nemocnicami, v ktorých sa sústreďujú pacienti s najzávažnejšími a finančne najnáročnejšími ochoreniami. Dávať s nimi do jednej línie aj fakultné nemocnice, z ktorých veľká časť si tento “titul” ani nezalúži, by už malo byť témou odbornej diskusie.

S ohľadom na náročnosť diagnóz a i spoluúčasť zamestnancov univerzitných nemocníc na vzdelávaní zdravotníkov je tiež pochopiteľné vyššie ohodnotenie týchto ľudí a tiež ponúkané vysoké náborové príspevky a benefity.

Od roku 2003 prebehlo na Slovensku niekoľko vĺn oddlžovania zdravotníctva, prevažne štátnych nemocníc, teda univerzitných a fakultných. Do roku 2019 štát pre tento účel minul cez 2 miliardy eur. Ďalšie stovky miliónov sa majú minúť na údajne posledné oddlžovanie. Zásadný rozdiel medzi štátnymi nemocnicami a tými, ktorých zriaďovateľom je niekto iný (mestá, VÚCky, finančné skupiny) je ten, že tieto menšie nemocnice sa nemôžu spoliehať na odpustky, ich riaditelia sú tlačení do minimálne vyrovaných rozpočtov. Nemocnice skutočne manažujú a mnohým sa darí výborne.

Možnosť “míňať” bez toho,  aby ste boli tríznení Damoklovým mečom vysiacim nad vašou hlavou, umožňuje fakultným a univerzitným nemocniciam v konkurenčnom boji o personál ponúkať pre Slovensko nadštandardné benefity. Privádzajú tak menšie nemocnice do neustálne sa zhoršujúcej personálnej  situácie. Najmä vysokoškolsky vzdelané sestry sa čoraz viac neštátnym nemocniciam vyhýbajú. Vytvára sa tak uzavretý kruh beznádeje, keďže nedostatok personálu vytvára na ten existujúci neúmerný tlak, ktorý vedie k vyhoreniu, zhoršovaniu kvality poskytovanej starostlivosti, zhoršovaniu “klímy” a vzťahov na oddeleniach. A to nie je prostredie, kam by chcel niekto prísť pracovať.

Väčšina neštátnych nemocníc ponúka sestrám základný tabuľkový plat. Nemocnice, ktoré majú miliónové dlhy, boli a budú opakovane oddlžované, ponúkajú oveľa viac. Aktuálne na webových stránkach niektorých nemocníc svietia zaujímavé náborové príspevky. Sestre, ktorá sa rozhodne nastúpiť po ukončení školy, alebo odíde z menšej nemocnice, ponúka Fakultná nemocnica v Trenčíne 3000eur, v Žiline 700eur, v Univerzitnej nemocnici v Martine až 5000eur…

Teraz najčítanejšie

Milan Kulkovský

Lekár, primár Interného oddelenia NsP Považská Bystrica. „Svet je príliš nebezpečný pre život, nie kvôli ľuďom konajúcim zlo, ale kvôli tým, ktorí sedia a nechajú ich konať." A.Einstein