Denník N

Ad: ad: Svet a Slovensko v roku 2100.

Lancet ako Denník N.

Čo tým chcel autor povedať? Že predpovedať budúcnosť hoci aj na ‚vedeckom‘ základe je šarlatánstvo a prognostika paveda? Aj marxizmus-leninizmus bol vedecký, ale dodnes nikomu nie je jasný zmysel jeho existencie. Prezident Českej rep. nestál ani ako jeden z týchto „vedcov“ za veľa, inak by vedel vopred, že na staré kolená načisto osprostie a bude ‚tropit nepředstavitelné‘ a bol by tomu zabránil, keď mal ešte „zdravý“ rozum – napr. keď sa omámený LSD potuloval po Orlíku.
Parametre brané do úvahy obstoja nanajvýš pri retrospektívnych štúdiách demografických zmien, na ‚veštenie‘ je nutné brať do úvahy toľko premenných, že nemá zmysel sa tým zaoberať. „Každý deň má dostatok svojich starostí.“, píše sa tuším v Knihe múdrosti…

Teraz najčítanejšie

Ján Miertuš

Už dávnejšie za zenitom, avšak stále v prvej línii pri presadzovaní práv a slobôd slabších, menej úspešných, inak nadaných. Povolaním lekár, ktorý videl a zažil aj "Veľký svet", fluktuant a večne so slovenským 'pohrebníctvom' nespokojný genetik, takmer pediater s praxou v ďalších odboroch, ktorý vďaka "hviezdnemu nebu nado mnou a morálnemu zákonu vo mne" nemôže mlčať, keď sa pácha krivda, neprávosť, trestné činy na úkor tých najzraniteľnejších. Často len tak píšem 'dve na tri', aby som si utriedil myšlienky. ...a aby som nezabudol, neberiem sa príliš vážne, i keď nezriedka pojednávam o témach životne dôležitých.